Chỉ thị 08/2009/CT-UBND

Chỉ thị 08/2009/CT-UBND về tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch do tỉnh Yên Bái ban hành

Chỉ thị 08/2009/CT-UBND tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tỉnh Yên Bái đã được thay thế bởi Quyết định 165/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Yên Bái và được áp dụng kể từ ngày 29/01/2019.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/2009/CT-UBND tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tỉnh Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2009/CT-UBND

Yên Bái, ngày 13 tháng 4 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ HỘ TỊCH

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản ký hộ tịch, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả bước đầu, bảo đảm thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần xây dựng các chính sách về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, dân số kế hoạch hoá gia đình ở địa phương.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn còn một số hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Vẫn còn tình trạng trẻ em sinh ra chưa được đăng ký khai sinh; Nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng không có đăng ký kết hôn; Tình trạng tảo hôn vẫn xảy ra tại một số địa phương; Cán bộ hộ tịch cơ sở có nơi còn chưa qua đào tạo, hạn chế về trình độ chuyên môn, chưa sâu sát với nhiệm vụ chuyên trách được giao. Việc quản lý, sử dụng sổ sách, biểu mẫu hộ tịch chưa đúng quy định. Một số chính quyền cấp cơ sở còn xem nhẹ, chưa quan tâm đầy đủ về công tác hộ tịch.

Để tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, đưa công tác này thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp, các tổ chức cá nhân có liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ, Uỷ ban nhân dân các cấp tiến hành rà soát, đánh giá lại trình độ chuyên môn của các cán bộ Tư pháp - hộ tịch cấp huyện, cấp xã, trên cơ sở đó có kế hoạch phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ này.

Tăng cường kiểm tra, kịp thời uốn nắn và giải quyết các sai sót trong đăng ký và quản lý hộ tịch ở cơ sở, có kế hoạch thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ về công tác Tư pháp – hộ tịch tại các địa phương trong tỉnh.

2. Báo Yên Bái, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan thường xuyên tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương chính sách của của Đảng, các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân đối với việc thực hiện đăng ký hộ tịch.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cấp kinh phí mua sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch hàng năm theo kế hoạch đã phê duyệt của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

4. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về hộ tịch, về quyền và nghĩa vụ của công dân trong đăng ký hộ tịch, vận động nhân dân không tảo hôn và thực hiện đầy đủ quyền được đăng ký khai sinh của trẻ em và các việc khác theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

Các địa phương cần bố trí đủ cán bộ có trình độ, năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đăng ký và quản lý hộ tịch theo đúng quy định tại Nghị định 158/2005/NĐ-CPngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm về tình hình đăng ký và quản lý hộ tịch của địa phương mình. Trong trường hợp do buông lỏng quản lý mà dẫn đến những sai phạm, tiêu cực của cán bộ công chức trong đăng ký và quản lý hộ tịch thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Chỉ đạo, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra và vận động nhân dân đi đăng ký kịp thời các sự kiện về hộ tịch mới phát sinh. Đối với những khu vực người dân còn bị chi phối bởi phong tục, tập quán lạc hậu, điều kiện đi lại khó khăn, thì cán bộ Tư pháp - hộ tịch phải có lịch định kỳ đến tận nhà dân để vận động và đăng ký những sự kiện hộ tịch phát sinh đó.

5. Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ đăng ký hộ tịch, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định của pháp luật hộ tịch.

6.Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm báo cáo tình hình đăng ký và quản lý hộ tịch 6 tháng và hàng năm về Uỷ ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp). Sở Tư pháp có trách nhiệm thống kê, tổng hợp về tình hình đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn toàn tỉnh theo từng mốc thời gian nêu trên, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, tổ chức cá nhân có liên quan; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hoàng Thương Lượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2009/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2009
Ngày hiệu lực13/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2018
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/2009/CT-UBND tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tỉnh Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/2009/CT-UBND tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tỉnh Yên Bái
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/2009/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýHoàng Thương Lượng
        Ngày ban hành13/04/2009
        Ngày hiệu lực13/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/01/2018
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 08/2009/CT-UBND tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tỉnh Yên Bái

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/2009/CT-UBND tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tỉnh Yên Bái