Chỉ thị 19/2007/CT-UBND

Chỉ thị 19/2007/CT-UBND thi hành Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Chỉ thị 19/2007/CT-UBND tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú địa bàn tỉnh Nghệ An đã được thay thế bởi Quyết định 5350/QĐ-UBND 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm Nghệ An và được áp dụng kể từ ngày 17/10/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 19/2007/CT-UBND tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú địa bàn tỉnh Nghệ An


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 19/2007/CT-UBND

Vinh, ngày 06 tháng 08 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Luật Cư trú được Quốc hội Khoá XI thông qua ngày 29/11/2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007. Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 07/2007/CT-TTg ngày 29/03/2007 về việc triển khai thi hành Luật Cư trú và Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/06/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú. Đây là những văn bản pháp quy quan trọng liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành cũng như quy định trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú và trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký quản lý nhân, hộ khẩu.

Để triển khai thực hiện tốt Luật Cư trú, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó tạo sự chuyển biến trong hoạt động quản lý cư trú nói riêng và công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự nói chung. UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật Cư trú cho báo cáo viên pháp luật, cán bộ chủ chốt, cán bộ trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú ở Công an các đơn vị, địa phương và những người làm công tác đăng ký, quản lý cư trú ở xã, thị trấn, những người tham gia công tác tiếp nhận, thông báo lưu trú tại khu dân cư, tổ dân phố nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức phục vụ nhân dân gắn với yêu cầu cải cách hành chính, chống quan liêu, gây phiền hà, sách nhiễu cho nhân dân.

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất và bố trí đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất chính trị tốt làm công tác đăng ký, quản lý cư trú. Kịp thời chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, giảm bớt các khâu phiền hà cho nhân dân đảm bảo công tác đăng ký, quản lý cư trú thuận tiện, đúng trình tự, thủ tục đơn giản dễ thực hiện trong việc cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, tạm vắng. Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác đăng ký, quản lý dữ liệu về cư trú, quản lý nhân hộ khẩu gắn với việc cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong công tác quản lý cư trú.

2. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các ngành, UBND các huyện, thành, thị tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đăng ký, quản lý nhân hộ khẩu, công tác đăng ký, quản lý hộ tịch trái với Luật Cư trú để kiến nghị UBND tỉnh sửa đổi hoặc bãi bỏ.

3. Sở Văn hóa - Thông tin, các cơ quan thông tấn, báo chí có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, đầy đủ các nội dung của Luật Cư trú để mọi tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

4. Sở Tài chính

- Chủ trì phối hợp Công an tỉnh, Sở Nội vụ, bố trí đủ kinh phí để triển khai thi hành Luật Cư trú.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Công an tỉnh đề xuất UBND tỉnh kiến nghị HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung các quy định về phí, lệ phí đăng ký cư trú cho phù hợp với Luật Cư trú.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn việc đăng ký, quản lý cư trú đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, người đang làm nghĩa vụ quân sự cư trú tại đơn vị của người đó đóng quân.

6. Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh

Thực hiện tốt các quy định của Luật Cư trú, tổ chức tuyên truyền phổ biến, các nội dung của Luật Cư trú cho cán bộ, công nhân viên của ngành, đơn vị mình. Không được tự ý ban hành thêm quy định, thủ tục trái với Luật Cư trú.

7. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Triển khai thực hiện nghiêm túc việc quản lý nhà nước về cư trú tại địa phương theo quy định của Luật Cư trú và các văn bản có liên quan. Chỉ đạo các phòng, ban liên quan; UBND xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền sâu rộng Luật Cư trú tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến cư trú, hộ tịch. Kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ thoái hoá, biến chất, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân trong công tác đăng ký, quản lý nhân hộ khẩu.

- Chỉ đạo phòng Lao động thương binh - xã hội và Nội vụ phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn bố trí đủ cán bộ có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị tốt làm công tác đăng ký, quản lý cư trú ở địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu trái với Luật Cư trú để kiến nghị UBND huyện, thành, thị sửa đổi, bãi bỏ.

Nhận được Chỉ thị  này, yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An thực hiện tốt Chỉ thị này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 19/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu19/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2007
Ngày hiệu lực16/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/10/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 19/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 19/2007/CT-UBND tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú địa bàn tỉnh Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 19/2007/CT-UBND tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú địa bàn tỉnh Nghệ An
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu19/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Văn Hành
        Ngày ban hành06/08/2007
        Ngày hiệu lực16/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/10/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 19/2007/CT-UBND tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú địa bàn tỉnh Nghệ An

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 19/2007/CT-UBND tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú địa bàn tỉnh Nghệ An