Chỉ thị 36/1999/CT-UB-CNN

Chỉ thị 36/1999/CT-UB-CNN thực hiện Nghị định 07/CP và Thông tư 02/NN-KNKL/TT về quản lý giống cây trồng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 36/1999/CT-UB-CNN thực hiện Nghị định 07/CP Thông tư 02/NN-KNKL/TT quản lý giống cây trồng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 48/2009/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản thành phố Hồ Chí Minh và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 36/1999/CT-UB-CNN thực hiện Nghị định 07/CP Thông tư 02/NN-KNKL/TT quản lý giống cây trồng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 36/1999/CT-UB-CNN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 1999

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 07/CP NGÀY 16-10-1996 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ THÔNG TƯ SỐ 02/NN-KNKL/TT NGÀY 01-3-1997 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.

Để thực hiện tốt việc quản lý giống cây trồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định số 07/CP ngày 16 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ và Thông tư số 02/NN-KNKL/TT ngày 01 tháng 3 năm 1997 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ; Ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị các sở-ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các huyện-quận cần nắm vững các nguyên tắc chỉ đạo liên quan đến công tác quản lý giống cây trồng như :

1. Khuyến khích và bảo hộ quyền lợi hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoạt động sản xuất-kinh doanh, xuất-nhập khẩu, nghiên cứu, chọn tạo giống cây trồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố làm đầu mối chịu trách nhiệm về công tác quản lý giống cây trồng gồm :

2.1- Chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về giống cây trồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bao gồm điều tra quỹ gen, chọn tạo khảo nghiệm, sản xuất thử, đề nghị công nhận, sản xuất-kinh doanh, kiểm nghiệm, kiểm định, kiểm dịch, quản lý chất lượng giống cây trồng trên địa bàn thành phố, cụ thể là :

+ Tổ chức quản lý giống cây trồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Ban hành các văn bản hướng dẫn quản lý giống cây trồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

+ Kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về quản lý giống cây trồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

+ Đào tạo cán bộ chuyên ngành làm nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen, chọn tạo, khảo nghiệm, bảo quản, sản xuất-kinh doanh giống cây trồng.

2.2- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố xây dựng quỹ dự phòng thiên tai hàng năm cho một số giống cây trồng chủ yếu như lúa, đậu phọng, rau đậu để trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét đưa vào kế hoạch hàng năm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố. Căn cứ vào kế hoạch được duyệt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố giao một số công ty hoặc đơn vị sự nghiệp thực hiện.

2.3- Theo dõi tình hình hoạt động sản xuất-kinh doanh giống cây trồng và hạt giống trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nếu phát hiện các vi phạm hoạt động sản xuất-kinh doanh không đúng theo Nghị định số 07/CP ngày 16 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ và Thông tư số 02/NN-KHKL/TT ngày 01 tháng 3 năm 1997 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì có kế hoạch phối hợp với Chi Cục Quản lý thị trường thành phố tiến hành kiểm tra, thanh tra các cơ sở sản xuất-kinh doanh về giống cây trồng và hạt giống nói trên.

3. Giao Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố nghiên cứu, chọn tạo các giống lúa, rau đậu, cây ăn trái,... có năng suất cao, chất lượng tốt để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thành phố.

4. Ủy ban nhân dân các huyện- quận phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố và các sở-ngành thành phố có liên quan trong việc quản lý sản xuất-kinh doanh giống cây trồng và hạt giống trên địa bàn thành phố theo đúng Nghị định số 07/CP ngày 16 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ và Thông tư số 02/NN-KHKL/TT ngày 01 tháng 3 năm 1997 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng của các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện-quận có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này ; trong quá trình tổ chức thực hiện, thường xuyên báo cáo kết quả và những khó khăn vướng mắc, đề xuất kịp thời các biện pháp cụ thể để Ủy ban nhân dân thành phố có chỉ đạo chấn chỉnh./.

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND.TP
- Thường trực UBND.TP
- Các Sở-Ngành thành phố
- UBND các Quận-Huyện
- VPUB : CVP, PVP/CNN
- Tổ CNN
- Lưu

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Hải

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/1999/CT-UB-CNN

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu36/1999/CT-UB-CNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/1999
Ngày hiệu lực02/11/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/1999/CT-UB-CNN

Lược đồ Chỉ thị 36/1999/CT-UB-CNN thực hiện Nghị định 07/CP Thông tư 02/NN-KNKL/TT quản lý giống cây trồng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 36/1999/CT-UB-CNN thực hiện Nghị định 07/CP Thông tư 02/NN-KNKL/TT quản lý giống cây trồng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu36/1999/CT-UB-CNN
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành02/11/1999
        Ngày hiệu lực02/11/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 36/1999/CT-UB-CNN thực hiện Nghị định 07/CP Thông tư 02/NN-KNKL/TT quản lý giống cây trồng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 36/1999/CT-UB-CNN thực hiện Nghị định 07/CP Thông tư 02/NN-KNKL/TT quản lý giống cây trồng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh