Chỉ thị 07/2007/CT-UBND

Chỉ thị 07/2007/CT-UBND về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm do tỉnh An Giang ban hành

Chỉ thị 07/2007/CT-UBND phòng chống dịch cúm gia cầm tỉnh An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 2442/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản QPPL của UBND An Giang 2005 đến 2012 và được áp dụng kể từ ngày 26/12/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/2007/CT-UBND phòng chống dịch cúm gia cầm tỉnh An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2007/CT-UBND

Long Xuyên, ngày 13 tháng 4 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM.

Hiện nay, tình hình dịch cúm gia cầm vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp ở nước ta và nhiều nước trong khu vực. Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành có liên quan và UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thống nhất các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm.

 Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 29/2006/CT-TTg ngày 08/8/2006, Công điện số 1225/CĐ-TTg ngày 10/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người; Công điện số 16 BNN/CĐ ngày 07/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc áp dụng các biện pháp đồng bộ phòng, chống bệnh cúm gia cầm, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Tiếp tục kiểm tra và thực hiện tốt:

a) Cấm nuôi thuỷ cầm chăn thả trên kênh, rạch, sông, ngòi, nơi có dòng nước dùng trong sinh hoạt gia đình, gà thả rong; Vẫn tiếp tục cấm nuôi vịt chạy đồng ngoại trừ các địa điểm được thực hiện theo từng giai đoạn của Quyết định 693/QĐ-UBND ngày 12/3/2007 của UBND tỉnh.

b) Cấm nuôi gia cầm trong khu đông dân cư, nội ô, nội thị.

c) Cấm mua bán gia cầm sống và giết mổ gia cầm tại các chợ, các điểm không đúng qui định của pháp luật về thú y.

d) Cấm vận chuyển, mua bán, sử dụng gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa qua kiểm dịch. Cấm tẩu tán, vứt xác và cho người khác gia cầm đã mắc bệnh hoặc chết chưa rõ nguyên nhân

Riêng đối với các cơ sở ấp trứng thuỷ cầm buộc phải đáp ứng các điều kiện theo từng giai đoạn được qui định của Quyết định 693/QĐ-UBND ngày 12/3/2007 của UBND tỉnh.

2.Tiếp tục thực hiện đồng bộ 5 biện pháp bao gồm:

a) Tuyên truyền và củng cố ngay Ban chỉ đạo các cấp và đội xung kích ở các xã.

b)Thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng định kỳ.

c) Thực hiện tốt công tác tiêm phòng.

d) Kiểm soát giết mổ và xây dựng các lò mổ gia cầm tập trung.

e) Huấn luyện chuyển nghề cho các hộ chăn nuôi gia cầm, xây dựng mô hình chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn sinh học.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại và tính chất nguy hiểm của bệnh cúm gia cầm bằng nhiều hình thức như phát tờ rơi, dán áp phích, phát thanh hàng ngày trên đài phát thanh địa phương để nâng cao nhận thức người dân cùng tham gia phòng chống dịch cúm gia cầm. Tiếp tục phát huy công tác tuyên truyền của các lực lượng đoàn thể trong phòng chống dịch cúm gia cầm. Đài Phát thanh Truyền hình An Giang phối hợp cùng với ngành thú y phải thường xuyên đưa các thông điệp cảnh báo, các đoạn phim hướng dẫn vệ sinh an toàn khi tiếp xúc hoặc tiêu thụ gia cầm.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố phải tập trung chỉ đạo nghiêm:

a) Công tác kiểm tra vệ sinh thú y trong việc giết mổ gia cầm, vận chuyển, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm.

b) Tổ chức các điểm kiểm dịch thú y để kiểm tra, kiểm soát về thú y trong vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm.

c) Khắc phục ngay tình trạng tái diễn việc giết mổ, mua bán gia cầm sống tại các chợ. Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định cấm nuôi gia cầm trong nội thành, nội thị và khu dân cư tập trung.

d) Triển khai nhanh chủ trương khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ tập trung và phát triển chăn nuôi an toàn dịch bệnh gắn với giết mổ gia cầm tập trung công nghiệp.

e) Duy trì hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các cấp.

f) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 12/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch quản lý vịt chạy đồng và các cơ sở ấp trứng gia cầm năm 2007 trên địa bàn tỉnh An Giang, có sơ kết báo cáo kết quả từng giai đoạn cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nếu để dịch cúm gia cầm xảy ra trên địa bàn mà không phát hiện kịp thời, không áp dụng các biện pháp bao vây khống chế, dập dịch để dịch lây lan ra diện rộng thì người đứng đầu chính quyền và nhân viên thú y ở nơi cơ sở đó phải chịu trách nhiệm.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục triển khai các biện pháp an toàn sinh học, duy trì định kỳ vệ sinh tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi, nơi mua bán gia cầm, cơ sở giết mổ gia cầm, nơi có ổ dịch cũ. Chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan và lực lượng chuyên môn về thú y phải giám sát chặt chẽ dịch bệnh đến từng cơ sở, hộ gia đình chăn nuôi, quản lý chặt chẽ các lò ấp giống gia cầm và đàn gia cầm được ấp nở mới.

Phối hợp với UBND cấp huyện triển khai thực hiện tốt công tác tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm, phải có kế hoạch tiêm phòng chặt chẽ, đảm bảo đúng tiến độ thời gian, tỷ lệ tiêm phòng (chú ý tiêm bổ sung cho số gia cầm mới phát sinh hoặc chưa được tiêm phòng), không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí vaccin.

Phải có định hướng xã hội hóa trong việc tiêm phòng vắc cin phòng cúm gia cầm trong thời gian tới, cụ thể người chăn nuôi gia cầm phải chịu chi phí vắccin và công tiêm, ngành thú y phải lo đủ liều vắccin cho nhu cầu chăn nuôi có đăng ký theo qui định.

6. Chỉ thị này được ban hành và thay thế Chỉ thị số 23/2005/CT-UBND ngày 08/11/2005 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người.

Trên đây là các công tác trọng tâm nhằm ngăn chặn dịch cúm gia cầm, yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm tra Văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TT.BCĐ PCDGCTW;
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành đoàn thể cấp tỉnh;
- Báo AG, Đài PTTHAG, Phân xã AG - phổ biến;
- Chánh, Phó VP.UB;
- Phòng KT, TH, XDCB, VHXH, NC, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thế Năng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2007
Ngày hiệu lực23/04/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/08/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/2007/CT-UBND phòng chống dịch cúm gia cầm tỉnh An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 07/2007/CT-UBND phòng chống dịch cúm gia cầm tỉnh An Giang
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu07/2007/CT-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýHuỳnh Thế Năng
       Ngày ban hành13/04/2007
       Ngày hiệu lực23/04/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/08/2013
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Chỉ thị 07/2007/CT-UBND phòng chống dịch cúm gia cầm tỉnh An Giang

         Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/2007/CT-UBND phòng chống dịch cúm gia cầm tỉnh An Giang