Chỉ thị 06/CT-UBND

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2009 tiếp tục tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2009 tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính Đà Nẵng đã được thay thế bởi Chỉ thị 04/CT-UBND 2010 nâng tinh thần trách nhiệm đạo đức công vụ cán bộ công viên chức Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 27/04/2010.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2009 tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 5 năm 2009

 

CHỈ THỊ

TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2008 của UBND thành phố ban hành Kế hoạch “Tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” sau một năm thực hiện đã có những chuyển biến tích cực; tuy vậy vẫn còn một số mặt hạn chế trong việc triển khai thực hiện như kết quả chưa rõ ràng, phong trào chưa thường xuyên… Để làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa ý thức trách nhiệm và thái độ của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ; Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Quyết định số 1866/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2008 của UBND thành phố tại cơ quan, đơn vị mình thông qua các việc sau:

a) Nâng cao vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về công tác cải cách thủ tục hành chính; giữ gìn kỷ cương, kỷ luật hành chính trong quản lý điều hành, trong quản lý hoạt động, quản lý công việc; lưu ý phải có chương trình, kế hoạch, có chỉ tiêu cụ thể; có biện pháp theo dõi, giám sát, đôn đốc các bộ phận chuyên môn thực hiện đúng các quy định của UBND thành phố tại Quyết định số 1866/QĐ-UBND và Kế hoạch đơn vị đã đề ra;

b) Định kỳ hàng năm phải tiến hành tổ chức trưng cầu ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công tại cơ quan, đơn vị mình theo Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2007 của UBND thành phố. Năm 2009 tập trung chuyển biến rõ nét tác phong, lề lối và thái độ công tác của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện “nụ cười công sở” trong quan hệ xử lý công việc của tổ chức, công dân;

c) Tăng cường giáo dục phẩm chất, đạo đức, lối sống; nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc và trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức, công dân; xây dựng cơ chế quản lý, kiểm tra, gắn với đánh giá hàng năm việc thực hiện nội quy, quy chế hoạt động cơ quan;

d) Phát động phong trào thi đua trong toàn cơ quan, đơn vị; phát hiện và nhân rộng điển hình “người tốt, việc tốt”, phát hiện, phê phán và kiên quyết xử lý những hành vi tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

đ) Thực hiện nghiêm việc xây dựng cơ quan văn hóa; cải tiến mạnh mẽ chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan nhà nước nhằm nâng cao chất lượng cuộc họp.

2. Thực hiện nghiêm chế độ tổng hợp, báo cáo theo quy định về việc thực hiện Quyết định số 1866/QĐ-UBND.

3. Giao Sở Nội vụ tham mưu, trình UBND thành phố sửa đổi Quyết định 7079/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2008, trong đó nghiên cứu lồng ghép việc đánh giá, chấm điểm, xếp loại kết quả thực hiện Quyết định số 1866/QĐ-UBND cùng với việc đánh giá, chấm điểm, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm.

4. Sở Nội vụ có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo của các đơn vị về việc thực hiện Chỉ thị này và trình UBND thành phố theo quy định.

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2009
Ngày hiệu lực18/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/04/2010
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2009 tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2009 tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính Đà Nẵng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýTrần Văn Minh
        Ngày ban hành18/05/2009
        Ngày hiệu lực18/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/04/2010
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2009 tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính Đà Nẵng

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2009 tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính Đà Nẵng