Chỉ thị 28/2010/CT-UBND

Chỉ thị 28/2010/CT-UBND tăng cường trách nhiệm cán bộ công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Chỉ thị 28/2010/CT-UBND tăng cường trách nhiệm cán bộ công chức tiếp dân đã được thay thế bởi Chỉ thị 19/2012/CT-UBND tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác và được áp dụng kể từ ngày 07/01/2013.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 28/2010/CT-UBND tăng cường trách nhiệm cán bộ công chức tiếp dân


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2010/CT-UBND

Nha Trang, ngày 21 tháng 7 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 130 TB/TW ngày 10 tháng 01 năm 2008 về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo từ năm 2006 và giải pháp trong thời gian tới; Chương trình hành động số 22-Ctr/TU ngày 07 tháng 07 năm 2008 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 130 TB/TW; Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 22-Ctr/TU; thời gian qua, công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ảnh trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của tổ chức, công dân được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, có lý, có tình; góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức và thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương chưa làm tốt trách nhiệm tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo dẫn đến tình trạng đơn thư tồn đọng quá hạn kéo dài, đơn thư gửi vượt cấp khá nhiều; chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế. Những tồn tại, khuyết điểm trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua chưa được kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm túc và có biện pháp khắc phục kịp thời.

Để chấn chỉnh tình hình trên, tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành và cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư, tham mưu giải quyết và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường phổ biến các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh để nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, công chức. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn cán bộ, công chức, nhất là cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân xử lý đơn thư, thẩm tra xác minh vụ việc và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và các quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo nhưng không ban hành quyết định xác minh, không tham mưu trả lời đơn kiến nghị, phản ảnh; không quy định thời hạn xác minh để vụ việc kéo dài quá thời hạn luật định gây chậm trễ cho cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết hoặc không kiểm tra, xác minh hồ sơ vụ việc, tham mưu giải quyết khiếu nại hoặc xử lý tố cáo, kiến nghị, phản ảnh trái pháp luật, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân; để đơn thư phát sinh dây dưa, kéo dài, đông người, vượt cấp hoặc vi phạm các quy định khác… thì phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và xử lý kỷ luật nghiêm minh.

Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức khi được giao nhiệm vụ kiểm tra, xác minh các vụ việc khiếu nại, tố cáo để tham mưu cấp thẩm quyền giải quyết; đồng thời tăng cường công tác thanh tra công chức, công vụ nhằm kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh các sai sót và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

3. Đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo nhưng chất lượng tham mưu giải quyết thấp, trong một năm có trên 30% vụ việc tham mưu ban hành quyết định giải quyết khiếu nại hoặc xử lý tố cáo không đúng quy định của pháp luật phải sửa đổi, điều chỉnh, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung hoặc có vụ việc do tham mưu không đúng gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước; quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân thì phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và xử lý kỷ luật.

4. Đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã có quyết định giải quyết lần hai của cấp thẩm quyền hoặc các kiến nghị, phản ảnh đã có văn bản trả lời nhưng người khiếu nại vẫn không đồng ý và tiếp tục gửi đơn thì cơ quan có thẩm quyền xem xét, kiểm tra lại hoặc chỉ đạo cơ quan tham mưu kiểm tra, báo cáo trước khi có văn bản trả lời. Nếu không có tình tiết gì mới thì yêu cầu người khiếu nại chấp hành đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng không xem xét, giải quyết nếu còn tiếp tục khiếu nại.

5. Tổ chức thực hiện

a) Các Giám đốc Sở; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Chỉ thị và chỉ đạo cơ quan thanh tra cùng cấp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật đối với các đơn vị trực thuộc; định kỳ hàng năm báo cáo tình hình thực hiện về Thanh tra tỉnh tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Sở Nội vụ theo dõi tình hình thực hiện Chỉ thị của các địa phương và của các cơ quan, đơn vị để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh không xét khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo.

c) Thanh tra tỉnh có kế hoạch tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc các cấp, các ngành để nâng cao năng lực, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Hàng năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Lâm Phi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2010/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu28/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2010
Ngày hiệu lực31/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/01/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2010/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 28/2010/CT-UBND tăng cường trách nhiệm cán bộ công chức tiếp dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 28/2010/CT-UBND tăng cường trách nhiệm cán bộ công chức tiếp dân
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu28/2010/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýVõ Lâm Phi
        Ngày ban hành21/07/2010
        Ngày hiệu lực31/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/01/2013
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 28/2010/CT-UBND tăng cường trách nhiệm cán bộ công chức tiếp dân

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 28/2010/CT-UBND tăng cường trách nhiệm cán bộ công chức tiếp dân