Chỉ thị 17/CT-UBND

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2007 về trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước theo Chỉ thị 20/2007/CT-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

Chỉ thị 17/CT-UBND trả lương qua tài khoản đối tượng hưởng lương Ngân sách Nhà nước Chỉ thị 20/2007/CT-TTg đã được thay thế bởi Quyết định 1486/QĐ-UBND danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực 2012 Hưng Yên và được áp dụng kể từ ngày 14/08/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 17/CT-UBND trả lương qua tài khoản đối tượng hưởng lương Ngân sách Nhà nước Chỉ thị 20/2007/CT-TTg


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 17/CT-UBND

Hưng Yên, ngày 23 tháng 11 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRẢ LƯƠNG QUA TÀI KHOẢN CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO CHỈ THỊ SỐ 20/2007/CT-TTG NGÀY 24/8/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 24/8/2007 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước (Chỉ thị 20). Để triển khai hiệu quả Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1- Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung trong Chỉ thị 20 đến các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết để thực hiện.

2- Phối hợp và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Kho bạc Nhà nước, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán để tổ chức thực hiện tốt việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng quy định tại Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ.

3- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh:

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Kho bạc Nhà nước, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, hướng dẫn sử dụng các phương tiện thanh toán và dịch vụ trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách; chỉ đạo bố trí mạng lưới máy rút tiền tự động, các điểm chấp nhận thẻ thanh toán (POS) và các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp phục vụ việc trả lương qua tài khoản.

- Là đơn vị đầu mối tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị này và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh định kỳ 6 tháng, hàng năm. Tổ chức sơ kết việc thực hiện vào cuối năm 2008, tổng kết vào cuối năm 2010.

4- Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán:

- Chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống, chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân sự, phương tiện và cơ sở vật chất khác để phục vụ việc thanh toán, chủ động liên hệ và tiến hành mở tài khoản cho các đơn vị, cá nhân, cung cấp các phương tiện thanh toán và các tiện ích phục vụ việc trả lương qua tài khoản một cách tích cực và hiệu quả.

- Phối hợp cùng Kho bạc Nhà nước các cấp, các tổ chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, các tổ chức cung ứng các dịch vụ hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt để thực hiện tốt Chỉ thị 20.

5- Kho bạc Nhà nước tỉnh:

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phối hợp tổ chức tốt việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ NSNN.

- Phối hợp chặt chẽ với chi nhánh NHNN tỉnh và các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán triển khai tổ chức tốt việc trả lương qua tài khoản.

- Phối hợp với NHNN trong việc tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện Chỉ thị 20 đối với các đơn vị hưởng lương từ NSNN trên địa bàn.

6- Sở Bưu chính Viễn thông: Quản lý, giám sát và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông nhằm đảm bảo các đường truyền thông tin ổn định, thông suốt và có tính bảo mật để phục vụ hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt nói chung và việc trả lương qua tài khoản nói riêng.

7- Sở Văn hoá Thông tin: Chủ trì, phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp trên địa bàn tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các kiến thức về lợi ích và cách thức tiến hành mở, sử dụng tài khoản, các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

8- Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, các Đài Phát thanh huyện, thị xã và Đài Truyền thanh cơ sở: Cần tăng thời lượng phát sóng, đưa các tin, bài tuyên truyền về sự cần thiết và lợi ích của việc trả lương qua tài khoản trên cơ sở sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để nhân dân biết ủng hộ đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

9- Lộ trình thực hiện:

- Quý I/2008: Các đơn vị tổ chức tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn và chuẩn bị những điều kiện cần thiết phục vụ việc trả lương qua tài khoản.

- Quý II/2008: Tổ chức triển khai việc thực hiện trả lương qua tài khoản đối với các đối tượng nêu tại điểm a, mục 1 của Chỉ thị 20 tại các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

- Quý III/2008: Tổ chức triển khai trả lương qua tài khoản cho các đối tượng ở các đơn vị còn lại tại Thị xã Hưng Yên và huyện Mỹ Hào.

- Quý IV/2008: Triển khai trả lương qua tài khoản cho các đối tượng ở các đơn vị thuộc huyện Yên Mỹ, Văn Lâm.

Sơ kết việc thực hiện trước khi triển khai ra toàn tỉnh (Đầu tháng 12/2008).

- Từ 01/01/2009: Tổ chức trả lương qua tài khoản cho tất cả các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước ở các đơn vị còn lại trên phạm vi toàn tỉnh.

- Khuyến khích các đơn vị thuộc các đối tượng quy định thực hiện sớm hơn lộ trình trên, đồng thời khuyến khích các đơn vị khác thực hiện việc trả lương qua tài khoản.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu17/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2007
Ngày hiệu lực03/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 17/CT-UBND trả lương qua tài khoản đối tượng hưởng lương Ngân sách Nhà nước Chỉ thị 20/2007/CT-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 17/CT-UBND trả lương qua tài khoản đối tượng hưởng lương Ngân sách Nhà nước Chỉ thị 20/2007/CT-TTg
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu17/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Văn Cường
        Ngày ban hành23/11/2007
        Ngày hiệu lực03/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 17/CT-UBND trả lương qua tài khoản đối tượng hưởng lương Ngân sách Nhà nước Chỉ thị 20/2007/CT-TTg

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 17/CT-UBND trả lương qua tài khoản đối tượng hưởng lương Ngân sách Nhà nước Chỉ thị 20/2007/CT-TTg