Thông tư 30/2011/TT-NHNN

Circular No. 30/2011/TT-NHNN of September 28, 2011, providing for the maximum interest rate applicable to deposits in Vietnamese dong of organizations, individuals at credit institutions, foreign bank's branches

Circular No. 30/2011/TT-NHNN providing for the maximum interest rate applicable đã được thay thế bởi Circular No. 32/2012/TT-NHNN on the maximum rates of interest on the deposits và được áp dụng kể từ ngày 24/12/2012.

Nội dung toàn văn Circular No. 30/2011/TT-NHNN providing for the maximum interest rate applicableSTATE BANK OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 30/2011/TT-NHNN

Hanoi, September 28, 2011

 

CIRCULAR

PROVIDING FOR THE MAXIMUM INTEREST RATE APPLICABLE TO DEPOSITS IN VIETNAMESE DONG OF ORGANIZATIONS, INDIVIDUALS AT CREDIT INSTITUTIONS, FOREIGN BANK'S BRANCHES

- Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam No. 46/2010/QH12 dated 16 June 2010;

- Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 47/2010/QH12 dated 16 June 2010;

- Pursuant to the Decree No. 96/2008/ND-CP dated 26 August 2008 of the Government providing for the functions, duties, authorities and organizational structure of the State Bank of Vietnam;

- With a view to implementing the Resolution No.11/NQ-CP dated 24 February 2011 of the Government on key solutions for inflation control, macro-economic stabilization and ensuring social security;

The State Bank of Vietnam hereby provides for the maximum interest rate applicable to deposits in Vietnamese dong of organizations, individuals at credit institutions, foreign bank's branches (hereinafter collectively referred to as credit institutions) as follows:

Article 1. Credit institutions shall fix their interest rate applicable to deposits in Vietnamese dong of organizations (excluding credit institutions) and individuals, including payments for sale promotion in any form as follows:

1. For maximum interest rate applicable to demand deposits and deposits with term of less than one month: to be of 6% per annum.

2. For maximum interest rate applicable to deposits with term of one month and more: to be of 14% per annum; for local People's credit funds alone, they shall fix their maximum interest rate applicable to deposits with term of one month and more to be of 14.5% per annum.

3. Deposits shall include demand deposits, term deposits, savings deposits, deposit certificates, bills of exchange, bills, bonds and other forms of deposits of organizations (excluding credit institutions), individuals in accordance with provisions in Paragraph 13 Article 4 of the Law on Credit Institutions.

Article 2. The maximum interest rate applicable to deposits as provided for in Article 1 f this Circular shall be applicable to the method under which the interest is paid at the maturity and other methods of interest payment that are converted under the method of interest payment on maturity.

Article 3. Credit institutions shall post in public the interest rate applicable to deposits in Vietnamese dong at premises of receiving deposits in accordance with provisions of the State Bank of Vietnam. Credit institutions shall be strictly prohibited from providing sale promotion in receiving deposits in any form (in cash, interest rate or other forms) that are not in conformity with provisions of applicable laws and this Circular.

Article 4. Implementation organization

1. This Circular shall be effective from 01 October 2011 and replace the Circular No.02/2011/TT-NHNN dated 03 March 2011 of the Governor of the State Bank providing for the maximum interest rate applicable to VND deposits.

2. For interest rates applicable to term deposits in Vietnamese dong mobilized from organizations, individuals at credit institutions arising prior to the effective date of this Circular shall be implemented until their expiry; in the event where at the ending of the agreed period, the organizations, individuals do not come to draw their deposits, then the credit institutions shall fix the interest rate applicable to those deposits in line with provisions of this Circular.

3. Banking Inspection and Supervision Department and State Bank's branches in provinces, cities under the central Government's management shall carry out the inspection, supervision over the implementation of provisions on the interest rates applicable to USD capital mobilization; apply the measures within their authorities to deal with credit institutions which violate this Circular.

4. The Director of the Administrative Department, Director of the Monetary Policy Department and Heads of units of the State Bank of Vietnam, General Managers of the State Bank’s branches in provinces and cities under the central Government’s management; Chairman of Board of Directors, Board of Members and General Directors (Directors) of credit institutions, and related organizations, individuals shall be responsible for the implementation of this Circular.

 

 

FOR THE GOVERNOR
DEPUTY GOVERNOR
Nguyen Dong Tien

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2011/TT-NHNN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu30/2011/TT-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2011
Ngày hiệu lực01/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/12/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2011/TT-NHNN

Lược đồ Circular No. 30/2011/TT-NHNN providing for the maximum interest rate applicable


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản hiện thời

    Circular No. 30/2011/TT-NHNN providing for the maximum interest rate applicable
    Loại văn bảnThông tư
    Số hiệu30/2011/TT-NHNN
    Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
    Người kýNguyễn Đồng Tiến
    Ngày ban hành28/09/2011
    Ngày hiệu lực01/10/2011
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/12/2012
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Circular No. 30/2011/TT-NHNN providing for the maximum interest rate applicable

       Lịch sử hiệu lực Circular No. 30/2011/TT-NHNN providing for the maximum interest rate applicable