Chỉ thị 08/2005/CT-UB

Chỉ thị 08/2005/CT-UB về tổ chức thực hiện tốt Nghị định 37/2005/NĐ-CP về thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do tỉnh Bến Tre ban hành

Chỉ thị 08/2005/CT-UB thực hiện 37/2005/NĐ-CP cưỡng chế thi hành xử phạt vi phạm hành chính Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 904/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ một phần toàn bộ văn bản pháp luật Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 19/05/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/2005/CT-UB thực hiện 37/2005/NĐ-CP cưỡng chế thi hành xử phạt vi phạm hành chính Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2005/CT-UB

Bến Tre, ngày 17 tháng 5 năm 2005

 

CHỈ THỊ

“V/V TỔ CHỨC THỰC HIỆN TỐT NGHỊ ĐỊNH SỐ 37/2005/NĐ-CP NGÀY 18/3/2005 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH THỦ TỤC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH”

Qua gần ba năm thực hiện Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002, các ngành chức năng và những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đã có nhiều cố gắng trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm hành chính, góp phần bảo vệ an ninh chính trị; trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nhà.

Tuy nhiên vấn đề bức xúc nhất hiện nay là tình trạng thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính không nghiêm, tỷ lệ quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được thi hành chiếm rất cao, nhất là trong lĩnh vực an ninh trật tự làm ảnh hưởng không tốt đến kỷ cương hiệu lực quản lý Nhà nước tạo thái độ coi thường pháp luật trong một bộ phận nhân dân.

Ngày 18 tháng 3 năm 2005 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 37/2005/NĐ-CP quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đây là văn bản có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo thực hiện các quyết định xử lý các hành vi vi phạm hành chính, bảo vệ trật tự, kỷ cương pháp luật, hạn chế tình trạng chây ỳ, coi thường pháp luật. Đòi hỏi các cơ quan và người có thẩm quyền về xử lý vi phạm hành chính phải thực hiện nghiêm túc nhằm nâng cao hiệu quả của xử lý vi phạm hành chính. Để tổ chức triển khai và thực hiện tốt Nghị định số 37/2005/NĐ-CP Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre chỉ thị:

1. Công an tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành hữu quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị tổ chức triển khai Nghị định số 37/2005/NĐ-CP đến các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở; hướng dẫn các ngành, các cấp trong việc áp dụng thống nhất và chặt chẽ các trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính theo quy định của Nghị định số 37/2005/NĐ-CP.

Bảo đảm trật tự, an toàn trong quá trình thi hành quyết định cưỡng chế của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc quyết định cưỡng chế của các sở, ngành tỉnh khi được yêu cầu. Hướng dẫn cơ quan Công an cấp dưới bảo đảm trật tự, an toàn trong quá trình thi hành quyết định cưỡng chế của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp hoặc quyết định cưỡng chế của các cơ quan Nhà nước khác khi cơ quan đó yêu cầu.

2. Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Công an tỉnh làm tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn thống nhất trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên bán đấu giá tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Các ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã triển khai cho những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quán triệt nội dung Nghị định số 37/2005/NĐ-CP; tổ chức rà soát lại các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và các quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra đối với cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính đã quá thời hạn tự nguyện chấp hành hoặc quá thời hạn hoãn chấp hành và còn thời hiệu thi hành để tiến hành áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của Nghị định số 37/2005/NĐ-CP Khi áp dụng các biện pháp cưỡng chế phải đảm bảo chặt chẽ về mặt thủ tục.

4. Cơ quan chủ quản của cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính (sau đây gọi là người bị xử phạt hành chính); chính quyền cơ sở nơi người bị xử phạt vi phạm hành chính cư trú; ngân hàng, kho bạc nơi người bị xử phạt vi phạm hành chính có tài khoản… phải tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp với người có thẩm quyền trong việc thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Nghiêm cấm các hành vi gây khó khăn cho công tác cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc lợi dụng việc cưỡng chế thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính để trục lợi cá nhân.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Đồng Khởi, các bản tin trong tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đảm bảo đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

6. Hằng năm các ngành, các cấp báo cáo kết quả áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp trong tỉnh triển khai và thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phải phản ánh ngay về Uỷ ban nhân dân tỉnh để kịp thời uốn nắn, chỉ đạo./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Hà

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2005/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/2005/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2005
Ngày hiệu lực27/05/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2005/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 08/2005/CT-UB thực hiện 37/2005/NĐ-CP cưỡng chế thi hành xử phạt vi phạm hành chính Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/2005/CT-UB thực hiện 37/2005/NĐ-CP cưỡng chế thi hành xử phạt vi phạm hành chính Bến Tre
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/2005/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýNguyễn Thị Thanh Hà
        Ngày ban hành17/05/2005
        Ngày hiệu lực27/05/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 08/2005/CT-UB thực hiện 37/2005/NĐ-CP cưỡng chế thi hành xử phạt vi phạm hành chính Bến Tre

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/2005/CT-UB thực hiện 37/2005/NĐ-CP cưỡng chế thi hành xử phạt vi phạm hành chính Bến Tre