Quyết định 512/QĐ-UBND

Quyết định 512/QĐ-UBND năm 2009 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành năm 2008 đã hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 512/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 512/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 18 tháng 3 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH NĂM 2008 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành trong năm 2008 đã hết hiệu lực thi hành (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Xây

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QPPL DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH NĂM 2008 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 512/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

STT

Tên văn bản

Số văn bản

Ngày, tháng, năm văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Ghi chú

01

Chỉ thị

03/2008/CT-UBND

22/4/2008

Về việc tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, tháng hành động Vì trẻ em, hoạt động hè và ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Nội dung thực hiện trong năm 2008

02

Chỉ thị

04/2008/CT-UBND

28/4/2008

Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.

Nội dung thực hiện trong năm 2008

03

Chỉ thị

05/2008/CT-UBND

28/4/2008

Về việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông và tuyển sinh cấc cấp, bậc học năm 2008.

Nội dung thực hiện trong năm 2008

04

Chỉ thị

06/2008/CT-UBND

08/5/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá từ tháng 5 năm 2008 đến cuối năm 2008.

Nội dung thực hiện trong năm 2008

05

Chỉ thị

07/2008/CT-UBND

12/5/2008

Về việc tiếp tục thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Nội dung thực hiện trong năm 2008

06

Chỉ thị

12/2008/CT-UBND

22/8/2008

Về việc áp dụng thởi gian gián đoạn sau vụ nuôi tôm biển trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Đã được thay thế bởi Chỉ thị số 14/2008/CT-UBND ngày 13/11/2008

07

Quyết định

09/2008/QĐ-UBND

28/4/2008

Ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2008.

Đã được thay thế bởi Quyết định 27/2008/QĐ-UBND ngày 23/12/2008.

08

Quyết định

15/2008/QĐ-UBND

03/7/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2008.

Đã được thay thế bởi Quyết định 27/2008/QĐ-UBND ngày 23/12/2008.

09

Quyết định

16/2008/QĐ-UBND

17/7/2008

Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Đã được thay thế bởi Quyết định 22/2008/QĐ-UBND ngày 28/8/2008.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 512/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu512/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2009
Ngày hiệu lực18/03/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 512/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 512/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 512/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu512/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýNguyễn Thái Xây
       Ngày ban hành18/03/2009
       Ngày hiệu lực18/03/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 512/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 512/QĐ-UBND công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật

           • 18/03/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/03/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực