Chỉ thị 05/CT-UB

Chỉ thị 05/CT-UB năm 1997 về tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động do tỉnh Bến Tre ban hành

Chỉ thị 05/CT-UB 1997 tăng cường công tác an toàn lao động vệ sinh lao động Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 904/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ một phần toàn bộ văn bản pháp luật Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 19/05/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 05/CT-UB 1997 tăng cường công tác an toàn lao động vệ sinh lao động Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UB

Bến Tre, ngày 06 tháng 3 năm 1997

 

CHỈ THỊ

“V/V TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG”

Ngày 05/7/1994 Chủ tịch nước đã ký lệnh ban hành Bộ luật Lao động. Qua 2 năm, việc tổ chức triển khai và thực hiện Bộ luật Lao động trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, hiện nay ở một số ngành, địa phương, đơn vị có tổ chức việc quản lý, chỉ đạo, kiểm tra và thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động nhưng chưa được quan tâm đúng mức; Từ đó dẫn đến việc vi phạm luật pháp về an toàn lao động, vệ sinh lao động, là nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động cho người lao động.

Để tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động ngăn ngừa tai nạn lao động cho người lao động, bệnh nghề nghiệp, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1/ Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, Thị xã có trách nhiệm: triển khai, học tập và thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động theo đúng qui định của Bộ Luật lao động, Nghị định số 06/CP của Chính phủ và các văn bản có liên quan đến tất cả tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong phạm vi ngành, địa phương mình quản lý.

2/ Tất cả các Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân và các cơ sở sản xuất trong toàn tỉnh phải nghiêm chỉnh thực hiện các qui định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động; Bố trí cán bộ để làm tham mưu kịp thời và chính xác đồng thời giám sát việc thực hiện các qui định, nội qui, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động.

3/ Đối với các đơn vị có sử dụng máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như: Nồi hơi, Thiết bị nâng, Bình chịu áp lực, Hệ thống lạnh thì phải khai báo, đăng ký xin cấp phép với Thanh tra Nhà nước về an toàn lao động.

4/ Từ nay trở đi trước khi các cơ quan có chức năng cấp phép cho xây dựng mới, mở rộng, hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động phải có sự đồng ý của Thanh tra Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động về các giải pháp an toàn, vệ sinh lao động thì mới được cấp phép.

5/ Giao trách nhiệm cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành có liên quan mở các lớp tập huấn về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất trong tỉnh, hướng dẫn việc thực hiện; đồng thời tiến hành thanh tra, kiểm tra để phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm đối với các đơn vị cá nhân có hành vi vi phạm các qui định của pháp luật về an toàn lao động vệ sinh lao động.

6/ Thủ trưởng các Sở, Ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm triển khai và chỉ đạo thực hiện chỉ thị nầy đến đối tượng mình quản lý.

7/ Sở Văn hóa Thông tin, Báo, Đài và các phương tiện thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền thường xuyên rộng khắp Chỉ thị Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động./.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Công Ngữ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/1997
Ngày hiệu lực06/03/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 05/CT-UB 1997 tăng cường công tác an toàn lao động vệ sinh lao động Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 05/CT-UB 1997 tăng cường công tác an toàn lao động vệ sinh lao động Bến Tre
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýTrần Công Ngữ
        Ngày ban hành06/03/1997
        Ngày hiệu lực06/03/1997
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 05/CT-UB 1997 tăng cường công tác an toàn lao động vệ sinh lao động Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 05/CT-UB 1997 tăng cường công tác an toàn lao động vệ sinh lao động Bến Tre