Chỉ thị 38/CT-UB

Chỉ thị 38/CT-UB năm 1991 thực hiện Pháp lệnh Thuế nhà đất do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Chỉ thị 38/CT-UB 1991 thực hiện Pháp lệnh Thuế nhà đất Thừa Thiên Huế đã được thay thế bởi Quyết định 1704/QĐ-UBND 2008 công bố bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Thừa Thiên Huế hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 30/07/2008.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 38/CT-UB 1991 thực hiện Pháp lệnh Thuế nhà đất Thừa Thiên Huế


HĐND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
ỦY BAN NHÂN DÂN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/CT-UB

Huế, ngày 24 tháng 10 năm 1991

 

CHỈ THỊ

V/V TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LỆNH THUẾ NHÀ ĐẤT

Ngày 29/6/1991, Hội đồng Nhà Nước đã công bố Pháp lệnh thuế nhà đất. Hội đồng Bộ Trưởng đã có Nghị định số: 270/HĐBT ngày 14/9/1991 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế nhà đất. Các Bộ liên quan cũng đã có các Thông Tư hướng dẫn thi hành pháp lệnh thuế nhà đất.

Để tổ chức thực hiện tốt và nghiêm chỉnh Pháp lệnh thuế nhà đất trên toàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu UBND các cấp, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp Trung ương đóng trên địa bàn thực hiện một số việc sau đây:

1/ UBND các cấp chủ trì mở hội nghị để quán triệt pháp lệnh thuế nhà đất, Nghị định số: 270/HĐBT ngày 14/9/1991 của Hội đồng Bộ Trưởng và các văn bản hướng dẫn của ngành chức năng, có kế hoạch cụ thể và bàn biện pháp triển khai pháp lệnh thuế nhà đất trong phạm vi địa phương mình. Tổ chức một đợt tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, để mọi người hiểu rõ mục đích ý nghĩa, nội dung chấp hành tốt pháp lệnh thuế nhà đất.

2/ Ở tỉnh thành lập "Ban định giá tính thuế nhà đất" do đ/c Phó Chủ Tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban.

- Cục Thuế Nhà Nước làm Phó ban trực.

- Đại diện các ngành sau đây làm Ủy viên: Sở Tài Chính Vật Giá, Sở Xây Dựng, Sở Nông Nghiệp (Bộ phận quản lý ruộng đất).

Ban này có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh quyết định việc phân loại hạng nhà, hạng đất và giá tính thuế nhà đất tại địa phương, trình UBND tỉnh quyết định.

Tùy yêu cầu thực tế ở mỗi cấp, Ban định giá tính thuế nhà đất được phép huy động một số cán bộ có năng lực thuộc các ngành liên quan giúp việc trong một thời gian, lập thành tổ công tác làm nhiệm vụ hướng dẫn tổ chức kê khai, kiểm tra tờ khai, tính thuế...(Cục Thuế cần có quy định và hướng dẫn cụ thể).

3/ Ngành thuế các cấp chịu trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành chức năng có kế hoạch hướng dẫn việc triển khai, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ tham gia thực hiện việc triển khai pháp lệnh thuế nhà đất, phổ biến các chính sách chế độ và nghiệp vụ chuyên môn trong kê khai, phân loại, tính thuế thu nộp thuế ...

Qua từng thời gian cơ sở tổng kết, đúc rút kinh nghiệm và đề xuất việc giải quyết những vấn đề tồn tại, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài Chính.

4/ Thủ trưởng các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt pháp lệnh thuế nhà đất trong phạm vi ngành, đơn vị mình. Nơi nào cán bộ CNV không chấp hành tốt việc kê khai và nộp thuế nhà đất thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó chịu trách nhiệm.

Thủ trưởng các cơ quan thông tin đại chúng và các đoàn thể tùy theo chức năng của mình, phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, sâu rộng trong từng đoàn thể và trong nhân dân để thực hiện tốt pháp lệnh thuế nhà đất.

Công tác thuế nhà đất là một trong những chính sách lớn của Nhà Nước, nhằm phục vụ tốt yêu cầu quản lý đối với việc xây dựng sử dụng nhà đất và yêu cầu động viên sự đóng góp của chủ nhà đất cho ngân sách nhà nước. Đồng thời nó có liên quan đến nhiều tổ chức và cá nhân, thuộc đối tượng nộp thuế. Công tác phân loại các hạng nhà đất và việc định giá tính thuế có nhiều khó khăn phức tạp, thời gian triển khai lại khẩn trương. UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp cần phối hợp chặt chẽ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc triển khai ở mỗi ngành mỗi cấp, bảo đảm chất lượng để tiến hành thu thuế nhà đất năm 1991.

Quá trình thực hiện những vấn đề vướng mắc cần phản ánh kịp thời về UBND tỉnh để xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng Cục thuế (để
- T/vụ tỉnh ủy. (báo
- T/trực HĐND tỉnh. (cáo
- UBND các huyện, TP.
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cấp TW đóng trên địa bàn.
- Các đ/c Chủ Tịch, P.Chủ Tịch UBND Tỉnh.
-Lãnh đạo VP và Các tổ C.Viên.
- Lưu VT.

TM. UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Đường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 38/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu38/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/1991
Ngày hiệu lực24/10/1991
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/07/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 38/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 38/CT-UB 1991 thực hiện Pháp lệnh Thuế nhà đất Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 38/CT-UB 1991 thực hiện Pháp lệnh Thuế nhà đất Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu38/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Văn Đường
        Ngày ban hành24/10/1991
        Ngày hiệu lực24/10/1991
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/07/2008
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 38/CT-UB 1991 thực hiện Pháp lệnh Thuế nhà đất Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 38/CT-UB 1991 thực hiện Pháp lệnh Thuế nhà đất Thừa Thiên Huế