Chỉ thị 08/2011/CT-UBND

Chỉ thị 08/2011/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Chỉ thị 08/2011/CT-UBND quản lý hoạt động khai thác tiêu thụ cát sỏi lòng sông đã được thay thế bởi Quyết định 2571/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ các Chỉ thị Ủy ban nhân dân Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 06/08/2018.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/2011/CT-UBND quản lý hoạt động khai thác tiêu thụ cát sỏi lòng sông


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2011/CT-UBND

Đồng Hới, ngày 03 tháng 06 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT, THĂM DÒ, KHAI THÁC, VẬN CHUYỂN, TIÊU THỤ CÁT, SỎI LÒNG SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

Thực hiện Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ, cát, sỏi lòng sông, trong thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ, cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào nề nếp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, đến nay các hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ, cát, sỏi lòng sông trái phép vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi, làm thất thoát tài nguyên khoáng sản, gây sạt lở bờ sông, cản trở giao thông đường thủy nội địa, công tác kiểm tra chưa được thực hiện thường xuyên, việc xử lý vi phạm chưa được thực hiện triệt để.

Để khắc phục tình trạng trên và tăng cường hơn nữa trong công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ, cát, sỏi lòng sông nhằm sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau:

1- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công thương và các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục trong nhân dân các quy định của pháp luật về khoáng sản; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong khai thác, vận chuyển, tiêu thụ trái phép cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh; cùng với UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác cát, sỏi lòng sông để lập hồ sơ cấp phép khai thác thuận lợi, nhanh chóng, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

2- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố và các ngành liên quan đánh giá nhu cầu sử dụng cát, sỏi lòng sông phục vụ xây dựng để làm cơ sở cấp phép khai thác, chế biến làm vật liệu xây dựng đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn về kỹ thuật liên quan đến chất lượng VLXD trong hoạt động khai thác, chế biến cát, sỏi lòng sông.

3- Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan lập kế hoạch nạo vét, khai thông luồng lạch, tổ chức thực hiện kế hoạch nạo vét có kết hợp tận thu cát, sỏi lòng sông; thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm minh các hoạt động gây ảnh hưởng đến luồng lạch và giao thông đường thủy nội địa...

4- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, đánh giá nguyên nhân gây sạt lở bờ sông thuộc hệ thống sông Kiến Giang, sông Long Đại, sông Gianh, sông Roòn, sông Lý Hòa, sông Chánh Hòa và đề xuất các giải pháp để ngăn ngừa và khắc phục hậu quả ảnh hưởng đến môi trường.

5- Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tổng kiểm tra việc đăng ký, đăng kiểm phương tiện của chủ thuyền và bằng lái của người điều khiển đối với tất các thuyền hoạt động trên sông, chú trọng các thuyền có hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi, nếu vi phạm thì xử lý theo đúng quy định.

6- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các ngành của huyện: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tăng cường kiểm tra, xử lý, kiên quyết đình chỉ các hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông trái phép; lập quy hoạch các bến bãi tập kết, tổ chức quản lý chặt chẽ các bến, bãi tập kết cát, sỏi theo các tuyến sông; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông thực hiện các thủ tục cấp phép; tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

7- UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động khai thác, vận chuyển, lập bến bãi tập kết cát, sỏi lòng sông trái phép thuộc địa bàn quản lý. Nếu địa phương nào để xảy ra hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép thì người đứng đầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cấp trên và pháp luật.

8- Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên của mình tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tài nguyên khoáng sản nói chung trong đó có hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ, cát, sỏi lòng sông nói riêng trên địa bàn.

9- Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình phối hợp với các cơ quan chức năng và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tài nguyên khoáng sản cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh.

Nhận được Chỉ thị này yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện và định kỳ tổng hợp tình hình báo cáo UBND tỉnh.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ:
- Bộ TN&MT;
- Cục Địa chất và Khoáng sản VN;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch, các P.Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- Đài phát thanh- Truyền hình, Báo Quảng Bình;
- Sở Tư pháp, TT Công báo, TTTH;
- Lưu: VT, KTTH, TNMT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2011/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2011
Ngày hiệu lực13/06/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/08/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2011/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/2011/CT-UBND quản lý hoạt động khai thác tiêu thụ cát sỏi lòng sông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/2011/CT-UBND quản lý hoạt động khai thác tiêu thụ cát sỏi lòng sông
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/2011/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Hữu Hoài
        Ngày ban hành03/06/2011
        Ngày hiệu lực13/06/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/08/2018
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 08/2011/CT-UBND quản lý hoạt động khai thác tiêu thụ cát sỏi lòng sông

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/2011/CT-UBND quản lý hoạt động khai thác tiêu thụ cát sỏi lòng sông