Chỉ thị 41/CT-UB

Chỉ thị 41/CT-UB năm 1981 về việc tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn từ khiếu tố của nhân dân do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 41/CT-UB tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân giải quyết đơn từ khiếu tố nhân dân đã được thay thế bởi Quyết định số 5987/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản qui phạm pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực nội chính do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 11/11/1998.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 41/CT-UB tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân giải quyết đơn từ khiếu tố nhân dân


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 41/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 1981

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC TỔ CHỨC THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC TIẾP DÂN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN TỪ KHIẾU TỐ CỦA NHÂN DÂN

Nhận thức rõ trách nhiệm phục vụ nhân dân của chánh quyền Nhà nước, mấy năm qua, các ngành, các cấp đã có nhiều cố gắng tiến bộ trong công tác tiếp dân và giải quyết đơn từ khiếu tố của nhân dân. Theo báo cáo của Ủy ban Thanh tra thành phố, đã có 70% số đơn thư khiếu tố được xem xét giải quyết, có tác dụng tốt đến tinh thần và tình cảm của nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng đối với chánh quyền cách mạng. Tuy nhiên, hiẹn nay ở một số nơi vẫn còn tình trạng chưa có tổ chức, chưa có cán bộ phụ trách công tác này và còn để nhiều đơn thư khiếu nại của nhân dân ứ đọng. Có nhiều vụ phức tạp để kéo dài mấy năm chưa được giải quyết dứt điểm, nhứt là những vụ việc liên quan đến cán bộ công nhân viên chức Nhà nước, cán bộ chiến sĩ công an, bộ đội vi phạm quyền dân chủ của công dân, vi phạm đường lối chính sách, đạo đức cách mạng, quan liêu, tham ô, hối lộ, trùy trù ức hiếp quần chúng. Một số đồng chí thủ trưởng đơn vị chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm, giao phó cho cán bộ giải quyết, không theo dõi, kiểm tra kết quả.

Tình trạng đó đã làm giảm lòng tin của quần chúng đối với Đảng và Nhà nước và cần được khắc phục càng sớm càng tốt. Ngày 08-4-1981, Thủ tướng Chánh phủ có Chỉ thị số 81/TTg về việc tổ chức đợt kiểm tra giải quyết đơn thư khiếu tố của quần chúng.

Để nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị nói trên của Chánh phủ và tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác này, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1) Trên cơ sở các văn bản: Chỉ thị 04/CT-UB ngày 7-1-1977 của Ủy ban nhân dân thành phố, Nghị định 182/CP ngày 26-4-1979 và nghị định 217/CP ngày 8-6-1979 của Hội đồng Chánh phủ, thông tư số 436/TTg và chỉ thị số 81/TTg của Thủ tướng Chánh phủ, thủ trưởng các ban, ngành, sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện kiểm tra lại việc thực hiện và có kế hoạch khắc phục ngay những mặt chưa làm được như: tổ chức tiếp dân, tổ chức việc xét giải quyết khiếu tố theo quy định, vá báo cáo tình hình, kế hoạch cho Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban Thanh tra thành phố.

2) Kiểm tra tình hình đơn thư khiếu tố còn tồn đọng tại cơ quan và ở đơn vị bên dưới, có kế hoạch (và nếu cần huy động thêm cán bộ) giải quyết dứt điểm trong quý 3/1981.

Ủy ban nhân dân quận, huyện có kế hoạch kiểm tra và chỉ đạo giải quyết các đơn vị trực thuộc quận, huyện.

Thủ trưởng các ngành tổ chức kiểm tra chỉ đạo giải quyết ở các đơn vị bên dưới và có trách nhiệm báo cáo tình hình, kết quả giải quyết cho Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban Thanh tra thành phố.

Qua đợt kiểm tra giải quyết đơn từ ứ đọng này, cần tổ chức rút kinh nghiệm, bổ sung thiết thực cho công tác và giáo dục cán bộ nhân viên của ngành, của đơn vị.

3) Ủy ban Thanh tra thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các ngành các cấp thực hiện chỉ thị này và thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình, báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố. Trước mắt cần tập trung chỉ đạo ngành dọc tổ chức tốt đợt kiểm tra giải quyết đơn từ tồn đọng theo chỉ thị số 81/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯÒNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 41/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu41/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/1981
Ngày hiệu lực18/08/1981
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 41/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 41/CT-UB tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân giải quyết đơn từ khiếu tố nhân dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 41/CT-UB tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân giải quyết đơn từ khiếu tố nhân dân
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu41/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Đình Nhơn
        Ngày ban hành18/08/1981
        Ngày hiệu lực18/08/1981
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 41/CT-UB tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân giải quyết đơn từ khiếu tố nhân dân

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 41/CT-UB tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân giải quyết đơn từ khiếu tố nhân dân