Chỉ thị 09/2007/CT-UBND

Chỉ thị 09/2007/CT-UBND về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu tý năm 2008 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/2007/CT-UBND tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu tý năm 2008 quận 8


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 09/2007/CT-UBND

Quận 8, ngày 24 tháng 12 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TÝ NĂM 2008

Để tổ chức tốt việc đón Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008 trên địa bàn quận 8 và thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo Chỉ thị số 23/2007/CT-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2007, Thông báo số 252/TB-VPCP ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp điều hành giá cả, bình ổn thị trường cuối năm 2007 và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008, Chỉ thị số 29/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ngày 13 tháng 12 năm 2007 về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008, Ủy ban nhân dân quận 8 yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và đoàn thể quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo sau:

1. Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008 phải được tổ chức theo phương châm “đoàn kết, vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm”, đảm bảo Tết đến với mọi nhà, mọi người. Do đó, phải tập trung các biện pháp nhằm chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân quận 8, nhất là các gia đình chính sách, đồng bào nghèo, cán bộ, công chức, công nhân và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang:

1.1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường phải chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể từ quận đến phường tổ chức vận động đóng góp của nhân dân, phát huy truyền thống tương thân, tương trợ; tổ chức thăm hỏi, chăm lo các gia đình chính sách, các lực lượng vũ trang và những hộ gia đình nghèo có điều kiện vui Tết trong không khí đầm ấm, nghĩa tình.

1.2. Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao quận 8 và Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận 8 cần làm tốt công tác định hướng tuyên truyền Tết Mậu Tý năm 2008; nội dung tuyên truyền phải gắn với các hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2008) kế hoạch của Quận ủy và Ủy ban nhân dân quận về tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 40 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân (1968 - 2008) gắn với chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phối hợp với Liên đoàn Lao động, Quận Đoàn và Ủy ban nhân dân các phường tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ nhân dân trên địa bàn quận; thường xuyên cập nhật thông tin, phản ánh kịp thời các hoạt động chăm lo Tết của quận.

1.3. Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 8 chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường, Liên đoàn Lao động quận 8 và Quận Đoàn hướng dẫn và theo dõi việc chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động trong các doanh nghiệp; nắm chắc tình hình đời sống, sinh hoạt của công nhân; phối hợp giải quyết kịp thời và nhanh chóng các vụ đình công (nếu có), không để ảnh hưởng đến tình hình sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và an ninh trật tự trên địa bàn; phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết.

2. Chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, giá cả hợp lý đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trước, trong và sau Tết; kiên quyết đấu tranh để ổn định giá, chống đầu cơ, buôn lậu, chống hàng gian, hàng giả:

2.1. Trưởng Phòng Kinh tế quận 8 tổ chức lực lượng thu thập thông tin, nắm sát tình hình cung cầu hàng hóa để hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh, dự trữ hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu, bảo đảm nguồn hàng dồi dào, phong phú, ổn định. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2007 và Chỉ thị số 23/2007/CT-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 24/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố ngày 31 tháng 8 năm 2007 và Chỉ thị số 08/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân quận 8 ngày 11 tháng 9 năm 2007 đã chỉ đạo cụ thể các giải pháp bình ổn giá cả thị trường, không để việc đầu cơ tăng giá ảnh hưởng đến mức sống nhân dân, nhất là giới lao động công nhân nghèo, đảm bảo chất lượng hàng hóa phục vụ Tết.

Giao Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành gồm đại diện: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 (Trưởng đoàn), Phòng Kinh tế quận 8, Đội Quản lý thị trường 8B, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an quận 8, Ủy ban nhân dân phường, Ban Quản lý chợ; tổ chức kiểm tra tình hình niêm yết giá và bán đúng giá đã niêm yết tại các chợ, nơi mua bán tập trung và các dịch vụ trên địa bàn từ ngày 28 tháng 01 năm 2008 đến ngày 05 tháng 02 năm 2008 (21 đến 29 tháng 12 Âm lịch).

2.2. Ủy ban nhân dân các phường, Ban Quản lý các chợ trên địa bàn quận tăng cường tuyên truyền vận động bà con tiểu thương kinh doanh trên địa bàn thực hiện văn minh thương mại, công khai niêm yết giá cả, bán hàng bảo đảm chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, không mua bán hàng gian - hàng giả, hàng kém phẩm chất. Tổ chức kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu tại các chợ, nơi mua bán tập trung và các dịch vụ trên địa bàn; báo cáo kịp thời các biến động giá và đề xuất Ủy ban nhân dân quận các giải pháp nhằm ổn định thị trường.

2.3. Đội Quản lý thị trường 8B chủ động phối hợp với Công an quận và các ngành chức năng xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết; chú trọng công tác phòng, chống buôn bán hàng nhập lậu, gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng, giữ xe quá giá quy định, bán quá giá niêm yết; xử lý nghiêm các trường hợp lưu thông, buôn bán các mặt hàng cấm như: pháo các loại, đồ chơi nguy hiểm. Phối hợp với Trạm Thú y quận 8 và các ngành chức năng liên quan kiểm tra chặt chẽ hoạt động kinh doanh, giết mổ gia súc - gia cầm trên địa bàn quận 8; xử lý triệt để và nghiêm khắc các trường hợp buôn bán gia cầm, giết mổ lậu, vận chuyển gia súc - gia cầm nhiễm bệnh, mang mầm bệnh tại các cửa ngõ ra vào quận.

2.4. Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 phối hợp các ngành có liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân các phường, Ban Quản lý các chợ tổ chức kiểm tra việc chấp hành giá hàng hóa thực phẩm thiết yếu, giá dịch vụ tại các chợ, nơi mua bán tập trung và khu vui chơi, giải trí; báo cáo kịp thời các biến động giá cả và đề xuất Ủy ban nhân dân quận các giải pháp nhằm ổn định giá cả thị trường. Tham gia đoàn kiểm tra, kiểm soát thị trường, kết hợp với kiểm tra việc chấp hành kỷ luật Nhà nước về giá; bán hàng hóa dịch vụ theo đúng giá của cơ quan có thẩm quyền quy định; kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết tại các chợ, nơi mua bán tập trung; việc kê khai giá, đăng ký giá đối với loại hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục phải kê khai đăng ký giá; phát hiện và xử lý kịp thời theo quy định của Pháp lệnh giá và các quy định của pháp luật có liên quan đối với các hành vi vi phạm.

3. Đảm bảo mỹ quan đô thị, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trong thời gian trước, trong và sau Tết:

3.1. Trưởng Công an quận 8, Giám đốc Trung tâm Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy khu vực V, Trưởng Phòng Quản lý Đô thị quận 8, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao quận 8, Chánh Thanh tra Xây dựng quận 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định cấm đốt pháo, không cờ bạc, rượu chè, không mê tín dị đoan; tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán, đậu xe trái phép; bố trí lực lượng giải quyết nhanh ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm; chỉ đạo kiểm tra các doanh nghiệp, cơ quan, trường học, Bệnh viện quận 8, Trung tâm Thương mại, các chợ truyền thống, các khu dân cư có nguy cơ cháy cao, xây dựng phương án phòng chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn; tạm thời ngưng thực hiện các quyết định cưỡng chế, giải tỏa để giải phóng mặt bằng của các dự án đầu tư chưa cấp bách nhằm ổn định cuộc sống nhân dân và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận trong những ngày cận Tết.

3.2. Trưởng Công an quận 8 chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an 16 phường mở cao điểm tấn công các loại tội phạm, giải quyết tệ nạn xã hội; bố trí lực lượng tuần tra bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng trên địa bàn; ngăn chặn và xử lý nghiêm tệ đua xe trái phép, cờ bạc, mại dâm; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận. Phối hợp Ban An toàn giao thông quận 8 và các đơn vị liên quan tổ chức phân luồng giao thông và điều tiết giao thông hợp lý tại các giao lộ, nhất là tại các khu vực trung tâm và các điểm “nóng” ùn tắc giao thông hiện nay; điều hành tốt việc vận chuyển hàng hóa, hành khách tại Bến xe quận 8, không để ứ đọng, ách tắc, không để xảy ra tình trạng bắt chẹt tăng giá trong những ngày cao điểm. Việc duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình cầu, đường, thoát nước phải tạm ngưng, tái lập mặt đường và giải tỏa hàng rào che chắn, đảm bảo an toàn trước ngày 30 tháng 01 năm 2008 (23 âm lịch) nhằm tạo môi trường thông thoáng cho các sinh hoạt và vui chơi Tết của nhân dân.

3.3. Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo Công ty Dịch vụ công ích quận 8 giải quyết tốt việc thu gom, vận chuyển rác và vệ sinh trên từng địa bàn theo phân công, phân cấp; riêng tại các chợ, điểm bán hoa kiểng... phải giải quyết trước 22 giờ 00 ngày 06 tháng 02 năm 2008 (30 Tết).

