Thông tư 140/2013/TT-BTC

Circular No.140/2013/TT-BTC of October 14, 2013, amending the Circular No. 34/2013/TT-BTC guiding registration fee

Circular No.140/2013/TT-BTC amending the Circular No. 34/2013/TT-BTC guiding registration fee đã được thay thế bởi Circular 301/2016/TT-BTC on guidelines for the registration charge và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Circular No.140/2013/TT-BTC amending the Circular No. 34/2013/TT-BTC guiding registration fee


THE MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness

----------------

No. 140/2013/TT-BTC

Hanoi, October 14, 2013

 

CIRCULAR

AMENDING AND SUPPLEMENTING THE CIRCULAR NO. 34/2013/TT-BTC DATED MARCH 28, 2013, OF THE MINISTRY OF FINANCE, GUIDING REGISTRATION FEE

Pursuant to the Ordinance on Charges and Fees;

Pursuant to the Law on Tax Administration and Government’s Decrees detailing implementation of the Law on Tax Administration;

Pursuant to the Government’s Decree No. 45/2011/ND-CP of June 17, 2011, on registration fee;

Pursuant to the Government’s Decree No. 23/2013/ND-CP of March 25, 2013, on amending and supplementing some articles of the Government’s Decree No. 45/2011/ND-CP of June 17, 2011, on registration fee;

Pursuant to the Government’s Resolution No. 112/NQ-CP dated October 04, 2013, on regular meeting in September 2013;

Pursuant to the Government’s Decree No. 118/2008/ND-CP of November 27, 2008, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

At the proposal of Director General of the General Department of Taxation;

The Minister of Finance promulgate the Circular amending and supplementing the Circular No. 34/2013/TT-BTC dated March 28, 2013, guiding registration fee as follows:

Article 1. To add content at the end of clause 2 Article 4 of the Circular No. 34/2013/TT-BTC dated March 28, 2013 as follows:

For automobiles bearing diplomatic number plate, foreign number plate and international number plate specified in Clause 2 Article 4 of the Decree No. 45/2011/ND-CP transferred to other organizations or individuals in Vietnam (not under objects specified in Clause 2 Article 4 of the Decree No. 45/2011/ND-CP) the transferring organizations or individuals shall do procedures for declaration, submission of import tax, excise tax, value-added tax in accordance with regulations and payment of the registration fee at the rate for the first time (from 10% to 15%) in accordance with regulations of the People’s Council of provinces and central-affiliated cities. Price to calculate the registration fee for this case shall be defined at time of declaration, submission of the registration fee as prescribed in Article 3 of the Circular No. 34/2013/TT-BTC.

For automobiles bearing foreign number plate of which owners are foreigners (not under objects specified in Clause 2 Article 4 of the Decree No. 45/2011/ND-CP) of which the owners have declared and submit the registration fee at the rate of the first time upon registering the ownership and use right. Now foreigners transfer these assets to other organizations or individuals in Vietnam, the transferred organizations or individuals must declare and submit the registration fee upon registering for ownership and use right at the rate of 2%.

Article 2. To add content at the end of clause 3 Article 6 of the Circular No. 34/2013/TT-BTC dated March 28, 2013 as follows:

Particularly for automobiles bearing diplomatic number plate, foreign number plate and international number plate of foreign organizations and individuals specified in Clause 2 Article 4 of the Decree No. 45/2011/ND-CP transferred to other organizations or individuals in Vietnam, the transferred organizations or individuals shall submit the registration fee at the rate for the first time (from 10% to 15%) in accordance with regulations of the People’s Council of provinces and central-affiliated cities.

Article 3. Effect

1. This Circular takes effect on December 01, 2013.

2. In the course of implementation, any arising problems should be reported timely to the Ministry of Finance for research and additional guidance.

 

 

FOR THE MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER
Do Hoang Anh Tuan

 

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------
This translation is made by LawSoft, for reference only. LawSoft is protected by copyright under clause 2, article 14 of the Law on Intellectual Property. LawSoft always welcome your comments

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 140/2013/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu140/2013/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2013
Ngày hiệu lực01/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 140/2013/TT-BTC

Lược đồ Circular No.140/2013/TT-BTC amending the Circular No. 34/2013/TT-BTC guiding registration fee


Văn bản sửa đổi, bổ sung

  Văn bản bị đính chính

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Circular No.140/2013/TT-BTC amending the Circular No. 34/2013/TT-BTC guiding registration fee
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu140/2013/TT-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
     Ngày ban hành14/10/2013
     Ngày hiệu lực01/12/2013
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Circular No.140/2013/TT-BTC amending the Circular No. 34/2013/TT-BTC guiding registration fee

        Lịch sử hiệu lực Circular No.140/2013/TT-BTC amending the Circular No. 34/2013/TT-BTC guiding registration fee