Chỉ thị 04/2007/CT-UBND

Chỉ thị 04/2007/CT-UBND về tăng cường thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Chỉ thị 04/2007/CT-UBND tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tuyên Quang đã được thay thế bởi Chỉ thị 03/2011/CT-UBND giải pháp đảm bảo trật tự An toàn Giao thông Tuyên Quang và được áp dụng kể từ ngày 14/07/2011.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/2007/CT-UBND tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2007/CT-UBND

Tuyên Quang, ngày 23 tháng 4 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Trong quý I năm 2007, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng ở mức cao, nhất là số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do: Ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông chưa được nâng lên. Công tác quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở một số cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh còn có biểu hiện buông lỏng, mang tính hình thức, không phát huy được hiệu quả; việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông chưa thường xuyên, chưa phù hợp với từng đối tượng tham gia giao thông. Các lực lượng quản lý an toàn giao thông thiếu kiểm tra nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông theo quy định của pháp luật.

Thực hiện Công văn số 781-CV/TU ngày 05/4/2007 của Tỉnh uỷ Tuyên Quang về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông;

Để khắc phục những tồn tại, quyết tâm thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông đối với cả ba tiêu chí: Số vụ, số người chết, số người bị thương so với những năm trước và thực hiện tốt công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan chức năng của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã:

a. Tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 14/11/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Thông báo số 08/TB-UBND ngày 23/01/2007 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết an toàn giao thông năm 2006 và kế hoạch triển khai năm 2007 trên địa bàn tỉnh; trong đó tập trung kiểm điểm, làm rõ những yếu kém, khuyết điểm để kịp thời đề ra các giải pháp khắc phục tồn tại, nhanh chóng đẩy lùi tai nạn giao thông và thực hiện tốt công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ trong thời gian tới.

b. Bám sát chỉ tiêu giảm tai nạn giao thông năm 2007 tại Quyết định số 438/QĐ-CT ngày 21/3/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch thực hiện, kiên quyết không để xẩy ra tình trạng gia tăng về tai nạn giao thông trên địa bàn quản lý.

c. Tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy trên tất cả các tuyến đường giao thông.

d. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã để xẩy ra gia tăng về tai nạn giao thông quý I năm 2007 phải kiểm điểm, phân tích làm rõ nguyên nhân, đồng thời có biện pháp chỉ đạo kiên quyết thực hiện cho được mục tiêu kiềm chế tai nạn giao thông trong những tháng tiếp theo.

2. Sở Giao thông Vận tải (cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh):

a. Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện tổng kiểm tra toàn bộ số phương tiện giao thông cơ giới trên địa bàn tỉnh; những phương tiện không đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật không được tham gia giao thông. Thực hiện rà soát, đề xuất báo cáo UBND tỉnh về việc bổ sung những đoạn đường trên địa bàn tỉnh bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy cho phù hợp, hiệu quả.

b. Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Văn hoá thông tin, các tổ chức đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thị xã mở đợt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

c. Thành lập "đường dây nóng" tại cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh để tiếp nhận và xử lý, giải quyết các thông tin, phản ánh của nhân dân về tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn giao thông. Thành lập quỹ khen thưởng về an toàn giao thông nhằm kịp thời khen thưởng đối với những cá nhân có thành tích trong việc phát hiện, phản ánh, ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

d. Chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ, chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra hành lang an toàn đường bộ nhằm ngăn chặn, giải toả kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; xây dựng công trình trái phép trong hành lang an toàn đường bộ; có phương án xử lý dứt điểm tình trạng chợ họp ven đường Quốc lộ, đường tỉnh và tại các đầu mối giao thông. Kiên quyết không để xẩy ra tình trạng dựng rạp cưới lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

đ. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng đường bộ, nhất là tại những đoạn đường quanh co, đèo dốc, mặt đường bị hư hỏng... gây mất an toàn giao thông; có phương án đảm bảo giao thông an toàn và thông suốt trong mùa mưa lũ 2007; rà soát bổ sung đầy đủ hệ thống báo hiệu giao thông theo quy định.

e. Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện "Tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu lần thứ nhất" trên địa bàn tỉnh theo nội dung Kế hoạch số 129/UBATGTQG và Công văn số 130/UBATGTQG ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia.

3. Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải: Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông thường xuyên tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; Tăng cường kiểm tra giấy phép lái xe của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; Kiên quyết thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy trên những đoạn đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm trên địa bàn tỉnh.

4. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang tăng tin, bài, thời lượng phát sóng tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; thường xuyên có tin, bài phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền các cuộc thi tìm hiểu về an toàn giao thông trên báo và trên sóng phát thanh truyền hình.

5. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động tuyên truyền ở cơ sở nhằm giáo dục đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông". Vận động hội viên, đoàn viên gương mẫu thực hiện Luật giao thông đường bộ; đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ hàng tháng, hàng quý các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Giao thông Vận tải để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Thị Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2007
Ngày hiệu lực03/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/2007/CT-UBND tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 04/2007/CT-UBND tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tuyên Quang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu04/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýLê Thị Quang
        Ngày ban hành23/04/2007
        Ngày hiệu lực03/05/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/12/2012
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 04/2007/CT-UBND tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tuyên Quang

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/2007/CT-UBND tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông Tuyên Quang