Chỉ thị 16/2010/CT-UBND

Chỉ thị 16/2010/CT-UBND tăng cường việc thực hiện Nghị định 60/2009/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Chỉ thị 16/2010/CT-UBND xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Tư pháp Quảng Ngãi đã được thay thế bởi Quyết định 205/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 16/2010/CT-UBND xử phạt vi phạm hành chính Quảng Ngãi 2016 và được áp dụng kể từ ngày 29/04/2016.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/2010/CT-UBND xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Tư pháp Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2010/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 8 năm 2010

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/2009NĐ-CP NGÀY 23/7/2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP

Thực hiện Nghị định số 60/2009/NĐ-CP ngày 23/7/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp (sau đây gọi tắt là Nghị định số 60/2009/NĐ-CP), lực lượng thanh tra chuyên ngành đã được củng cố về mặt tổ chức và đã thực hiện nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra, trong lĩnh vực tư pháp. Qua thanh tra đã phát hiện, xử lý và chấn chỉnh nhiều vụ việc vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực tư pháp như: đăng ký, quản lý hộ tịch, công chứng, chứng thực, bán đấu giá tài sản, hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật... góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực Tư pháp cho các tổ chức, cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm hành chính trên một số lĩnh vực Tư pháp trong tỉnh vẫn xảy ra ngày càng nhiều như: hành vi tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ thi hành án; có điều kiện thi hành án nhưng cố tình chây ỳ không thực hiện nghĩa vụ; hành vi giả mạo, gian dối để làm thủ tục yêu cầu công chứng, chứng thực; giả mạo giấy tờ để đăng ký hộ tịch nhằm tăng hoặc giảm tuổi không đúng quy định; không đăng ký khai sinh, khai tử kịp thời theo quy định. Trong lĩnh vực hoạt động luật sư có tình trạng Luật sư khi thực hiện dịch vụ pháp lý mà không ký kết hợp đồng bằng văn bản với khách hàng hoặc có ký kết nhưng không đúng quy định. Bên cạnh đó, đã xuất hiện một số người giả danh Luật sư, hành nghề tư vấn pháp luật không theo đúng phạm vi, hình thức quy định, xúi giục người dân đi khiếu nại để gây rối và trục lợi mà chưa được xử lý kịp thời, đúng pháp luật. Trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản còn xảy ra việc thông đồng, hạ thấp giá trị tài sản; tổ chức bán đấu giá tài sản sai quy định, như chia nhỏ tài sản ra để bán mà không làm thủ tục ký hợp đồng bán đấu giá tài sản với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản gây thất thoát tiền của nhà nước... Nguyên nhân chủ yếu của tình hình trên là do lực lượng thanh tra chuyên ngành tư pháp tỉnh hiện nay còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; các cơ quan có thẩm quyền xử phạt chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm, chưa tổ chức thực hiện xử phạt theo Nghị định số 60/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tư pháp và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 60/2009/NĐ-CP của Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ thị:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt cho cán bộ, công chức trong đơn vị và địa phương, phổ biến tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân nắm vững những nội dung quy định của Nghị định số 60/2009/NĐ-CP của Chính phủ. Việc triển khai, phổ biến phải đưa vào chương trình phổ biến giáo dục pháp luật thường xuyên. Đề ra các giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, đúng pháp luật các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn quản lý.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

a) Tổ chức quán triệt nội dung Nghị định số 60/2009/NĐ-CP của Chính phủ trong nội bộ ngành Tư pháp từ cấp tỉnh đến cơ sở trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp như: các tổ chức, cá nhân hành nghề Luật sư, tư vấn pháp luật, tổ chức giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, công chứng, chứng thực, hộ tịch...

b) Có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác thanh tra tư pháp, cán bộ nghiệp vụ các đơn vị thuộc Sở, cán bộ tư pháp cấp huyện, xã để giúp việc cho cơ quan có thẩm quyền thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đúng quy định của pháp luật.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đối với các lĩnh vực hoạt động của ngành Tư pháp trong phạm vi toàn tỉnh nhằm phát hiện kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm và tiến hành xử phạt nghiêm minh, đúng luật.

d) Tổ chức xử lý thông tin qua đường dây nóng, hộp thư góp ý để tiếp nhận phản ánh, tin báo, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân về các vấn đề vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp.

đ) Phối hợp với Sở Nội vụ để sắp xếp, bố trí hợp lý cán bộ thanh tra Sở Tư pháp đủ số lượng, bảo đảm chất lượng đáp ứng theo yêu cầu nhiệm vụ trong việc thực hiện Nghị định số 60/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

e) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 60/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Có kế hoạch tổ chức quán triệt nội dung Nghị định số 60/2009/NĐ-CP của Chính phủ trong toàn ngành và tập huấn cho đội ngũ Chấp hành viên, Trưởng, phó các Chi cục Thi hành án huyện, thành phố nắm vững những quy định về trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thi hành án dân sự.

4. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an các huyện, thành phố nắm chắc tình hình hoạt động của các đối tượng không phải là Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý nhưng hành nghề chuyên đi tư vấn, xúi giục nhân dân khiếu nại, tố cáo không đúng pháp luật, nhằm trục lợi và gây rối, gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

5. Sở Tài chính hướng dẫn các ngành, các cấp trong việc sử dụng kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 60/2009/NĐ-CP của Chính phủ; hướng dẫn, kiểm tra việc thu, nộp, trích sử dụng từ khoản thu qua xử phạt vi phạm hành chính, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét và chỉ đạo xử lý.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2010/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2010
Ngày hiệu lực04/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/04/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2010/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 16/2010/CT-UBND xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Tư pháp Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/2010/CT-UBND xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Tư pháp Quảng Ngãi
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/2010/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýNguyễn Xuân Huế
        Ngày ban hành25/08/2010
        Ngày hiệu lực04/09/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/04/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 16/2010/CT-UBND xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Tư pháp Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/2010/CT-UBND xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Tư pháp Quảng Ngãi