Chỉ thị 16/2011/CT-UBND

Chỉ thị 16/2011/CT-UBND về tổ chức thực hiện chương trình hành động của thành ủy thực hiện nghị quyết đại hội do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 16/2011/CT-UBND tổ chức thực hiện chương trình hành động


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2011/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA THÀNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ IX

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thời kỳ mới, góp phần hoàn thành toàn diện và hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty và doanh nghiệp trực thuộc thành phố:

1. Tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại cơ quan, đơn vị về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 09-CTrHĐ/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2011 - 2015; Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 10-CTrHĐ/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011 - 2015; Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 11-CTrHĐ/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố giai đoạn 2011 - 2015; Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 12-CTrHĐ/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011 - 2015; Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 13-CTrHĐ/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015; Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 14-CTrHĐ/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2011 - 2015.

2. Căn cứ các Quyết định trên, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch chuyên đề, kế hoạch quý, 6 tháng, năm, có lộ trình cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị mình để tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất, báo cáo kế hoạch trong quý III năm 2011.

3. Lãnh đạo các cơ quan được phân công làm thường trực theo dõi triển khai thực hiện các Chương trình đột phá có trách nhiệm chủ trì, điều phối, bảo đảm việc triển khai thực hiện thống nhất; tổng hợp báo cáo định kỳ, 6 tháng và hàng năm về kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết và đề xuất điều chỉnh, bổ sung những nội dung, chỉ tiêu, giải pháp cụ thể cho Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

4. Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phụ trách khối chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các Chương trình đột phá thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Thường xuyên kiểm tra, phối hợp giữa các ngành để thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các kế hoạch.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị chuẩn bị nội dung, sắp xếp, bố trí thời gian thích hợp để Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, thông qua các đề án về các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất 06 Chương trình đột phá của Thành ủy.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty trực thuộc thành phố thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, báo cáo kết quả đúng quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2011/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu16/2011/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2011
Ngày hiệu lực17/05/2011
Ngày công báo01/06/2011
Số công báoTừ số 36 đến số 37
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2011/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 16/2011/CT-UBND tổ chức thực hiện chương trình hành động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 16/2011/CT-UBND tổ chức thực hiện chương trình hành động
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu16/2011/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành17/05/2011
        Ngày hiệu lực17/05/2011
        Ngày công báo01/06/2011
        Số công báoTừ số 36 đến số 37
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 16/2011/CT-UBND tổ chức thực hiện chương trình hành động

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 16/2011/CT-UBND tổ chức thực hiện chương trình hành động

           • 17/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2011

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực