Chỉ thị 06/2005/CT-UB

Chỉ thị 06/2005/CT-UB về tổ chức triển khai phát hành Công trái giáo dục năm 2005 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Chỉ thị 06/2005/CT-UB phát hành Công trái giáo dục 2005 Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 1184/QĐ-UBND 2013 Danh mục văn bản quy phạm từ 1976 đến 2012 hết hiệu lực Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 10/07/2013.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/2005/CT-UB phát hành Công trái giáo dục 2005 Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2005/CT-UB

Bến Tre, ngày 29 tháng 4 năm 2005

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI PHÁT HÀNH CÔNG TRÁI GIÁO DỤC NĂM 2005 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE.

Tiếp tục thực hiện mục tiêu không còn phòng học tranh, tre, nứa lá và kiên cố hoá trường học, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2005/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2005 qui định việc phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2005-Công trái giáo dục nhằm huy động vốn hỗ trợ các tỉnh miền núi, Tây nguyên và các tỉnh có nhiều khó khăn thực hiện thành công chung của Chính phủ;

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 07/2005/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2005 về việc tổ chức triển khai phát hành Công trái xây dựng Tổ quốc-Công trái giáo dục năm 2005 bắt đầu thực hiện từ ngày 19 tháng 5 năm 2005.

Để phát hành Công trái giáo dục năm 2005 đạt được kết quả tốt, đảm bảo chỉ tiêu huy động vốn trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo công văn số 4012 TC/KBNN ngày 06 tháng 4 năm 2005 của Bộ Tài chính. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt các yêu cầu sau đây:

1. Trong thời gian tổ chức phát hành công trái: Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phải xác định rõ việc vân động và hưởng ứng mua Công trái giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm để quán triệt và triển khai đến từng cán bộ, công chức và người dân để tích cực hưởng ứng mua Công trái giáo dục.

2. Cơ quan Tài chính, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể tỉnh, các Sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, Thị xã để tuyên truyền, vận động và hướng dẫn các tổ chức, tầng lớp dân cư tại địa phương hưởng ứng, tham gia mua Công trái giáo dục.

3. Căn cứ chỉ tiêu vận động mua công trái được giao, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tính toán khả năng cụ thể để giao chỉ tiêu vận động đến các cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn, cụm dân cư; tổ chức chỉ đạo toàn diện và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc vận động mua công trái trên địa bàn.

4. Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo các đơn vị KBNN trực thuộc tổ chức các điểm bán công trái và triển khai các hình thức bán Công trái phù hợp với mọi đối tượng; đơn giản hoá các thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tượng tham gia mua công trái, bảo đảm an toàn tiền bạc, tài sản Nhà nước; không gây phiền hà, làm mất thời gian của nhân dân; theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu vận động công trái của các đơn vị, cá nhân và đề xuất khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong việc mua công trái, trong công tác vận động mua công trái và tổ chức phát hành công trái.

5. Sở Văn hoá – Thông tin, Đài phát thanh – Truyền hình, các cơ quan báo chí trên địa bàn phối hợp với Kho bạc Nhà nước và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, ưu tiên bố trí thời lượng phát sóng, đưa tin, phổ biến, tuyên truyền các nội dung phát hành công trái để người dân hiểu rõ được nghĩa vụ, quyền lợi tham gia mua công trái; thường xuyên thông tin kết quả phát hành của các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc tham gia mua Công trái giáo dục.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tổ chức, triển khai nghiêm túc Chỉ thị nầy để thực hiện thắng lợi đợt phát hành Công trái giáo dục năm 2005 trên địa bàn tỉnh Bến Tre./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Tấn Khổng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2005/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/2005/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2005
Ngày hiệu lực29/04/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2005/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 06/2005/CT-UB phát hành Công trái giáo dục 2005 Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/2005/CT-UB phát hành Công trái giáo dục 2005 Bến Tre
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/2005/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Tấn Khổng
        Ngày ban hành29/04/2005
        Ngày hiệu lực29/04/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/07/2013
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 06/2005/CT-UB phát hành Công trái giáo dục 2005 Bến Tre

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/2005/CT-UB phát hành Công trái giáo dục 2005 Bến Tre