Chỉ thị 04/CT-UBND

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2010 nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công, viên chức nhà nước do thành phố Đà Nẵng ban hành

Chỉ thị 04/CT-UBND 2010 nâng tinh thần trách nhiệm đạo đức công vụ cán bộ công viên chức Đà Nẵng đã được thay thế bởi Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2014 học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 26/03/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 04/CT-UBND 2010 nâng tinh thần trách nhiệm đạo đức công vụ cán bộ công viên chức Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC

Thời gian qua, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành và chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc; chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của cơ quan nhà nước ở địa phương, nhất là trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức và công dân. Kết quả triển khai thực hiện đã có nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương thể hiện quyết tâm, có giải pháp cụ thể, có hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, giải quyết kịp thời những yêu cầu kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp, cải thiện môi trường hợp tác, đầu tư và kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, tình trạng kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước vẫn còn chưa nghiêm; tác phong, lề lối làm việc, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ở một số cơ quan, đơn vị và một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn chậm chuyển biến; hiệu quả thời gian làm việc chưa cao; giải quyết hồ sơ còn chậm trễ; không đúng quy trình quy định; đùn đẩy, thiếu tinh thần trách nhiệm, gây phiền hà cho tổ chức và công dân.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố:

1. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 04/3/2008 của UBND thành phố ban hành Kế hoạch "Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc của cán bộ, công chức,viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng".

2. Tập trung chỉ đạo tạo chuyển biến, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ với các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, công dân phải nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về trình tự, thủ tục; phấn đấu giải quyết hồ sơ nhanh hơn so với thời gian theo quy định; giao tiếp, hướng dẫn tổ chức, công dân tận tình, chu đáo và thân thiện; không để tổ chức, công dân đi lại nhiều lần, không để hồ sơ trễ hẹn; không gây khó khăn, phiền hà; không vô cảm, thiếu tinh thần trách nhiệm khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

b) Phân công công việc cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền;

c) Xây dựng một số tiêu chí về tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của công chức, viên chức gắn với công việc của cơ quan, đơn vị, ngành mình; phát huy dân chủ cơ sở, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh công sở; tổ chức cho cá nhân đăng ký thực hiện ít nhất một nội dung có liên quan đến tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ;

d) Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả việc thực hiện, kịp thời phát hiện và xử lý những hạn chế, thiếu sót, những thông tin phản ảnh không tốt có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức;

e) Tổ chức phong trào thi đua về nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị; cải tiến lối làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến và thực hiện chế độ động viên khen thưởng kịp thời.

3. Vào Quý I hằng năm, mỗi cơ quan, đơn vị trực thuộc đăng ký với Giám đốc Sở, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện 01 (một) nội dung công việc hoặc giải pháp thực hiện; mỗi Sở, ngành, quận, huyện đăng ký với Chủ tịch UBND thành phố 01 (một) nội dung công việc hoặc giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến trong việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

4. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND thành phố về kết quả thực hiện; tổng kết phong trào thi đua cấp thành phố, đề xuất UBND thành phố khen thưởng; nhắc nhở, xử lý vi phạm những tập thể, cá nhân không thực hiện tốt Chỉ thị này.

5. Các cơ quan: Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Đà Nẵng kịp thời đưa tin, phản ảnh tình hình kết quả hoạt động, phong trào thi đua về nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan, địa phương, đơn vị.

6. Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2009 của UBND thành phố về tiếp tục thực hiện "Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng".

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- TVTU, TTHĐND TP;
- CT các PCT UBND TP;
- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể,
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện, phường, xã;
- Đài PTTH ĐN, Báo Đà Nẵng;
- Lưu: VTLT, NCPC, Sở Nội vụ.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu04/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2010
Ngày hiệu lực27/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/03/2014
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 04/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 04/CT-UBND 2010 nâng tinh thần trách nhiệm đạo đức công vụ cán bộ công viên chức Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 04/CT-UBND 2010 nâng tinh thần trách nhiệm đạo đức công vụ cán bộ công viên chức Đà Nẵng
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu04/CT-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýTrần Văn Minh
       Ngày ban hành27/04/2010
       Ngày hiệu lực27/04/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/03/2014
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 04/CT-UBND 2010 nâng tinh thần trách nhiệm đạo đức công vụ cán bộ công viên chức Đà Nẵng

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 04/CT-UBND 2010 nâng tinh thần trách nhiệm đạo đức công vụ cán bộ công viên chức Đà Nẵng