3.4. Trưởng Phòng Y tế quận 8 phối hợp Trung tâm Y tế Dự phòng và cơ quan có liên quan xây dựng phương án kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, nhất là tại các bếp ăn tập thể, các đơn vị cung ứng xuất ăn công nghiệp, hạn chế tối đa xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm; tiếp tục các biện pháp ngăn chặn dịch tiêu chảy cấp xảy ra trên địa bàn quận; chỉ đạo Bệnh viện quận 8 bố trí đội ngũ y, bác sĩ trực cấp cứu 24/24, bảo đảm tốt việc cấp cứu, điều trị tại bệnh viện, Trạm Y tế phường trong các ngày Tết, không để xảy ra thiệt mạng do bất cẩn hoặc chậm xử lý.

3.5. Trưởng Phòng Kinh tế quận 8 phối hợp các ngành có liên quan thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận về công tác phòng chống bệnh dịch trên cây trồng, vật nuôi, không để xảy ra các loại dịch bệnh trên địa bàn quận. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường tổ chức khảo sát, tham mưu Ủy ban nhân dân quận kiến nghị với Sở Thương mại thành phố cho phép khai thác một số mặt bằng để tổ chức các tụ điểm kinh doanh thời vụ trong dịp Tết, tạo điều kiện thuận lợi cho nhu cầu mua sắm của nhân dân; song không được gây ách tắc giao thông.

3.6. Ban Chỉ huy Quân sự quận 8 phối hợp Công an quận tổ chức tuần tra canh gác, bảo vệ các mục tiêu quan trọng và kiểm tra công tác quản lý các loại vũ khí, vật liệu nổ trong cơ quan, xí nghiệp.

3.7. Ủy ban nhân dân các phường, cơ quan, đơn vị tổ chức làm tổng vệ sinh, dọn dẹp đường phố, cơ quan sạch đẹp. Tổ chức chăm sóc, tu bổ bia truyền thống, đài liệt sĩ… để nhân dân đến thăm viếng trong dịp Tết và kỷ niệm 40 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân.

4. Nghiêm cấm sử dụng công quỹ để tổ chức liên hoan, quà cáp, biếu xén:

4.1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường phải thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chính phủ và các quy định của Đảng về nghiêm cấm sử dụng tiền của Nhà nước, tập thể hoặc tiền có nguồn gốc từ ngân sách để tổ chức liên hoan, quà cáp, biếu xén dưới mọi hình thức.

Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là tiết kiệm trong tiêu dùng (điện, xăng, dầu), tiết kiệm trong tổ chức hội nghị, tổng kết cuối năm, gặp mặt đón mừng năm mới.

4.2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường có trách nhiệm kiểm tra và xử lý tập thể, cá nhân vi phạm và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận 8 nếu để xảy ra vi phạm ở cơ quan, đơn vị mình.

5. Tổ chức thực hiện:

5.1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường và Lãnh đạo các doanh nghiệp theo thẩm quyền và nhiệm vụ, tổ chức triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo kịp thời các trở ngại phát sinh và đề xuất trình Ủy ban nhân dân quận xem xét giải quyết.

5.2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường phân công cán bộ trực trong các ngày nghỉ Tết và thường xuyên thông tin báo cáo cho Ủy ban nhân dân quận thông qua Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8, như sau:

a) Thông tin và báo cáo nhanh hàng ngày các hoạt động những ngày Tết kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2008 (21 tháng 12 âm lịch).

b) Báo cáo tóm tắt tình hình Tết, có nhận định đánh giá gửi trước 09 giờ ngày 06 tháng 02 năm 2008 (30 Tết).

c) Báo cáo hoạt động đón Xuân vui Tết của nhân dân thành phố gửi về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8 trước 09 giờ 00 ngày 09 tháng 02 năm 2008 (mùng 3 Tết) để kịp tổng hợp báo cáo Quận ủy và Ủy ban nhân dân thành phố vào sáng ngày 12 tháng 02 năm 2008 (mùng 6 Tết).

Chỉ thị này được phổ biến đến các ban ngành, đoàn thể quận, các doanh nghiệp trực thuộc, Ủy ban nhân dân các phường để thực hiện./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thị Hiền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2007
Ngày hiệu lực31/12/2007
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 7
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/2007/CT-UBND tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu tý năm 2008 quận 8


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/2007/CT-UBND tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu tý năm 2008 quận 8
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Thị Hiền
        Ngày ban hành24/12/2007
        Ngày hiệu lực31/12/2007
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 7
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 09/2007/CT-UBND tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu tý năm 2008 quận 8

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/2007/CT-UBND tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu tý năm 2008 quận 8

           • 24/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/01/2008

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực