Chỉ thị 23/CT-UB

Chỉ thị 23/CT-UB năm 2001 về tổ chức triển khai thực hiện Luật Hải quan trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Chỉ thị 23/CT-UB năm 2001 triển khai thực hiện Luật Hải quan Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 376/QĐ-UBND danh mục văn bản về phổ biến pháp luật hết hiệu lực Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 06/02/2013.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 23/CT-UB năm 2001 triển khai thực hiện Luật Hải quan Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/CT-UB

Lào Cai, ngày 13 tháng 11 năm 2001

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT HẢI QUAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Trong những năm vừa qua, thực hiện Pháp lệnh Hải quan được UBTV Quốc hội thông qua năm 1990, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu thuộc tỉnh Lào Cai đã có sự tăng trưởng đáng kể, hàng hóa xuất nhập khẩu đa dạng, phong phú về chủng loại, với kim ngạch xuất nhập khẩu ngày càng tăng. Thu thuế xuất nhập khẩu hàng năm đạt 70% - 75 % tổng số thu trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần đầu tư hạ tầng cơ sở khu vực cửa khẩu của tỉnh ngày một phát triển, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tăng nhanh; khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp trong và ngoài tỉnh sản xuất hàng xuất khẩu, tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động.

Chuẩn bị cho hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, tạo sự hấp dẫn thông thoáng trong hoạt động xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài, ngày 29/6/2001 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Hải quan và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2002. Để thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Luật Hải quan, nâng cao vai trò quản lý Nhà nước về hải quan, UBND tỉnh Lào Cai chỉ thị:

1. Cục Hải quan tỉnh Lào Cai phải có kế hoạch chỉ đạo các Chi cục Hải quan cửa khẩu, các đơn vị trực thuộc Cục học tập, áp dụng có hiệu quả Luật Hải quan vào hoạt động thực tế của từng cửa khẩu; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Tổng cục Hải quan về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn Lào Cai; Cục Hải quan cần tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và đầu tư nước ngoài kinh doanh qua các cửa khẩu thuộc tỉnh Lào Cai, có kế hoạch phối hợp với các ngành liên quuan, UBND các huyện, thị xã để tuyên truyền Luật Hải quan cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Định kỳ hàng tháng Cục Hải quan tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Luật Hải quan với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

2. Tất cả các doanh nghiệp và thương nhân kinh doanh xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai phải thực hiện nghiêm túc Luật Hải quan; thực hiện khai báo hải quan trung thực, cạnh tranh lành mạnh; việc nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức và cá nhân tham gia xuất nhập khẩu. Khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho tất cả các doanh nghiệp, thương nhân trong và ngoài tỉnh kinh doanh xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu thuộc tỉnh Lào Cai thực hiện tốt các yêu cầu quản lý của Luật Hải quan.

3. Sở Văn hóa - Thông tin & Thể thao, Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai có trách nhiệm tuyên truyền Luật Hải quan trên các phương tiện thông tin đại chúng trong tháng 11-12 năm 2001, để nhân dân biết và thực hiện.

4. Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp với UBND các huyện, thị xã giới thiệu và tuyên truyền Luật Hải quan tới các doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân các huyện, thị xã trong tỉnh biết và thực hiên tốt Luật Hải quan.

Luật Hải quan là một bộ luật mới rất quan trọng đối với tỉnh Lào Cai, để Luật Hải quan thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân và được thực hiện nghiêm chỉnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế của tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp và thương nhân tham gia xuất nhập khẩu trên địa bàn Lào Cai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên. Đề nghị Uy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng phối hợp trong việc tuyên truyền, động viên mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia tích cực vào việc thực hiện Luật Hải quan.

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Bùi Quang Vinh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu23/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2001
Ngày hiệu lực13/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/02/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 23/CT-UB năm 2001 triển khai thực hiện Luật Hải quan Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 23/CT-UB năm 2001 triển khai thực hiện Luật Hải quan Lào Cai
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu23/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýBùi Quang Vinh
        Ngày ban hành13/11/2001
        Ngày hiệu lực13/11/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/02/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 23/CT-UB năm 2001 triển khai thực hiện Luật Hải quan Lào Cai

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 23/CT-UB năm 2001 triển khai thực hiện Luật Hải quan Lào Cai