Chỉ thị 09/CT-UBND

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2010 tăng cường công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai và môi trường trên địa bàn khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2010 quy hoạch trật tự xây dựng đất đai môi trường Huế đã được thay thế bởi Quyết định 1427/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 11/08/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2010 quy hoạch trật tự xây dựng đất đai môi trường Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Huế, ngày 24 tháng 3 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH, TRẬT TỰ XÂY DỰNG, ĐẤT ĐAI VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN KHU KINH TẾ CHÂN MÂY – LĂNG CÔ

Kể từ khi thành lập đến nay (2006), được sự quan tâm chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng, địa phương liên quan của tỉnh, cùng với sự hỗ trợ của ngân sách Trung ương, diện mạo Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô đã có những thay đổi đáng kể. Nhiều công trình cơ sở hạ tầng quan trọng của khu kinh tế đã và đang được tập trung xây dựng theo quy hoạch đã được phê duyệt. Kết cấu hạ tầng giao thông đã kết nối đồng bộ với các phân khu chức năng, bước đầu đáp ứng vai trò động lực phát triển và thu hút đầu tư vào khu kinh tế, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, trên địa bàn Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô đang xảy ra nhiều trường hợp khai thác đất cát trái phép, lấn chiếm đất công và mặt nước đầm Lập An, xây nhà trái phép, không tuân thủ quy hoạch; xả rác thải bừa bãi... đã gây tác động tiêu cực đến cảnh quan môi trường, trật tự quy hoạch xây dựng, cũng như ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng của một số dự án đầu tư tại Khu kinh tế.

Để kịp thời khắc phục tình trạng trên, chấn chỉnh lại công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai và môi trường tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, Chủ tịch UBND các xã: Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh và thị trấn Lăng Cô thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan của Huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp sau:

- Xây dựng mới nhà ở và các công trình khác không có giấy phép xây dựng trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết xây dựng;

- Đã được bố trí đất ở tại các khu tái định cư nhưng vẫn tiếp tục xây dựng nhà ở trái phép dọc các trục đường đã và đang xây dựng trên địa bàn Khu kinh tế;

- Xây dựng nhà trái phép, vi phạm hành lang an toàn của Quốc lộ 1A;

2. Nghiêm cấm việc chuyển nhượng đất đai ở các khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt.

3. Giao trách nhiệm cho UBND huyện Phú Lộc:

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô tham mưu UBND tỉnh quyết định quy mô công trình được phép xây dựng tạm, cải tạo chỉnh trang nhà ở trong khu vực đã phê duyệt quy hoạch chi tiết, hoặc trong khu vực được UBND tỉnh cho phép xây dựng tạm, cải tạo chỉnh trang nhà ở; hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10 tháng 4 năm 2010.

- Chỉ đạo bộ phận quản lý đô thị, xây dựng và chính quyền các xã, thị trấn liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải quyết kịp thời các thủ tục về cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẽ cho các hộ dân phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt hoặc xây dựng tạm nhà ở theo quy định của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất công, mặt nước đầm Lập An, khai thác đất, cát trái phép trên địa bàn Khu kinh tế. Trường hợp cố tình vi phạm hoặc tiếp tục vi phạm khi đã có thông báo đình chỉ, ngừng thi công của cấp có thẩm quyền thì cương quyết tổ chức cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

4. UBND các xã: Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh và thị trấn Lăng Cô phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế, các cơ quan liên quan của huyện Phú Lộc kiểm tra, phát hiện các trường hợp vi phạm về môi trường thuộc phạm vi địa bàn quản lý; xử lý các trường hợp xả rác thải, nước thải và các hoạt động khác gây ô nhiễm môi trường của các hộ dân, hộ kinh doanh cá thể.

5. Giao trách nhiệm cho Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phú Lộc và UBND các xã, thị trấn liên quan:

- Công bố công khai các quy hoạch đã được phê duyệt, cung cấp thông tin quy hoạch, cắm mốc giới quy hoạch, các thủ tục về cấp giấy phép xây dựng; tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở trên trang thông tin điện tử của cơ quan và của Tỉnh; giải quyết kịp thời, nhanh chóng các thủ tục về cấp giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án của các tổ chức, nhà đầu tư.

- Căn cứ vào các quy hoạch đã được phê duyệt để tham mưu UBND tỉnh công bố công khai các khu vực, vị trí được phép cải tạo, chỉnh trang hoặc xây dựng tạm nhà ở; hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2010; hoặc tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc.

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện những trường hợp vi phạm và kiến nghị biện pháp xử lý kịp thời.

6. Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô và UBND huyện Phú Lộc phối hợp yêu cầu các chủ đầu tư dự án trên địa bàn Khu kinh tế thường xuyên kiểm tra, giám sát các đơn vị thi công, các đơn vị sản xuất khai thác và cung ứng vật liệu xây dựng phải tuân thủ đúng quy hoạch và quy định của Nhà nước về khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Trường hợp các đơn vị thi công trên địa bàn khai thác trái phép, yêu cầu đình chỉ thi công và cấm tham gia đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô.

7. Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, UBND huyện Phú Lộc và UBND các xã, thị trấn liên quan tổ chức phổ biến sâu rộng, quán triệt các nội dung của Chỉ thị này đến tận các tổ chức, các chủ đầu tư, các đơn vị thi công, nhà đầu tư, các hộ dân trên địa bàn Khu kinh tế.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, Chủ tịch UBND các xã: Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh và thị trấn Lăng Cô có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời để UBND tỉnh xem xét, xử lý./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu09/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2010
Ngày hiệu lực24/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 09/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2010 quy hoạch trật tự xây dựng đất đai môi trường Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2010 quy hoạch trật tự xây dựng đất đai môi trường Huế
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu09/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Ngọc Thiện
        Ngày ban hành24/03/2010
        Ngày hiệu lực24/03/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2012
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2010 quy hoạch trật tự xây dựng đất đai môi trường Huế

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2010 quy hoạch trật tự xây dựng đất đai môi trường Huế