Chỉ thị 06/2008/CT-UBND

Chỉ thị 06/2008/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá từ tháng 5 năm 2008 đến cuối năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Chỉ thị 06/2008/CT-UBND tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá từ tháng 5 đến cuối năm 2008 đã được thay thế bởi Quyết định 512/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 18/03/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/2008/CT-UBND tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá từ tháng 5 đến cuối năm 2008


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
-------

Số: 06/2008/CT-UBND

Bến Tre, ngày 08 tháng 5 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BÌNH ỔN GIÁ TỪ THÁNG 5 NĂM 2008 ĐẾN CUỐI NĂM 2008

Để thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững. Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan:

a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường. Đề xuất kịp thời các biện pháp bình ổn giá thuộc thẩm quyền, không để xảy ra tình trạng mất cân đối cung cầu gây đột biến về giá tại địa phương;

b) Phối hợp với các thành viên Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường được thành lập theo Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tiếp tục tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, kiểm soát các yếu tố hình thành giá đối với các doanh nghiệp có các mặt hàng đang có giá tăng cao và những vi phạm khác trong lĩnh vực thương mại, đồng thời tăng cường kiểm soát việc chấp hành quy định của Nhà nước về quản lý giá; kết hợp kiểm tra giá với những hàng hóa đã công bố giá; xử lý các hành vi vi pham pháp luật về giá theo quy định hiện hành.

2. Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã theo dõi sát diễn biến thị trường đối với các loại hàng hóa và dịch vụ, các mặt hàng tăng giá mạnh để có biện pháp xử lý kịp thời đặc biệt là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, xi măng, sắt thép, thuốc tân dược.

a) Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý thị trường, chống gian lận thương mại; kiểm tra chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn công bố gắn với kiểm tra niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

b) Thường xuyên báo cáo kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh những đột biến về giá cả thị trường và đề xuất biện pháp ngăn chặn tình trạng đầu cơ nâng giá tùy tiện, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng cấm.

3. Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, theo dõi tình hình giá cước vận chuyển hàng hóa, hành khách đường bộ, đường thủy, các tuyến liên tỉnh, liên huyện, giá cước xe buýt, thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết giá tại nơi bán vé.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm chỉ đạo tuyên truyền rộng rãi nội dung Chỉ thị này.

5. Các doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức và cá nhân thuộc các thành phần kinh tế sản xuất, kinh doanh, mua bán, dịch vụ…trên địa bàn tỉnh cần tiết kiệm chi phí sản xuất, chi phí lưu thông để thực hiện giảm giá thành, giảm giá bán, phải niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, góp phần kiềm chế tăng giá. Các đơn vị sản xuất kinh doanh không được lợi dụng việc tăng giá một số yếu tố đầu vào để tăng giá bán ra bất hợp lý.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, các doanh nghiệp Nhà nước và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã phổ biến, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 
Nơi nhận:
-Bô Tài chính;
-TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
-CT, các PCT. UBND tỉnh;
-Đoàn ĐBQH tỉnh Bến Tre;
-Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
-Sở Tư pháp ( tự kiểm tra);
-MTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
-Báo Đồng Khởi;
-Đài PT-TH;
-Các Sở, ban ngành tỉnh;
-UBND các huyện, thị xã;
-Website Chính phủ;
-TT. Công báo tỉnh ( 02 bản);
-Phòng Tiếp công dân ( để niêm yết);
-N/c khối TM-XDCB, TH;
-Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Bảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/2008/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2008
Ngày hiệu lực08/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/03/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 06/2008/CT-UBND tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá từ tháng 5 đến cuối năm 2008


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/2008/CT-UBND tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá từ tháng 5 đến cuối năm 2008
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/2008/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Quốc Bảo
        Ngày ban hành08/05/2008
        Ngày hiệu lực08/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/03/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 06/2008/CT-UBND tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá từ tháng 5 đến cuối năm 2008

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/2008/CT-UBND tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá từ tháng 5 đến cuối năm 2008