Chỉ thị 38/2004/CT-UB

Chỉ thị 38/2004/CT-UB về tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang

Chỉ thị 38/2004/CT-UB tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ đã được thay thế bởi Chỉ thị 11/2010/CT-UBND đẩy mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ trên tỉnh An Giang và được áp dụng kể từ ngày 02/10/2010.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 38/2004/CT-UB tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2004/CT-UB

Long xuyên, ngày 21 tháng 12 năm 2004

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Trong hoạt động thương mại ngày nay, việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, đồng thời thúc đẩy sự phát triển thương mại quốc tế; ở nước ta việc thực hiện các quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ đã góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, bước đầu đã tạo được uy tín đối với một số thương hiệu và một số hàng hoá có xuất xứ đã được người tiêu dùng trong và ngoài nước tín nhiệm. Tuy nhiên, hiện nay tình hình vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hoá lưu thông trên thị trường nói chung, hàng hoá lưu thông tại các khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang nói riêng đã, đang diễn ra có chiều hướng gia tăng, ngày càng phức tạp, gây thiệt hại đến quyền lợi hợp pháp của chủ sở hữu trí tuệ, quyền - lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Để hạn chế các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói trên; đồng thời để các quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ được thực thi một cách có hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện một số công việc như sau:

1. Sở Khoa học - Công nghệ, Sở Văn hoá - Thông tin chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị, thành phố kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ; hỗ trợ và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh việc xác lập quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, tên gọi xuất xứ hàng hoá, nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp cho những sản phẩm, dịch vụ ở địa bàn An Giang, để được bảo hộ trước pháp luật, đảm bảo quyền lợi khi có tranh chấp xảy ra.

2. Sở Thương mại - Du lịch thường xuyên tổ chức bình chọn các hàng hoá và dịch vụ có chất lượng cao có uy tín trên thị trường để đề nghị khen thưởng thích hợp, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp trong việc đầu tư nghiên cứu, phát triển cơ sở sản xuất, để đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại, nâng cao chất lượng hàng hoá tại địa phương thông qua tên gọi xuất xứ và tên chỉ dẫn địa lý.

3. Thanh tra chuyên ngành các Sở Khoa học-Công nghệ, Sở Văn hoá- Thông tin phối hợp với Cục Hải quan, Chi cục Quản lý thị trường, Cảnh sát kinh tế, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thị, thành phố tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý kiên quyết các vụ việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ xảy ra trên địa bàn tỉnh An giang theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Sở Văn hoá-Thông tin, Sở Khoa học-Công nghệ phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của mình tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ và nội dung chỉ thị này đến các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh lập thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ.

Để quyền sở hữu trí tuệ được thực thi một cách có hiệu quả, các cơ quan ban ngành trong tỉnh có liên quan cần phối hợp đồng bộ, áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, để tăng cường công tác bảo hộ những thành quả trong lao động sáng tạo, trong các lĩnh vực nghệ thuật và trong các hoạt động dịch vụ, để những thành quả ấy mang lại lợi ích cho xã hội, chống lại tình trạng vi phạm pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 32/1998/CT.UB ngày 09/10/1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh đăng ký quyền sở hữu công nghiệp.

Yêu cầu Sở Khoa học-Công nghệ phối họp với các Sở ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt tinh thần chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc thì kịp thời phản ánh về Sở Khoa học-Công nghệ để nơi đây tổng hợp, báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 


Nơi nhận:
- TT.TU, HĐND,UBND tỉnh.
- Chánh VP.UBND.
- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh.
- UBND huyện, thị, thành phố.
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp).
- Lưu.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/2004/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu38/2004/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2004
Ngày hiệu lực21/12/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/09/2011
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/2004/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 38/2004/CT-UB tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 38/2004/CT-UB tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu38/2004/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Minh Tùng
        Ngày ban hành21/12/2004
        Ngày hiệu lực21/12/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/09/2011
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 38/2004/CT-UB tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 38/2004/CT-UB tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