Chỉ thị 05/2014/CT-UBND

Chỉ thị 05/2014/CT-UBND tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/2014/CT-UBND tăng cường thực hiện tiết kiệm điện Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2014/CT-UBND

Kon Tum, ngày 14 tháng 08 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN TIẾT KIỆM ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện; các văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương về việc cung cấp điện và vận hành hệ thống điện; Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 - 2015; nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt thiết yếu của nhân dân; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh phải thực hiện nghiêm Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 26 tháng 10 năm 2010; Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. Trong đó, cần thực hiện các giải pháp sau đây:

a) Đối với các cơ quan, công sở:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện năng sử dụng hàng năm của cơ quan, đơn vị theo Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương về hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Khi xét duyệt quyết toán năm có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện tiết kiệm điện của các đơn vị thuộc phạm vi mình quản lý.

- Xây dựng và ban hành quy định về sử dụng điện, thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị theo nguyên tắc sau:

+ Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên; thiết kế, lắp đặt hệ thống chiếu sáng hành lang, sân vườn, khu vực bảo vệ theo tiêu chuẩn,

+ Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết, cài đặt chế độ làm mát từ 25°C trở lên. Dùng quạt thay thế điều hòa nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng.

+ Tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc, tắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc.

+ Khi cải tạo hoặc trang bị mới phải sử dụng phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao theo quy định hoặc thiết bị sử dụng điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; nghiêm cấm thay thế, mua sắm mới đèn nung sáng.

+ Phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, nhân viên phải thực hiện tiết kiệm điện, đưa nội dung sử dụng điện tiết kiệm vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua, khen thưởng hàng năm.

b) Đối với hệ thống chiếu sáng công cộng:

Công ty Điện lực Kon Tum phối hợp với Sở Công Thương làm việc với các đơn vị quản lý hệ thống điện chiếu sáng công cộng thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện như sau:

- Kiểm tra, đánh giá chế độ chiếu sáng công cộng theo các tiêu chuẩn chiếu sáng hiện hành.

- Áp dụng hệ thống thiết bị điều khiển tự động có chế độ điều chỉnh công suất để giảm công suất chiếu sáng về đêm khi mật độ giao thông giảm.

- Triển khai thực hiện đầu tư, trang bị hệ thống điều khiển tự động cho các hệ thống chiếu sáng đường phố chính, điều chỉnh thời gian chiếu sáng đường phố hợp lý theo mùa trong năm, phù hợp theo đặc điểm nhu cầu sinh hoạt và các hoạt động, các sự kiện tại địa phương, tránh lãng phí điện.

- Khi thay thế đèn hư hỏng phải sử dụng nguồn sáng và các thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao.

c) Đối với việc dùng điện cho sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ:

- Các hộ gia đình hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn (máy điều hòa nhiệt độ, máy nước nóng, bàn là điện...) trong thời gian cao điểm của hệ thống điện, từ 17 giờ đến 21 giờ hàng ngày; khuyến khích sử dụng các loại bóng đèn tiết kiệm điện như bóng đèn compact hoặc bóng đèn huỳnh quang T8, T5, chấn lưu hiệu suất cao, thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, ngắt các thiết bị điện không sử dụng ra khỏi nguồn điện.

- Các nhà hàng, cơ sở dịch vụ thương mại giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời vào giờ cao điểm buổi tối của hệ thống điện; trường hợp có yêu cầu đặc biệt, từ sau 22 giờ tắt toàn bộ đèn chiếu sáng các pa- nô quảng cáo có kích thước từ 3m trở lên.

- Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại,... tuân thủ nghiêm các quy định tại địa phương về chiếu sáng tiết kiệm, hiệu quả và an toàn, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của Điện lực tại địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

d) Đối với các doanh nghiệp sản xuất, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh:

- Xây dựng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện. Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị tiêu thụ công suất điện lớn như các máy nghiền, trạm bơm nước, máy nén khí,... vào giờ cao điểm, không để các thiết bị điện hoạt động không tải.

- Các doanh nghiệp thuộc danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phải xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện mỗi năm ít nhất 1%.

- Tắt các thiết bị điện và đèn chiếu sáng không cần thiết trong thời gian nghỉ giữa ca. Triệt để tiết kiệm điện chiếu sáng sân, vườn, đường nội bộ trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

- Chuẩn bị các nguồn dự phòng để đáp ứng nhu cầu sản xuất khi xảy ra thiếu điện, xây dựng phương án tự cắt giảm phụ tải khi xảy ra thiếu điện.

- Hạn chế đến mức tối đa việc sử dụng bóng đèn có công suất lớn hơn 60W để quảng cáo, trang trí.

- Ban hành quy định sử dụng điện tiết kiệm trong phạm vi doanh nghiệp. Thực hiện kiểm toán năng lượng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại đơn vị.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các công việc như sau:

a) Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương tiết kiệm điện trong nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

b) Kiểm tra, giám sát chặt chẽ thời gian bật, tắt hệ thống chiếu sáng công cộng; kiểm tra, giám sát việc cắt giảm 50% công suất chiếu sáng vào giờ cao điểm của hệ thống chiếu sáng công cộng để giảm công suất chiếu sáng, hệ thống đèn chiếu sáng vườn hoa, công viên.

c) Phối hợp với đơn vị Điện lực huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, tập huấn công tác tiết kiệm điện cho các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

d) Chỉ đạo đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm các quy định tại Chỉ thị này; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện của đơn vị sử dụng điện trên địa bàn và xử lý các trường hợp chưa thực hiện tiết kiệm điện theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 111/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Liên Bộ: Tài chính - Công Thương.

e) Định kỳ hàng quý, báo cáo kết quả thực hiện công tác tiết kiệm điện (theo Mẫu số 2, Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Liên Bộ: Tài chính - Công Thương) về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.

3. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, các đơn vị quản lý cụm công nghiệp, làng nghề thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức triển khai, tập huấn, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp, làng nghề thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

b) Phối hợp tổ chức kiểm tra việc sử dụng điện tại các doanh nghiệp theo các tiêu chí được quy định tại Chỉ thị này.

c) Tuyên truyền và vận động các doanh nghiệp sử dụng, các thiết bị tiết kiệm điện như đèn compact, máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời.

d) Ban hành quy định, quy chế hoặc giải pháp để sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn trong phạm vi cơ quan, đơn vị.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, giám sát các nhà hàng, các cơ sở dịch vụ thương mại cắt giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào giờ cao điểm buổi tối; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm trong sử dụng điện; cấp phép treo tờ phướn và pa-nô tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, an toàn điện cho các đợt tuyên truyền trong năm.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và Công ty Điện lực Kon Tum: Có giải pháp tiết kiệm điện trong hệ thống nhà trường, các cơ sở giáo dục...; nghiên cứu đưa chủ trương tiết kiệm điện vào chương trình giáo dục phổ thông. Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh, sinh viên về nội dung, tầm quan trọng của tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng.

6. Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm điện để phổ biến và áp dụng rộng rãi trong nhân dân; nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp kỹ thuật để thực hiện công tác tiết kiệm trong sử dụng điện đem lại hiệu quả cao.

7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum và các cơ quan, đơn vị có liên quan tích cực tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn. Chủ động xây dựng và phát sóng các chương trình; đăng tin, bài viết về tiết kiệm điện, an toàn điện với thời lượng thích hợp bằng các hình thức: phóng sự, thông tin, giới thiệu mô hình tiêu biểu theo phương thức cổ động, không tính chi phí quảng cáo.

8. Sở Tư pháp hướng dẫn đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật theo định kỳ, trong đó chú trọng nội dung liên quan đến Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

9. Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị chủ đầu tư xây dựng công trình, dự án có hệ thống chiếu sáng công lộ, hệ thống tín hiệu giao thông phải ưu tiên lựa chọn các thiết bị đảm bảo tiết kiệm điện và an toàn cho người tham gia giao thông.

10. Sở Xây dựng thẩm định, thẩm tra thiết kế các công trình xây dựng theo các tiêu chí tiết kiệm năng lượng của Thông tư 15/2013/TT-BXD ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả”, mã số QCVN 09:2013/BXD.

11. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện nghiêm túc việc đầu tư mua sắm thiết bị tiêu thụ điện theo quy định tại Quyết định 68/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

12. Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đơn vị: quốc phòng, sự nghiệp, kinh tế Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh phổ biến tuyên truyền, hướng dẫn cho các đơn vị trong ngành nghiêm các biện pháp tiết kiệm điện theo nội dung Chỉ thị này.

