Thông tư 08/2012/TT-NHNN

Circular No: 08/2012/TT-NHNN of April 10, 2012, on amending and suplementing a number of articles of the Circular No.30/2011/TT-NHNN of September 28, 2011, providing for the maximum interest rate applicable to deposits in Vietnamese dong of organizations, individuals at credit institutions, foreign bank's branches

Circular No: 08/2012/TT-NHNN on amending and suplementing a number of articles đã được thay thế bởi Circular No. 17/2012/TT-NHNN amending and supplementing a number of articles và được áp dụng kể từ ngày 28/05/2012.

Nội dung toàn văn Circular No: 08/2012/TT-NHNN on amending and suplementing a number of articles


THE STATE BANK OF VIETNAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

No: 08/2012/TT-NHNN

Hanoi , April 10, 2012

 

CIRCULAR

ON AMENDING AND SUPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE CIRCULAR NO.30/2011/TT-NHNN OF SEPTEMBER 28, 2011, PROVIDING FOR THE MAXIMUM INTEREST RATE APPLICABLE TO DEPOSITS IN VIETNAMESE DONG OF ORGANIZATIONS, INDIVIDUALS AT CREDIT INSTITUTIONS, FOREIGN BANK'S BRANCHES

Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 46/2010/QH12 of June 16, 2010;

Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 47/2010/QH12 of June 16, 2010;

Pursuant to the Government’s Decree No. 96/2008/ND-CP of August 26, 2008 providing for the functions, duties, powers and organizational structure of the State Bank of Vietnam;

With a view to implementing the Government’s Resolution No.1/NQ-CP of January 03, 2012 on key solutions to direct and operate the implementation of economic-social development plan and the estimation of the state budget in 2012;

At the proposal of the Director General of the Monetary Policy Department;

The Governor of the State Bank of Vietnam hereby issues this Circular amending and supplementing a number of articles of the Circular 30/2011/TT-NHNN of September 28, 2011 providing for the maximum interest rate applicable to deposits in Vietnamese dong of organizations and individuals at credit institutions and foreign bank’s branches,

Article 1. Amending, supplementing Article 1 of the Circular 30/2011/TT-NHNN of September 28, 2011 providing for the maximum interest rate applicable to deposits in Vietnamese dong of organizations and individuals at credit institutions and foreign bank’s branches:

1. Clause 1 Article 1 is amended and supplemented as follows:

“1. For maximum interest rate applicable to demand deposits and deposits with term of less than one month: to be of 4% per annum.”

2. Clause 2 Article 1 is amended and supplemented as follows:

“2. For maximum interest rate applicable to deposits with term of one month and more: to be of 12% per annum; for local People's credit funds alone, they shall fix their maximum interest rate applicable to deposits with term of one month and more to be of 12.5% per annum.”

Article 2. Implementation organization

1. This Circular takes effect on April 11, 2002 and replaces the Circular No. 05/2012/TT-NHNN of March 12, 2012 of the Governor of the State Bank of Vietnam amending and supplementing a number of articles of the Circular No. 30/2011/TT-NHNN providing for the maximum interest rate applicable to deposits in Vietnamese dong of organizations and individuals at credit institutions and foreign bank’s branches.

2. For interest rates applicable to term deposits in Vietnamese dong mobilized from organizations, individuals at credit institutions arising prior to the effective date of this Circular shall be implemented until their expiry, in cases where in the end of the agreed term, the organizations, individuals do not come to withdraw their deposits, then the credit institutions shall fix the interest rate applicable to those deposits in accordance with provisions of this Circular.

3. The Banking Inspection and Supervision Department and State Bank's branches in provinces and centrally-run cities shall carry out the inspection, supervision over the implementation of provisions on the interest rates applicable to deposits in Vietnamese dong; apply the measures within their scope of power to deal with credit institutions and foreign bank’s branches who violate this Circular

4. The Director of the Administrative Department, Director of the Monetary Policy Department and Heads of units of the State Bank of Vietnam, General Managers of the State Bank’s branches in provinces and centrally-run; the Chairman of Board of Directors, Board of Members and General Directors (Directors) of credit institutions, foreign bank’s branches and related organizations, individuals shall be responsible for the implementation of this Circular./.

 

 

FOR THE GOVERNOR
DEPUTY GOVERNOR
Nguyen Dong Tien

 

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------
This translation is made by LawSoft, for reference only. LawSoft is protected by copyright under clause 2, article 14 of the Law on Intellectual Property. LawSoft always welcome your comments

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2012/TT-NHNN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu08/2012/TT-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2012
Ngày hiệu lực11/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/05/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2012/TT-NHNN

Lược đồ Circular No: 08/2012/TT-NHNN on amending and suplementing a number of articles


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Circular No: 08/2012/TT-NHNN on amending and suplementing a number of articles
    Loại văn bảnThông tư
    Số hiệu08/2012/TT-NHNN
    Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
    Người kýNguyễn Đồng Tiến
    Ngày ban hành10/04/2012
    Ngày hiệu lực11/04/2012
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/05/2012
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Circular No: 08/2012/TT-NHNN on amending and suplementing a number of articles

       Lịch sử hiệu lực Circular No: 08/2012/TT-NHNN on amending and suplementing a number of articles