Chỉ thị 28/1999/CT-UB

Chỉ thị 28/1999/CT-UB về tổ chức triển khai Nghị định 05/1999/NĐ-CP về chứng minh nhân dân do Tỉnh Nghệ An ban hành

Chỉ thị 28/1999/CT-UB triển khai 05/1999/NĐ-CP về chứng minh nhân dân Nghệ An đã được thay thế bởi Quyết định 5038/QĐ-UBND năm 2012 rà soát văn bản quy phạm Uỷ ban Nghệ An ban hành từ 31/12/2011 và được áp dụng kể từ ngày 13/12/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 28/1999/CT-UB triển khai 05/1999/NĐ-CP về chứng minh nhân dân Nghệ An


UBND TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/1999/NĐ-CP về chứng minh nhân dân Nghệ An">28/1999/CT-UB

Nghệ An, ngày 23 tháng 6 năm 1999

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/1999/NĐ-CP NGÀY 03/02/1999CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHỨNG MINH NHÂN DÂN

Ngày 03/02/1999, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 05/1999/NĐ-CPvề chứng minh nhân dân; ngày 29/4/1999 Bộ Công an có thông tư số04/1999/TT-BCA hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ.

Để thực hiện nghiêm túc Nghị định số 05/1999/NĐCP của Chính phủ vàThông tư hướng dẫn 04/1999/TT-BCA của Bộ Công an, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởngcác ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã CửaLò thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1.Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về nộidung Nghị định số 05/1999/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 04/1999/TT-BCA củaBộ Công an, về chứng minh nhân dân, để mọi người dân nắm được và tự giác chấphành nghiêm túc các quy định về cấp phát, quản lý và sử dụng chứng minh nhândân.

2.Công an tỉnh chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lòchỉ đạo Công an các huyện, thành, thị tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm về côngtác cấp phát và quản lý chứng minh nhân dân theo nội dung quyết định 143/CPngày 09/8/1976 của Hội đồng Chính phủ. Trên cơ sở đó đánh giá tình hình kết quảvà những tồn tại về công tác cấp phát, quản lý chứng minh nhân dân trong thờigian qua ở đơn vị, địa phương mình. Có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiệnNghị định số 05/1999/CP của Chính phủ ở địa phương mình đạt kết quả tốt.

3.Công an tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các ngành, các địa phươngtrong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 05/1999/CP của Chính phủ. Tổ chức tậphuấn cho cán bộ chiến sỹ trực tiếp làm công tác cấp, phát quản lý chứng minhnhân dân về những nội dung, nguyên tắc, thủ tục quy định tại Nghị định05/1999/CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn 04/1999/TT-BCA của Bộ Công an,đảm bảo cho công tác cấp, quản lý chứng minh nhân dân theo đúng quy định vàthuận tiện cho nhân dân, chống gây phiền hà sách nhiễu trong việc cấp chứngminh nhân dân.

4.Các ngành, các cấp liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các ngànhCông an trong công tác cấp, quản lý và sử dụng chứng minh nhân dân.

Nhậnđược chỉ thị này yêu cầu các ngành, các cấp tổ chức thực hiện tốt các nội dungtrên. Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi tổng hợp tình hình kết quả thực hiệnvà báo cáo về UBND tỉnh để chỉ đạo./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Kim

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/1999/CT-UB

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 28/1999/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 23/06/1999
Ngày hiệu lực 23/06/1999
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 13/12/2012
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/1999/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 28/1999/CT-UB triển khai 05/1999/NĐ-CP về chứng minh nhân dân Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 28/1999/CT-UB triển khai 05/1999/NĐ-CP về chứng minh nhân dân Nghệ An
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 28/1999/CT-UB
Cơ quan ban hành Tỉnh Nghệ An
Người ký Nguyễn Hoàng Kim
Ngày ban hành 23/06/1999
Ngày hiệu lực 23/06/1999
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 13/12/2012
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 28/1999/CT-UB triển khai 05/1999/NĐ-CP về chứng minh nhân dân Nghệ An

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 28/1999/CT-UB triển khai 05/1999/NĐ-CP về chứng minh nhân dân Nghệ An