Chỉ thị 10/2008/CT-UBND

Chỉ thị 10/2008/CT-UBND tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Chỉ thị 10/2008/CT-UBND tăng cường phòng cháy chữa cháy Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 3568/QĐ-UBND năm 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản pháp luật Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 10/11/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/2008/CT-UBND tăng cường phòng cháy chữa cháy Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2008/CT-UBND

Biên Hòa, ngày 08 tháng 4 năm 2008

 

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Thời gian qua, công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC) trên địa bàn được các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt, có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả nhất định, ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy và chữa cháy của các cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên tình hình cháy, nổ năm 2007 vẫn diễn biến phức tạp, đã xảy ra 49 vụ so với năm 2006 tăng 08 vụ, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản (làm chết 03 người, bị thương 20 người, thiệt hại về tài sản trên 80 tỷ đồng). Nguyên nhân do lực lượng PCCC cơ sở ở một số nơi hoạt động thiếu hiệu quả, báo cháy chậm, mặt bằng sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp quá chật hẹp, hệ thống điện không an toàn. Sự phối hợp chữa cháy giữa lực lượng cơ sở với lực lượng cảnh sát PCCC chưa đồng bộ. Mặt khác, một số cơ quan, doanh nghiệp chưa thường xuyên quan tâm đến công tác kiểm tra, đôn đốc, khắc phục kịp thời những sơ hở về an toàn trong PCCC.

Theo dự báo, năm 2008 thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, mưa ít và mùa mưa có thể đến trễ hơn các năm trước. Để chủ động thực hiện tốt công tác PCCC, bảo vệ an toàn tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân, UBND tỉnh Đồng Nai Chỉ thị:

1. Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, chịu trách nhiệm tự kiểm tra công tác PCCC và tổ chức hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ cháy, nổ theo phương châm “Bốn tại chỗ”, bao gồm: Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ.

2. Giám đốc Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, các Đài Truyền thanh địa phương đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến các kiến thức pháp luật về PCCC như: Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định số 123/2005/NĐ-CP ngày 05/10/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy. Công tác này phải được thực hiện thường xuyên, rộng khắp, có nghiên cứu đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến cho phù hợp với từng loại đối tượng và thời điểm thích hợp.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai và các tổ chức thành viên tiến hành các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho đoàn viên, hội viên của tổ chức mình trong việc tham gia vào công tác PCCC.

3. Công an tỉnh - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy tỉnh Đồng Nai cần chủ động tham mưu cho UBND tỉnh triển khai có hiệu quả chức năng quản lý Nhà nước về công tác PCCC. Tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các khu nhà cao tầng, chung cư, chợ, trung tâm thương mại và các cơ sở trọng điểm khác, nơi có nguy cơ cháy, nổ cao… Thực hiện thật tốt công tác phòng ngừa, xử lý nghiêm vi phạm quy định về PCCC. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng và duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả lực lượng tự vệ và lực lượng PCCC cơ sở. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo của tỉnh về công tác PCCC chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân PCCC - 04/10/2008.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án về công tác PCCC từ năm 2000 đến năm 2010, kế hoạch thực hiện Đề án công tác PCCC từ năm 2007 đến 2010 phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xây dựng và tổ chức diễn tập các phương án xử lý các tình huống cháy, nổ lớn, phức tạp, có sự phối hợp của nhiều lực lượng để luôn chủ động đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

4. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, chủ các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phải có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát PCCC để được hướng dẫn về các biện pháp kỹ thuật an toàn PCCC, đồng thời thường xuyên thực hiện nghiêm chế độ tự kiểm tra để phát hiện kịp thời những thiếu sót không an toàn, qua đó, có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

5. Giám đốc Sở Công thương phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa có kế hoạch thực hiện tốt công tác PCCC tại các chợ, trung tâm thương mại, chú ý lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu, khí đốt hóa lỏng. thường xuyên bảo đảm lực lượng và phương tiện PCCC tại chỗ hoạt động bình thường, xử lý kịp thời các vụ cháy, nổ xảy ra. Đồng thời phối hợp với Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, quản lý chặt chẽ đối với các tổ chức được phép sản xuất, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vật liệu nổ (VLN) công nghiệp trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, mất VLN tại các tổ chức, doanh nghiệp.

6. Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh, các Sở, ngành liên quan, các địa phương thực hiện tốt công tác PCCC đối với các khu công nghiệp tập trung và các doanh nghiệp trên địa bàn, chú ý đến các doanh nghiệp có sử dụng, sản xuất các nguyên liệu, vật liệu dễ cháy, nổ.

7. Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh nghiên cứu, cân đối ngân sách địa phương để đề xuất Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về chủ trương tiếp tục đầu tư mua sắm các phương tiện chữa cháy cần thiết, trang bị cho lực lượng cảnh sát PCCC thuộc Công an tỉnh có đủ phương tiện, trang bị thiết yếu phục vụ cho công tác chữa cháy trong thời gian tới.

8. Ban Chỉ đạo PCCC từ cấp tỉnh đến các địa phương cần được thường xuyên củng cố, duy trì hoạt động, đồng thời phải xây dựng quy chế hoạt động, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách, theo dõi lĩnh vực, địa bàn.

9. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, đồng thời thực hiện tốt công tác PCCC tại cơ quan, đơn vị. Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt phong trào PCCC, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC của tỉnh khi có cháy, nổ xảy ra trên địa bàn.

10. Đối với công tác phòng, chống cháy rừng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Thường trực Ban Chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm nhân dân tỉnh, các Sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ, Văn bản số 3148/BNN-KL ngày 27/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND ngày 04/3/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.

11. Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh triển khai thực hiện tốt Thông tư Liên tịch số 130/2006/NĐ-CP">41/2007/TTLT-BTC-BCA ngày 24/4/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ quy định về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

12. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Giám đốc các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm thực hiện nghiêm Chỉ thị này, định kỳ hàng tháng, quý, sáu tháng, một năm báo cáo kết quả cho Thường trực Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy của tỉnh (Công an tỉnh).

Thường trực Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy của tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện, tổng hợp kết quả báo cáo cho UBND tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Ao Văn Thinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2008/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 10/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/04/2008
Ngày hiệu lực 18/04/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/11/2014
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2008/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/2008/CT-UBND tăng cường phòng cháy chữa cháy Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 10/2008/CT-UBND tăng cường phòng cháy chữa cháy Đồng Nai
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 10/2008/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đồng Nai
Người ký Ao Văn Thinh
Ngày ban hành 08/04/2008
Ngày hiệu lực 18/04/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 10/11/2014
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 10/2008/CT-UBND tăng cường phòng cháy chữa cháy Đồng Nai

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/2008/CT-UBND tăng cường phòng cháy chữa cháy Đồng Nai