Chỉ thị 07/CT-UBND

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2011 thực hiện thí điểm thủ tục Hải quan điện tử do tỉnh Nghệ An ban hành

Chỉ thị 07/CT-UBND 2011 thực hiện thí điểm thủ tục Hải quan điện tử Nghệ An đã được thay thế bởi Quyết định 5149/QĐ-UBND xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật Nghệ An 31/12/2014 trở về trước 2015 và được áp dụng kể từ ngày 04/11/2015.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 07/CT-UBND 2011 thực hiện thí điểm thủ tục Hải quan điện tử Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Vinh, ngày 14 tháng 02 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ

Trong những năm qua, công tác Hải quan trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thúc đẩy cho hoạt động thương mại, đầu tư và du lịch, đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách. Bằng các biện pháp cải cách thủ tục hành chính, thực hiện khai báo Hải quan điện tử thông qua hình thức khai từ xa, khai tại chỗ, lượng tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu không ngừng tăng lên, giảm đáng kể thời gian thông quan hàng hóa. Tuy nhiên, so với yêu cầu của sự phát triển thương mại, đầu tư và du lịch trên địa bàn thì công tác Hải quan nói chung và thủ tục Hải quan nói riêng đang còn những bất cập.

Thực hiện Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm thủ tục Hải quan điện tử, Quyết định số 103/2009/QĐ-TTg ngày 12/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thí điểm thủ tục Hải quan điện tử; Nhằm từng bước hiện đại hoạt động nghiệp vụ của Hải quan Nghệ An theo hướng phù hợp với chuẩn mực của Hải quan Quốc tế và khu vực, chuyển đổi từ thủ tục Hải quan thủ công sang thủ tục Hải quan điện tử, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, các Hội doanh nghiệp và các đơn vị liên quan thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Cục Hải quan Nghệ An

a) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án thí điểm thủ tục Hải quan điện tử để trình Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho triển khai thực hiện.

b) Hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo cho việc triển khai thực hiện thí điểm thủ tục Hải quan điện tử.

c) Phối hợp với các Sở, ban, ngành trong tỉnh tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trên địa bàn nắm rõ quy trình, thủ tục và tích cực tham gia vào quá trình triển khai thủ tục Hải quan điện tử.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi về đường truyền, hỗ trợ kỹ thuật, đảm bảo hệ thống an toàn, thông suốt cho Cục Hải quan và các doanh nghiệp đủ điều kiện thực hiện thủ tục Hải quan điện tử.

3. Sở Tài chính tham mưu hỗ trợ một phần kinh phí để Cục Hải quan triển khai thực hiện Hải quan điện tử có hiệu quả.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với Cục Hải quan để cung cấp các thông tin về doanh nghiệp (các doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp giải thể, phá sản...) để xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin doanh nghiệp; Tổ chức tốt các cuộc đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5. Kho Bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Nghệ An, các tổ chức Ngân hàng hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Hải quan và các Chi cục Hải quan triển khai thực hiện tốt dự án hiện đại hóa thu ngân sách qua ngân hàng; thực hiện việc thu nộp ngân sách và thanh toán chứng từ qua hệ thống khai báo Hải quan điện tử cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

6. Sở Công Thương phối hợp với Cục Hải quan trong việc quản lý các hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn.

7. Các cơ quan: Báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An, các Báo Trung ương thường trú tại Nghệ An, Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội Doanh nghiệp tiêu biểu, Hội doanh nghiệp trẻ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Cục Hải quan để đưa tin, tuyên truyền về các chế độ, chính sách mới liên quan đến việc triển khai thực hiện khai báo Hải quan điện tử.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh (qua Cục Hải quan Nghệ An) để xem xét giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thái Văn Hằng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu07/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2011
Ngày hiệu lực14/02/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/11/2015
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 07/CT-UBND 2011 thực hiện thí điểm thủ tục Hải quan điện tử Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 07/CT-UBND 2011 thực hiện thí điểm thủ tục Hải quan điện tử Nghệ An
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu07/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýThái Văn Hằng
        Ngày ban hành14/02/2011
        Ngày hiệu lực14/02/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/11/2015
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 07/CT-UBND 2011 thực hiện thí điểm thủ tục Hải quan điện tử Nghệ An

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 07/CT-UBND 2011 thực hiện thí điểm thủ tục Hải quan điện tử Nghệ An