Chỉ thị 08/CT-UBND

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2009 về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm luật đê điều, pháp lệnh phòng chống lụt, bão và khai thác cát sỏi trái phép ở lòng sông, cửa biển trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

Chỉ thị 08/CT-UBND kiểm tra xử lý vi phạm luật đê điều pháp lệnh phòng chống lụt bão khai thác cát sỏi trái phép lòng sông cửa biển Hải Phòng đã được thay thế bởi Quyết định 2878/QĐ-UBND 2016 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Hải Phòng và được áp dụng kể từ ngày 22/11/2016.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 08/CT-UBND kiểm tra xử lý vi phạm luật đê điều pháp lệnh phòng chống lụt bão khai thác cát sỏi trái phép lòng sông cửa biển Hải Phòng


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 08/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 04 tháng 5 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM LUẬT ĐÊ ĐIỀU, PHÁP LỆNH PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO VÀ KHAI THÁC CÁT SỎI TRÁI PHÉP Ở LÒNG SÔNG, CỬA BIỂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Trong thời gian vừa qua, tình hình vi phạm Luật Đê điều, Pháp lệnh Phòng chống lụt bão, khai thác cát sỏi trái phép ở lòng sông, cửa biển trên địa bàn thành phố có chiều hướng gia tăng và ngày càng nghiêm trọng. Các tổ chức, cá nhân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất bãi ven đê lập bến tập kết vật liệu xây dựng với khối lượng lớn, xây dựng công trình, nhà xưởng, vật kiến trúc kiên cố, cho phương tiện có tải trọng lớn đi trên đê gây lún sụt mặt đê, đặc biệt là tình trạng khai thác vận chuyển cát sỏi trái phép, bơm tập kết cát đen với khối lượng lớn trên bãi và hành lang bảo vệ đê gây ô nhiễm môi trường và gây nguy cơ sạt lở bờ bãi, mất an toàn đê điều.

Để tăng cường kỷ cương pháp luật trong lĩnh vực quản lý đê điều, phòng chống lụt bão và khai thác tài nguyên cát sỏi lòng sông, bảo đảm an toàn đê điều, đặc biệt là trong mùa bão, lũ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, quận, thủ trưởng các ngành khẩn trương thực hiện các nội dung sau đây:

1. Uỷ ban nhân dân các huyện, quận tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Đê điều, Pháp lệnh Phòng chống lụt bão và tình trạng khai thác cát trái phép tại các sông trên địa bàn. Rà soát lại việc giao, cho thuê đất bãi ven sông và hành lang bảo vệ đê, kiên quyết thu hồi và kiến nghị thu hồi theo thẩm quyền quy định đối với các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, tập kết vật liệu khối lượng lớn có nguy cơ gây mất an toàn đê, xây dựng công trình, vật kiến trúc vi phạm các quy định về quản lý đất đai, đê điều và phòng chống lụt bão; phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an thành phố và các ngành liên quan trong việc thực hiện Quy chế phối hợp xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và phòng chống lụt bão ban hành kèm theo Quyết định số 902/2008/QĐ-UBND ngày 03/6/2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố và các quy định về quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, các ngành và địa phương liên quan rà soát lại việc cấp phép khai thác cát sỏi lòng sông, cửa biển và lập bến bãi tập kết vật liệu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát, lập bến bãi trái phép, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông, Quyết định số 1073/QĐ-UB ngày 15/5/2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc Phê duyệt báo cáo quy hoạch khảo sát, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên cát sỏi lòng sông, Quyết định số 2693/QĐ-UB ngày 15/10/2004 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý khai thác, sử dụng đường vận chuyển, bến bãi để chứa và trung chuyển cát, sỏi lòng sông và cửa biển thuộc địa bàn thành phố Hải Phòng.

3. Giao Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát Môi trường và các cơ quan chức năng trong ngành tiến hành kiểm tra xác minh các trường hợp vi phạm nghiêm trọng kéo dài hoặc cố tình vi phạm trong việc lập bến bãi vật liệu với khối lượng lớn tại các bãi sông, khai thác trái phép cát sỏi lòng sông, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; phối hợp với các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng tiếp tục tăng cường trách nhiệm thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UB ngày 07/6/2004 về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thuỷ nội địa trên địa bàn thành phố và Chỉ thị số 12/CT-UB ngày 28/7/2004 về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi lòng sông, cửa biển trên địa bàn thành phố.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng quản lý đê tăng cường kiểm tra, phát hiện các trường hợp vi phạm Luật Đê điều, Pháp lệnh Phòng chống lụt bão, đặc biệt là các trường hợp nghiêm trọng gây nguy cơ mất an toàn cho đê, kiến nghị xử lý kịp thời theo chức năng nhiệm vụ quy định và Quy chế phối hợp xử lý vi phạm ban hành kèm theo Quyết định số 902/2008/QĐ-UBND ngày 03/06/2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố; tổng hợp các báo cáo, đề xuất, kiến nghị của các địa phương, các ngành trong quá trình thực hiện Chỉ thị này báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố.

Yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, quận và thủ trưởng các ngành nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố để xem xét giải quyết./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Trịnh Quang Sử

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu08/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2009
Ngày hiệu lực14/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/11/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 08/CT-UBND kiểm tra xử lý vi phạm luật đê điều pháp lệnh phòng chống lụt bão khai thác cát sỏi trái phép lòng sông cửa biển Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 08/CT-UBND kiểm tra xử lý vi phạm luật đê điều pháp lệnh phòng chống lụt bão khai thác cát sỏi trái phép lòng sông cửa biển Hải Phòng
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu08/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýTrịnh Quang Sử
        Ngày ban hành04/05/2009
        Ngày hiệu lực14/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/11/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 08/CT-UBND kiểm tra xử lý vi phạm luật đê điều pháp lệnh phòng chống lụt bão khai thác cát sỏi trái phép lòng sông cửa biển Hải Phòng

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 08/CT-UBND kiểm tra xử lý vi phạm luật đê điều pháp lệnh phòng chống lụt bão khai thác cát sỏi trái phép lòng sông cửa biển Hải Phòng