Chỉ thị 26/2002/CT-UBBT

Chỉ thị 26/2002/CT-UBBT về Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ vay của các dự án khai thác hải sản xa bờ do Tỉnh Bình Thuận ban hành

Chỉ thị 26/2002/CT-UBBT Đẩy mạnh thu hồi nợ vay dự án khai thác hải sản xa bờ Bình Thuận đã được thay thế bởi Quyết định 143/QĐ-UBND năm 2010 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Bình Thuận và được áp dụng kể từ ngày 19/01/2010.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 26/2002/CT-UBBT Đẩy mạnh thu hồi nợ vay dự án khai thác hải sản xa bờ Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26 /2002/CT-UBBT

Phan Thiết, ngày 30 tháng 5 năm 2002

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC: ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THU HỒI NỢ VAY CỦA CÁC DỰ ÁN KHAI THÁC HẢI SẢN XA BỜ.

Sau hơn 05 năm triển khai thực hiện chương trình khai thác hải sản xa bờ của Chính phủ, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 36 dự án được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để thực hiện chương trình, và toàn bộ các dự án đã đưa tàu thuyền vào hoạt động sản xuất, góp phần làm tăng thêm sản lượng hải sản khai thác được hàng năm, giải quyết thêm nhiều việc làm cho số lao động biển ở các vùng có dự án triển khai. Tuy nhiên, sau thời gian thực hiện, chương trình khai thác hải sản xa bờ trên địa bàn tỉnh đã bộc lộ nhiều tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý. Việc theo dõi tình hình triển khai và xử lý khó khăn vướng mắc cho các dự án của các Sở, Ngành liên quan và địa phương chưa được quan tâm đúng mức, đặc biệt là việc trả nợ vay đến hạn của các chủ dự án đạt rất thấp, chỉ xấp xỉ khoảng 10% so với kế hoạch trả nợ; một số dự án có biểu hiện dây dưa, chây ỳ; chủ dự án thiếu ý thức, trách nhiệm trong việc trả nợ cho Nhà nước theo cam kết.

Nhằm khắc phục tình hình trên, tăng cường công tác quản lý dự án và tổ chức tốt việc thu hồi nợ vay đối với các chủ dự án vay vốn đầu tư tàu thuyền khai thác hải sản xa bờ theo chỉ đạo của Bộ Thuỷ sản, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ngành liên quan khẩn trương triển khai một số công việc sau đây:

1/ Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho ngư dân, nhất là các chủ dự án nhận thức rõ ý nghĩa to lớn về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của chương trình khai thác hải sản xa bờ, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chủ dự án trong việc trả nợ vay cho Nhà nước, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại và biểu hiện day dưa, chay ỳ trong việc hoàn trả vốn vay cho Nhà nước.

2/ Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tiến hành soát xét, đánh giá cụ thể hiệu quả đầu tư của từng dự án, phân loại dự án theo tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản tại chỉ thị số 05/2000/CT-BTS ngày 11/8/2000 về một số biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả các dự án đóng tàu khai thác hải sản xa bờ năm 2000.

Ban thu hồi nợ ở các huyện, thành phố cần tăng cường hơn nữa trong việc kiểm tra, đôn đốc các chủ dự án trả nợ theo khế ước vay đã cam kết với tổ chức cho vay, đồng thời phối hợp với Sở Thuỷ sản và tổ chức cho vay xem xét đề xuất biện pháp xử lý đối với các dự án không trả được nợ vay theo hướng sau:

2.1) Đối với những chủ dự án gặp rủi ro như bị chết, bị bệnh hiểm nghèo, bị mất tích mà không có người thừa kế hợp pháp, đủ điều kiện để tiếp tục quản lý, sử dụng tài sản đó hoặc do chủ dự án thực sự không có đủ năng lực, trình độ để tiếp tục khai thác hiệu quả tài sản đã được đầu tư, thì hướng dẫn chủ dự án làm thủ tục báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và tổ chức cho vay xem xét chuyển đổi chủ dự án.

Về trình tự, thủ tục chuyển đổi chủ dự án thực hiện theo hướng dẫn của tổ chức cho vay.

Tổ chức cho vay có trách nhiệm phối hợp với Sở Thuỷ sản và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc lựa chọn chủ dự án mới có đủ trình độ và năng lực quản lý để tiếp tục thực hiện dự án, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định cho chuyển đổi chủ đầu tư.

2.2) Đối với chủ dự án có khả năng trả nợ, nhưng cố tình chây ỳ, day dưa, không chịu trả nợ thể hiện qua việc có số nợ gốc quá hạn và nợ lãi kéo dài quá 6 tháng, trong khi đó có đủ điều kiện về tài sản đảm bảo trả nợ như: nhà ở, đất đai, xe máy, các phương tiện, tài sản có giá trị khác thì lập hồ sơ chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

3/ Giao Sở Thuỷ sản phối hợp chặt chẽ với tổ chức cho vay và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện tốt những yêu cầu chỉ đạo trên đây, định kỳ trong giao ban tình hình hàng tháng có báo cáo cho Uỷ ban nhân dân tỉnh biết, theo dõi và chỉ đạo xử lý kịp thời khi có vướng mắc./.

 

 
Nơi nhận:
- Bộ Thuỷ sản
- Thường trực Tỉnh ủy
- Thường trực HĐND tỉnh
- Chủ tịch, các PCT-UBND tỉnh
- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh
- Ban Kinh tế Tỉnh uỷ
- UBND các huyện: Hàm Tân,
 Tuy Phong và thành phố Phan Thiết
- Các Sở, Ban, Ngành liên quan
- Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Bình Thuận
- Chi nhánh Quỹ Phát triển Bình Thuận
- Báo Bình Thuận
- Đài phát thanh truyền hình tỉnh
- Lưu:      + VPUB
                + NLN     
                + NC
                + TH (Thế)

TM/UBND TỈNH BÌNH THUẬN
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Dũng NhậtĐã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2002/CT-UBBT

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu26/2002/CT-UBBT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2002
Ngày hiệu lực30/05/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/01/2010
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2002/CT-UBBT

Lược đồ Chỉ thị 26/2002/CT-UBBT Đẩy mạnh thu hồi nợ vay dự án khai thác hải sản xa bờ Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 26/2002/CT-UBBT Đẩy mạnh thu hồi nợ vay dự án khai thác hải sản xa bờ Bình Thuận
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu26/2002/CT-UBBT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýHồ Dũng Nhật
        Ngày ban hành30/05/2002
        Ngày hiệu lực30/05/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/01/2010
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 26/2002/CT-UBBT Đẩy mạnh thu hồi nợ vay dự án khai thác hải sản xa bờ Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 26/2002/CT-UBBT Đẩy mạnh thu hồi nợ vay dự án khai thác hải sản xa bờ Bình Thuận