Chỉ thị 06/CT-UB-NCVX

Chỉ thị 06/CT-UB-NCVX năm 1996 về khẩn trương tổ chức, sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước ngành dược và trang thiết bị y tế của thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ thị 06/CT-UB-NCVX 1996 sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước ngành dược Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 1918/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản Thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 23/04/2015.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 06/CT-UB-NCVX 1996 sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước ngành dược Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UB-NCVX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 1996

 

CHỈ THỊ

V/V KHẨN TRƯƠNG TỔ CHỨC, SẮP XẾP LẠI CÁC DNNN THUỘC NGÀNH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Chỉ thị số 500/TTg ngày 25 tháng 8 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, ngày 14-9-1995, Ủy ban nhân dân thành phố đã ra văn bản số 2674/UB-KT triển khai thực hiện Chỉ thị này đến các sở ban ngành và quận, huyện của thành phố.

Theo đó, các sở ban ngành và quận, huyện đã nghiên cứu, xây dựng phương án tổng thể sắp xếp các DNNN thuộc phạm vi mình phụ trách, gởi về Tiểu ban đổi mới doanh nghiệp của thành phố để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, báo cáo Chính phủ, theo tiến độ và thời gian quy định.

Riêng đối với việc sắp xếp, tổ chức lại các DNNN thuộc ngành dược và trang thiết bị y tế của thành phố thời gian qua tiến hành còn chậm. Hiện tại thành phố vẫn còn duy trì hệ thống các Công ty dược quận, huyện, trong đó có nhiều Công ty dược có vốn kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận rất thấp, qui mô hoạt động nhỏ, không có khả năng phát huy vai trò chủ đạo của DNNN trong lĩnh vực phân phối dược phẩm và không đủ khả năng cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác để tồn tại và phát triển.

Nhằm xúc tiến nhanh việc sắp xếp lại các DNNN thuộc lĩnh vực dược và trang thiết bị y tế ở thành phố và các quận, huyện theo Chỉ thị 500/TTg ngày 25-8-1995 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 6499/TCCB ngày 12-9-1995 của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1/ Sở Y tế và các quận, huyện cần khẩn trương xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp lại các DNNN thuộc ngành dược và trang thiết bị y tế thuộc phạm vi mình phụ trách, thông qua tiểu ban đổi mới doanh nghiệp để trình Ủy ban nhân dân thành phố.

2/ Việc sắp xếp, tổ chức lại các DNNN nói trên phải thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ tại Chỉ thị 500/TTg ngày 25-8-1995, của Bộ Y tế tại công văn số 6499/TCCB ngày 12-9-1995 và của Ủy ban nhân dân thành phố tại công văn số 2674/UB-KT ngày 14-9-1995:

- Khi sắp xếp, tổ chức lại các DNNN thuộc ngành dược và trang thiết bị y tế, phải kết hợp chặt chẽ với việc xóa bỏ dần chế độ trực tiếp quản lý DNNN của sở, ngành và quận, huyện như hiện nay, đồng thời sắp xếp theo hướng không để tồn tại các DNNN cấp quận, huyện và không để nhiều doanh nghiệp có cùng chức năng hoạt động trên cùng một ngành trên địa bàn.

- Đối với các Công ty dược phẩm có vốn thấp, hoạt động sản xuất kinh doanh chưa có hiệu quả hoặc hiệu quả thấp, thì hợp nhất lại thành Công ty có Hội đồng quản trị, với số vốn pháp định không được ít hơn 30 tỷ đồng, nhằm tăng cường sức mạnh về vốn, cơ sở vật chất, tổ chức, nhân sự, đảm bảo cho doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả thiết thực, có đủ khả năng giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm ; đồng thời thực hiện tốt vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này. Chấm dứt tình trạng tư nhân núp bóng DNNN để kinh doanh, lũng đoạn thị trường dược phẩm, kinh doanh dược phẩm giả, kém chất lượng.

- Đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả (lãi liên tiếp 3 năm gần đây), có công nghệ tiên tiến, có thị trường tiêu thụ ổn định… nếu thấy không nhập vào Tổng Công ty hay DNNN có Hội đồng quản trị và cần thiết phải duy trì thì tạm thời giữ nguyên.

- Cổ phần hóa DNNN đối với doanh nghiệp mà Nhà nước không cần đầu tư 100% vốn.

- Đối với doanh nghiệp thua lỗ kéo dài nhiều năm, không có khả năng phục hồi và phát triển thì lập phương án thanh lý giải thể hoặc phá sản.

3/ Triển khai thực hiện:

- Từng quận, huyện lập phương án tổ chức, sắp xếp lại các DNNN kinh doanh dược phẩm và trang thiết bị y tế thuộc phạm vi mình phụ trách theo các quy định nói trên gởi về Tiển ban đổi mới doanh nghiệp thành phố (Ủy ban Kế hoạch thành phố), đồng gởi Sở Y tế thành phố trước ngày 30-4-1996.

- Sở Y tế thành phố trao đổi thống nhất với các quận, huyện về phương án trên và tổng hợp thành phương án tổng thể sắp xếp lại toàn bộ mạng lưới các Công ty dược phẩm và trang thiết bị y tế của quận, huyện và thành phố gởi về Tiển ban đổi mới doanh nghiệp để trình Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 30-6-1996.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Sở Y tế và các ban, ngành thành phố có liên quan nhanh chóng triển khai thực hiện tốt chỉ thị này.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Vân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 06/CT-UB-NCVX

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu06/CT-UB-NCVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/1996
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật28 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 06/CT-UB-NCVX

Lược đồ Chỉ thị 06/CT-UB-NCVX 1996 sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước ngành dược Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 06/CT-UB-NCVX 1996 sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước ngành dược Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu06/CT-UB-NCVX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thị Vân
        Ngày ban hành21/03/1996
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật28 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 06/CT-UB-NCVX 1996 sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước ngành dược Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 06/CT-UB-NCVX 1996 sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước ngành dược Hồ Chí Minh