Chỉ thị 22/CT-UB

Chỉ thị 22/CT-UB năm 1990 về giải quyết lương và các khoản nợ của giáo viên do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 22/CT-UB 1990 giải quyết lương và các khoản nợ của giáo viên Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 1918/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ văn bản Thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 23/04/2015.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 22/CT-UB 1990 giải quyết lương và các khoản nợ của giáo viên Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 1990

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN NỢ CỦA GIÁO VIÊN

Tình hình chi trả lương và thanh toán các khoản phụ cấp khác cho giáo viên thời gian qua thường chậm, kéo dài, làm cho đời sống của giáo viên thêm khó khăn, ảnh hưởng lớn đến công tác giảng dạy của thầy cô giáo và học tập của học sinh, đã tạo bất bình trong dư luận xã hội thành phố.

Để chấm dứt tình trạng chậm trả lương và các chế độ khác cho giáo viên; Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị;

1/ Sở Giáo dục cùng các Phòng Giáo dục quận, huyện nắm lại các khoản tiền còn nợ giáo viên để cung cấp tình hình cho cơ quan Tài chánh cùng cấp giải quyết thanh toán.

2/ Sở Tài chánh giải quyết kinh phí để thanh toán nợ cho giáo viên các trường do thành phố quản lý.

Đối với các trường do quận, huyện quản lý, Sở Tài chánh có trách nhiệm hỗ trợ cho quận huyện vay kinh phí. Phải ghi rõ trong thông báo của Sở Tài chánh là số kinh phí hỗ trợ này chỉ được chi dùng để trả lương và các khoản nợ của giáo viên.

3/ Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện chỉ đạo Phòng Tài chánh hàng tháng phải giải quyết lương ưu tiên cho giáo viên, chấm dứt tình trạng trả lương chậm và các khoản phụ cấp khác cho giáo viên.

Trường hợp ngân sách quận huyện khó khăn thì bàn với Sở Tài chánh để giải quyết vay kinh phí, và số kinh phí được vay này không được dùng vào việc khác. Từ nay quận, huyện nào chậm trả lương cho giáo viên thì trách nhiệm trước tiên thuộc về Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện.

Yêu cầu Sở Giáo dục, Sở Tài chánh, Ủy ban nhân dân các quận huyện triển khai ngay chỉ thị này, thanh toán ngay các khoản nợ cho giáo viên chậm nhất đến ngày 29/4/1990 và từ tháng 5/1990 trở đi không để tái diễn tình trạng trả lương chậm cho giáo viên nữa.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Văn Huấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 22/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu22/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/1990
Ngày hiệu lực23/04/1990
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/04/2015
Cập nhật34 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 22/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 22/CT-UB 1990 giải quyết lương và các khoản nợ của giáo viên Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 22/CT-UB 1990 giải quyết lương và các khoản nợ của giáo viên Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu22/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Huấn
        Ngày ban hành23/04/1990
        Ngày hiệu lực23/04/1990
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/04/2015
        Cập nhật34 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 22/CT-UB 1990 giải quyết lương và các khoản nợ của giáo viên Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 22/CT-UB 1990 giải quyết lương và các khoản nợ của giáo viên Hồ Chí Minh