Chỉ thị 07/2009/CT-UBND

Chỉ thị 07/2009/CT-UBND tăng cường chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Chỉ thị 07/2009/CT-UBND chỉ đạo phòng cháy chữa cháy Nghệ An đã được thay thế bởi Quyết định 5149/QĐ-UBND xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Nghệ An 31/12/2014 trở về trước 2015 và được áp dụng kể từ ngày 04/11/2015.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/2009/CT-UBND chỉ đạo phòng cháy chữa cháy Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2009/CT-UBND

Vinh, ngày 25 tháng 03 năm 2009

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO VÀ THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Thời gian qua công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã được quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả, số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra giảm đáng kể so với những năm trước đây. Tuy nhiên tình hình cháy nổ trên địa bàn cả nước và ở Nghệ An còn diễn biến phức tạp, đã xảy ra một số vụ cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản Nhà nước, tính mạng, tài sản của nhân dân. Nguyên nhân chủ yếu là do việc quản lý và tổ chức thực hiện công tác PCCC còn nhiều bất cập, hạn chế. Tình trạng vi phạm quy định an toàn về PCCC còn xảy ra khá phổ biến ở nhiều nơi; các cấp, các ngành, các đơn vị chưa thực sự quan tâm đầu tư đúng mức cho công tác PCCC.... Đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán Kỷ sửu năm 2009 trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy, chạm chập điện do đốt, thả đèn trời làm mất điện tại 110 trạm hạ thế, 20 nghìn hộ dân mất điện trong những ngày tết và thiệt hại về tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Để khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác PCCC; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Luật PCCC và Đề án’'Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2005 - 2010'' (ban hành kèm theo Quyết định số 4616/QĐ-UBNDNC ngày 02/12/2004), UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nâng cao ý thức, trách nhiệm về công tác PCCC cho nhân dân và cán bộ công nhân viên chức. Tổ chức các đợt kiểm tra an toàn PCCC, chấn chỉnh các sơ hở, thiếu sót, khắc phục các nguyên nhân, điều kiện có thể gây cháy, nổ, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về PCCC, nhất là tại các chợ, trung tâm thương mại, khu dân cư, khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, khách sạn, các khu nhà cao tầng, khu chung cư, nơi tập trung đông người, các kho tàng... và các cơ sở trọng điểm khác có nguy cơ cháy, nổ cao.

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án’'Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2005 - 2010'' mà UBND tỉnh đã giao cho cấp, ngành mình. Đồng thời tổ chức thực hiện tốt công tác PCCC trong phạm vi đơn vị, địa phương mình quản lý theo phương châm 4 tại chỗ: "Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ"; xây dựng lực lượng PCCC dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở bảo đảm về số lượng và chất lượng; đầu tư kinh phí, trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác PCCC theo quy định.

3. Sở Thông tin và truyền thông, Công an tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn công tác PCCC cho các tầng lớp nhân dân; nội dung tuyên truyền cần tập trung vào phổ biến Luật PCCC và những quy định của Nhà nước về công tác PCCC; những tác hại, nguyên nhân gây ra cháy và các biện pháp phòng ngừa; đồng thời nêu rõ vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và từng cá nhân đối với công tác PCCC.

4. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý Nhà nước về PCCC; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC đối với các cơ quan, đơn vị; nhất là tại các chợ, trung tâm thương mại, khu dân cư, khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, khách sạn, các khu nhà cao tầng, khu chung cư, nơi tập trung đông người, các kho tàng và các cơ sở trọng điểm khác có nguy cơ cháy, nổ cao; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định PCCC. Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc; Thông tư liên tịch số 130/2006/NĐ-CP">41/2007/TTLT-BTC-BCA ngày 24/4/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 130/2006/NĐ-CP; Chỉ thị số 22/2007/CT-UBND ngày 25/9/2007 của UBND tỉnh về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Chủ trì phối hợp với các Sở: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Vinh, thị xã Thái Hòa và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng 07 bến, 140 trụ nước chữa cháy trên địa bàn thành phố Vinh; đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án xây dựng đội PCCC thị xã Thái Hòa (ban hành kèm theo Quyết định số 571/QĐ.UBND-NC ngày 26/02/2009); đề xuất việc trang bị bổ sung phương tiện PCCC, cứu hộ, cứu nạn cho lực lượng Cảnh sát PCCC, chế độ chính sách cho lực lượng PCCC quần chúng, đáp ứng yêu cầu công tác chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

5. Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam phối hợp Công an tỉnh thực hiện nghiêm chế độ thẩm duyệt về PCCC các dự án, công trình xây dựng thuộc danh mục quy định tại phụ lục III- Nghị định số 35/2003/NĐ-CP của Chính phủ trước khi cấp phép đầu tư, xây dựng.

Các cơ sở thuộc danh mục quy định tại phụ lục II - Nghị định số 35/2003/NĐ-CP (gồm các chợ, nhà cao tầng…) phải được xây dựng, kiểm tra đủ điều kiện mới được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC trước khi đưa vào hoạt động. Đối với những cơ sở được xây dựng và hoạt động từ trước mà chưa đảm bảo an toàn về PCCC thì cơ quan chủ quản phải đầu tư thực hiện các điều kiện, quy định về PCCC và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC để tiếp tục hoạt động theo quy định của pháp luật.

6. Sở Công thương phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp tại các cơ sở cung ứng, vận chuyển, bảo quản và sử dụng. Củng cố, kiện toàn hoạt động Ban quản lý các chợ; hỗ trợ kinh phí để bổ sung phương tiện, trang thiết bị chữa cháy; thay thế, lắp đặt lại hệ thống điện ở các chợ (theo 3 đường chính là đường dây điện phục vụ các hộ kinh doanh buôn bán, đường dây điện phục vụ bảo vệ, đường dây điện phục vụ công tác PCCC).

7. Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, tổ chức diễn tập các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

8. UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng phương án chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn với nhiều lực lượng tham gia; phương án điều động lực lượng, phương tiện của các đơn vị trong địa bàn quản lý tham gia công tác chữa cháy.

9. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và các tầng lớp nhân dân không sản xuất, buôn bán, đốt, thả các loại đèn trời, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ cháy do việc đốt, thả đèn trời gây ra.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và phải chịu trách nhiệm về tình hình cháy, nổ xảy ra ở đơn vị, địa phương mình.

Giao cho Công an tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ. CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Chi

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2009/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 07/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/03/2009
Ngày hiệu lực 04/04/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/11/2015
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/2009/CT-UBND chỉ đạo phòng cháy chữa cháy Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 07/2009/CT-UBND chỉ đạo phòng cháy chữa cháy Nghệ An
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 07/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Nghệ An
Người ký Nguyễn Đình Chi
Ngày ban hành 25/03/2009
Ngày hiệu lực 04/04/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 04/11/2015
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 07/2009/CT-UBND chỉ đạo phòng cháy chữa cháy Nghệ An

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/2009/CT-UBND chỉ đạo phòng cháy chữa cháy Nghệ An