Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2010 về tổ chức và điều hành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2009-2010 và tuyển sinh năm học 2010-2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2010 tổ chức và điều hành thi tốt nghiệp THPT Huế đã được thay thế bởi Quyết định 1427/QĐ-UBND năm 2012 công bố danh mục văn bản hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 11/08/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2010 tổ chức và điều hành thi tốt nghiệp THPT Huế


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Huế, ngày 12 tháng 4 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, BỔ TÚC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2009-2010 VÀ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2010-2011

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), bổ túc trung học phổ thông (BTTHPT) năm 2010 sẽ được diễn ra vào các ngày: 2/6, 3/6 và 4/6.

Năm nay, trên địa bàn tỉnh có 16.000 học sinh lớp 12 dự thi tốt nghiệp THPT, BTTHPT; hơn 20.500 học sinh lớp 9 dự xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) và dự tuyển vào các trường trung học phổ thông.

Để kỳ thi tốt nghiệp và tuyển sinh diễn ra đảm bảo chất lượng, an toàn, nghiêm túc theo đúng kế hoạch, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế

- Chỉ đạo các phòng giáo dục, các trường trung học cơ sở, các hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THCS thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy chế và các văn bản hướng dẫn về xét công nhận tốt nghiệp hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức tốt việc xét công nhận tốt nghiệp THCS tại địa phương.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn và các ngành hữu quan ở địa phương phối hợp tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm an toàn tại địa phương có tổ chức các kỳ thi.

- Đẩy mạnh đợt cao điểm về công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, chính quyền các cấp, phụ huynh và học sinh về ý nghĩa, tầm quan trọng của các kỳ thi tuyển sinh quốc gia; chỉ đạo các cấp ở địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi giúp các em học sinh có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn được ôn tập, tham gia thi đạt kết quả tốt.

2. Công an tỉnh

Có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ ngành giáo dục đào tạo để tổ chức các kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc; đặc biệt trong một số công việc sau:

- Thực hiện các phương án bảo vệ, cách ly triệt để những thành viên tham gia sao in đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện công việc bảo vệ và đảm bảo an toàn tuyệt đối quá trình chuyển giao đề thi từ Sở đến hội đồng sao in, từ hội đồng sao in đến các hội đồng coi thi; bài thi từ Hội đồng coi thi đến Hội đồng chấm thi và chuyển giao bài thi tự luận đến các tỉnh theo phân công chấm chéo bài thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Bảo đảm an ninh trật tự địa điểm thi (cả bên trong và bên ngoài Hội đồng thi), có biện pháp quản lý phòng ngừa các hành vi vi phạm quy định về khu vực thi.

- Tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông để đảm bảo trật tự, giao thông trong thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh; đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông.

- Phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hiện tượng tiêu cực, những thông tin sai lệch gây ảnh hưởng xấu đến quá trình chỉ đạo, tổ chức các kỳ thi.

3. Sở Y tế

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc phân công cán bộ, nhân viên y tế tại các hội đồng coi thi, đáp ứng chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong quá trình thi. Tham gia cùng với Hội đồng coi thi giải quyết kịp thời, đúng quy chế những tình huống như: dịch bệnh, tai nạn, ốm đau đột xuất... có liên quan đến quyền lợi học sinh.

- Phối hợp với các ngành chức năng và cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường trong những ngày diễn ra thi.

4. Sở Tài chính

Giải quyết kinh phí phục vụ cho các hoạt động thi kịp thời và theo chế độ hiện hành của Nhà nước.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Thực hiện các chế độ ưu tiên về thông tin liên lạc từ các hội đồng coi, chấm thi đến Ban chỉ đạo thi của tỉnh và từ Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh đến Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Bưu điện tỉnh

Đảm bảo an toàn tuyệt đối việc nhận và phát các bưu kiện “phát riêng” từ Bộ Giáo dục và Đào tạo đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Các cơ quan thông tin, báo chí

Tuyên truyền nêu bật mục đích, ý nghĩa của các kỳ thi; thông qua thường trực Ban Chỉ đạo thi của Tỉnh để nắm thông tin, phản ánh kịp thời về tình hình tổ chức các kỳ thi.

8. Điện lực Thừa Thiên Huế

Đảm bảo cung ứng điện theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là trong quá trình sao in đề, tổ chức coi, chấm và xử lý kết quả thi.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện chương trình giảng dạy, ôn tập kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài cho học sinh; coi trọng công tác giáo dục ý thức trách nhiệm của học sinh trong học tập, thi cử.

- Chỉ đạo các đơn vị tổ chức tốt việc xét công nhận tốt nghiệp THCS. Tổ chức học tập nghiêm túc các Quy chế thi, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên tham gia các công tác thi. Đối với các môn thi theo hình thức trắc nghiệm, phải chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công tác sao in đề thi, tổ chức tập huấn đầy đủ các tài liệu hướng dẫn thi trắc nghiệm cho học sinh và nghiệp vụ coi thi trắc nghiệm cho cán bộ, giáo viên.

- Tăng cường đầu tư, chỉ đạo tốt công tác làm đề thi tốt nghiệp theo sự phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện nghiêm túc, chính xác quy trình sao in đề, chuyển giao đề và tiếp nhận bài thi.

- Có kế hoạch cụ thể để phối hợp với các ban ngành liên quan trong việc tổ chức các Hội đồng coi thi, chấm thi và xử lý kết quả thi.

- Tổ chức kiểm tra các Hội đồng coi thi, chấm thi để đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí phục vụ cho các kỳ thi.

- Giải quyết kịp thời, chính xác và đúng quy chế những vấn đề liên quan đến quá trình tổ chức các kỳ thi. Đảm bảo cho các kỳ thi tốt nghiệp, tuyển sinh năm 2010 đạt yêu cầu an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Năm 2010, tuyển sinh vào trường THPT chuyên Quốc Học và các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố Huế được tổ chức bằng một kỳ thi tuyển sinh chung, yêu cầu công tác tổ chức thi phải được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ ở tất cả các khâu. Việc ngăn ngừa và xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm quy chế thi, tuyển sinh phải được quán triệt, chấp hành tuyệt đối, nhằm đảm bảo tốt nhất chất lượng và công bằng trong tuyển sinh.

Uỷ ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế có kế hoạch và phương án triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2010
Ngày hiệu lực12/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2012
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2010 tổ chức và điều hành thi tốt nghiệp THPT Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2010 tổ chức và điều hành thi tốt nghiệp THPT Huế
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNgô Hòa
        Ngày ban hành12/04/2010
        Ngày hiệu lực12/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2012
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2010 tổ chức và điều hành thi tốt nghiệp THPT Huế

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2010 tổ chức và điều hành thi tốt nghiệp THPT Huế