Chỉ thị 02/2007/CT-BYT

Chỉ thị 02/2007/CT-BYT triển khai công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chỉ thị 02/2007/CT-BYT triển khai công tác phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn năm 2007 đã được thay thế bởi Chỉ thị 04/2008/CT-BYT triển khai công tác phòng, chống lụt bão tìm kiếm, cứu nạn năm 2008 .

Nội dung toàn văn Chỉ thị 02/2007/CT-BYT triển khai công tác phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn năm 2007


BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2007/CT-BYT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2007 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM, CỨU NẠN NĂM 2007

Căn cứ Chỉ thị số 08/2007/CT-TTg ngày 03/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2007 và tình hình thảm hoạ, thiên tai năm 2006, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ khẩn trương tiến hành một số công việc sau:

1.Tổng kết, đánh giá công tác y tế trong phòng chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn năm 2006, rút ra những ưu, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức cấp cứu người bị thương, bị nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. Kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của ngành y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ do thủ trưởng đơn vị chỉ đạo trực tiếp theo phương châm gọn, nhẹ, hiệu quả; Phối hợp với các ban, ngành liên quan tại địa phương tăng cường truyền thông, giáo dục sức khoẻ, đặc biệt chú ý công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và an toàn cộng đồng trong mùa mưa bão, tổ chức kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, cung cấp nước sạch tại các vùng trọng điểm. Căn cứ vào tìnhhình sức khoẻ, bệnh tật tại cộng đồng các vùng có thể xẩy ra thiên tai, thảm họa để chuẩn bị cơ số thuốc, hóa chất phục vụ công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

2.Xây dựng kế hoạch của ngành y tế đối phó với thiên tai và thảm họa có thể xẩy ra tại địa phương, đơn vị, rà soát, điều chỉnh và bổ sung kế hoạch và phương án sơ tán, di dời cơ sở y tế khi xảy ra ngập lụt, sập đổ để nhanh chóng triển khai thu dung cấp cứu, điều trị nạn nhân trong mọi tình huống. Bảo đảm cho các cơ sở y tế hoạt động an toàn tuyệt đối, không để người bệnh, nhân viên y tế bị thiệt mạng do lũ, bão; không để hư hỏng, thất thoát thuốc, hóa chất, máy móc thiết bị y tế do mưa lũ. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự địa phương làm tốt công tác kết hợp quân dân y trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thảm hoạ, thiên tai.

Thực hiện tốt phương châm “Bốn tại chỗ” đó là: Chỉ huy tại chỗ: có cán bộ chỉ huy điều phối các lực lượng tìm kiếm, cấp cứu và vận chuyển nạn nhân ngay tại nơi xẩy ra thiên tai, thảm họa; Lực lượng tại chỗ: có cán bộ y tế luôn sẵn sàng để sơ cứu, cấp cứu nạn nhân và hướng dẫn, chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; Phương tiện tại chỗ: có đủ thuốc, trang thiết bị, phương tiện và vật tư y tế phục vụ yêu cầu chuyên môn ; Hậu cần tại chỗ là dự trữ đủ xăng dầu cho xe, xuồng, máy phát điện hoạt động khi không có điện; dự trữ lương thực, thực phẩm và các phương tiện phục vụ sinh hoạt khác cho bệnh nhân khi có bão, lũ xẩy ra.

3.Các bệnh viện, cơ sở điều trị từ tuyến huyện trở lên tổ chức các đội cấp cứu lưu động với đầy đủ cán bộ chuyên môn, thuốc, thiết bị y tế và phương tiện đi lại, tổ chức ứng trực sẵn sàng làm nhiệm vụ trong mùa mưa bão (từ 1/5 đến 30/11); Sở Y tế các tỉnh nằm trong vùng phân lũ phải lập kế hoạch cụ thể việc di chuyển, bảo đảm an toàn các cơ sở y tế trong vùng bị ngập lụt; bố trí các trạm cấp cứu bám sát các khu vực dân cư tạm sơ tán với đầy đủ cán bộ y tế, thuốc và phương tiện cấp cứu, triển khai kịp thời công tác vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh; Các tỉnh ven biển có kế hoạch đối phó với bão, lũ lớn; các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung có kế hoạch chủ động đối phó với lũ quét; các tỉnh Nam bộ chuẩn bị đối phó với lũ sông Cửu Long lên cao, đảm bảo an toàn cho các cơ sở y tế, cấp cứu kịp thời nạn nhân và làm tốt công tác vệ sinh, phòng chống dịch bệnh trong và sau bão, lũ.

4.Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chuẩn bị trước các cơ số thuốc phòng chống bão lụt, cơ số thuốc, hoá chất chống dịch; dự trữ lương thực, thực phẩm cùng các phương tiện bảo đảm cứu trợ khác cho các bệnh viện hoạt động được ít nhất một tuần từ nguồn kinh phí địa phương, có kế hoạch phân bổ và hướng dẫn sử dụng chu đáo cho cộng đồng dân cư các vùng trọng điểm; Các đơn vị trực thuộc Bộ sẵn sàng chi viện các địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai theo lĩnh vực chuyên môn của mình. Các bệnh viện, viện trung ương, các trường đại học y và dược tổ chức các Đội xung kích tình nguyện trong mùa mưa bão, sẵn sàng chi viện các địa phương ngay khi có lệnh điều động của Bộ với đầy đủ phương tiện vận chuyển, cán bộ chuyên môn, hoá chất chống dịch, thuốc chữa bệnh. Phải chuẩn bị đủ cả kinh phí, lương thực, thực phẩm sử dụng trong điều kiện cơ động, không gây khó khăn thêm cho địa phương bị thiên tai; Tổng Công ty Dược và Tổng Công ty Thiết bị y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị: phao và áo phao cứu nạn, cơ số thuốc, thiết bị y tế, thuốc và hoá chất chống dịch sẵn sàng chi viện cho các địa phương khi có lệnh của Bộ; Các vụ, cục thuộc cơ quan Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ chuẩn bị sẵn sàng kinh phí, thuốc, dụng cụ y tế, hoá chất phòng, chống dịch và cán bộ chuyên môn để chi viện các nơi xảy ra thiên tai, thảm họa theo lệnh điều động của Bộ.

5.Khi xẩy ra thiên tai, thảm họa, các địa phương, đơn vị phải có báo cáo nhanh về Ban chỉ huy phòng chống thảm họa và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế trong vòng 24 giờ và cập nhật hàng ngày. Trước mắt, yêu cầu các Sở và các đơn vị trực thuộc báo cáo họ, tên, địa chỉ liên lạc (số điện thoại, fax, email) của cán bộ chịu trách nhiệm tiếp nhận và cung cấp thông tin khi xảy ra thảm hoạ về Bộ Y tế trước ngày 20/5/2007. Mọi công việc chuẩn bị sẵn sàng đối phó với thiên tai, thảm họa phải hoàn thành xong trước ngày 30-5, thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thảm họa và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế lập kế hoạch kiểm tra công tác chuẩn bị của các địa phương, đơn vị và báo cáo kết quả với Lãnh đạo Bộ.

6.Chỉ thị này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Nhận được Chỉ thị này, Sở Y tế các địa phương và các đơn vị trực thuộc Bộ khẩn trương triển khai thực hiện. Ban Chỉ huy Phòng chống thảm họa và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế có trách nhiệm đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này để báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 
Trần Chí Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/2007/CT-BYT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu02/2007/CT-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2007
Ngày hiệu lực12/06/2007
Ngày công báo28/05/2007
Số công báoTừ số 322 đến số 323
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/10/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/2007/CT-BYT

Lược đồ Chỉ thị 02/2007/CT-BYT triển khai công tác phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn năm 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 02/2007/CT-BYT triển khai công tác phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn năm 2007
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu02/2007/CT-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýTrần Chí Liêm
        Ngày ban hành08/05/2007
        Ngày hiệu lực12/06/2007
        Ngày công báo28/05/2007
        Số công báoTừ số 322 đến số 323
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/10/2008
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 02/2007/CT-BYT triển khai công tác phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn năm 2007

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 02/2007/CT-BYT triển khai công tác phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn năm 2007