13. Công ty Điện lực Kon Tum, Truyền tải điện Kon Tum - Gia Lai, Chi nhánh điện cao thế Kon Tum:

- Phối hợp với Sớ Công Thương triển khai thực hiện Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 - 2015 và các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm trong phân phối điện; phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác tuyên truyền tiết kiệm điện; thực hiện các giải pháp quản lý, kỹ thuật, cải tạo nâng cấp hệ thống lưới điện; huy động một cách hợp lý công suất và điện năng các nhà máy thủy điện, các nguồn điện mua của các nhà máy điện độc lập và các nguồn điện dự phòng của khách hàng.

- Phối hợp với Sở Công Thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện khi xảy ra thiếu điện, thực hiện đúng các quy định của Luật Điện lực, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; tránh việc cắt điện sinh hoạt trên diện rộng, kéo dài.

- Căn cứ phương án sử dụng điện của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn, tổ chức thống kê, theo dõi tình hình sử dụng điện, thông báo cho các đơn vị và báo cáo Sở Công Thương, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh để có biện pháp xử lý đối với các đơn vị không thực hiện tiết kiệm điện.

14. Các đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng thực hiện nghiêm điểm b mục 1 Chỉ thị này. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ thời gian bật, tắt, chế độ điều chỉnh công suất hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống đèn chiếu sáng vườn hoa, công viên. Tổ chức cắt tỉa phát quang cây xanh đô thị đảm bảo tầm nhìn của người dân, đảm bảo độ rọi, diện tích chiếu sáng của đèn chiếu sáng, công cộng.

15. Đối với các đơn vị hoạt động, phát điện thường xuyên kiểm tra máy móc, thiết bị trong phạm vi quản lý của đơn vị, đảm bảo vận hành an toàn, cung cấp điện kịp thời. Thực hiện tiết kiệm 10% đối với hệ thống điện dự phòng.

16. Sở Công Thương:

- Tiếp tục triển khai các biện pháp thực hiện Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ; Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Công Thương; Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 - 2015 và các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Kon Tum tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện; giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn theo Chỉ thị; tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo quy định.

- Giám sát việc thực hiện cung cấp điện của Công ty Điện lực Kon Tum, giải quyết các khiếu nại của khách hàng về tình trạng cung cấp điện không tuân thủ các quy định.

- Phối hợp với Công ty Điện lực Kon Tum tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương thức tiết giảm công suất, sản lượng điện hệ thống điện Kon Tum khi thiếu nguồn quốc gia theo hàng năm.

- Chỉ đạo các tổ chức tư vấn, các Trung tâm tiết kiệm năng lượng hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp xây dựng và thực hiện đầu tư, thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng; phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng; kiểm toán năng lượng.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền rộng rãi để cán bộ, nhân dân biết và có những giải pháp tiết kiệm điện, đặc biệt là trong các giờ cao điểm.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn xây dựng phương án sử dụng điện theo Thông tư số 111/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 01/6/2009 của Liên Bộ: Tài chính - Bộ Công Thương; tổ chức kiểm tra, đánh giá, tổng hợp thông tin các báo cáo tình hình sử dụng năng lượng của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trường hợp phát hiện đơn vị sử dụng điện chưa thực hiện tiết kiệm điện; thông báo kịp thời cho cơ quan chủ quản cấp trên của đơn vị sử dụng điện để xử lý theo quy định và công bố công khai thông tin về tình hình sử dụng điện đối với cơ quan công sở vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm.

17. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh: Trên cơ sở đề nghị, báo cáo của Sở Công Thương về kết quả thực hiện và chấp hành Chỉ thị này của các cơ quan, đơn vị, để xem xét, đánh giá tiêu chí khen thưởng cuối năm.

18. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền và ngành điện tổ chức vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện việc tiết kiệm điện trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét; giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Công ty Điện lực Kon Tum theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chi thị này.

Chỉ thị có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản QPPL):
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh:
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Kon Tum:
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KTN3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2014/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/2014/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2014
Ngày hiệu lực24/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2014/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 05/2014/CT-UBND tăng cường thực hiện tiết kiệm điện Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/2014/CT-UBND tăng cường thực hiện tiết kiệm điện Kon Tum
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/2014/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Văn Hùng
        Ngày ban hành14/08/2014
        Ngày hiệu lực24/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 05/2014/CT-UBND tăng cường thực hiện tiết kiệm điện Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/2014/CT-UBND tăng cường thực hiện tiết kiệm điện Kon Tum

           • 14/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực