Thông tư 216/2013/TT-BTC

Circular No. 216/2013/TT-BTC of December 31, 2013, amending Circular No. 38/2011/TT-BTC stipulating the rate, collection-payment regime, management and use of fees from securities operations applying with security service organizations

Circular No. 216/2013/TT-BTC amending Circular No. 38/2011/TT-BTC fees from securities operations đã được thay thế bởi Circular 242/2016/TT-BTC prices of securities related services applied securities trading organization banks và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Circular No. 216/2013/TT-BTC amending Circular No. 38/2011/TT-BTC fees from securities operations


THE MINISTRY OF FINANCE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

----------------

No. 216/2013/TT-BTC

Hanoi, December 31, 2013

 

CIRCULAR

AMENDING CIRCULAR NO. 38/2011/TT-BTC DATED 16/3/2011 STIPULATING THE RATE, COLLECTION-PAYMENT REGIME, MANAGEMENT AND USE OF FEES FROM SECURITIES OPERATIONS APPLYING WITH SECURITY SERVICE ORGANIZATIONS

Pursuant to the June 29, 2006 Law No.70/2006/QH11 on securities; the November 24, 2010 Law No. 62/2010/QH12 amending and supplementing a number of articles of the Law on securities;

Pursuant to the Ordinance No. 38/2001/PL-UBTVQH10 on charges and fees dated August 28, 2001;

Pursuant to the Government’s Decree No. 57/2002/ND-CP dated June 03, 2002, and Decree No. 24/2006/ND-CP dated March 06, 2006 detailing implementation of Ordinance on charges and fees;

Pursuant to the Government’s Decree No. 58/2012/ND-CP dated July 20, 2012, detailing and guiding implementation of a number of articles of Law on securities and Law on amending and supplementing a number of Articles of Law on securities;

Pursuant to the Government’s Decree No. 118/2008/ND-CP dated November 27, 2008 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Finance;

At the proposal of the Director of the Tax Policy Department.

The Minister of Finance promulgates Circular amending Circular No. 38/2011/TT-BTC dated 16/3/2011 stipulating the rate, collection-payment regime, management and use of fees from securities operations applying with security service organizations, as follows:

Article 1. To amend point 5 of the securities activity charge table promulgated together with the Circular No. 38/2011/TT-BTC dated 16/3/2011 stipulating the rate, collection-payment regime, management and use of fees from securities operations applying with security service organizations, as follows:

No.

Name of charge

Rate of collection

 

Unit collecting charge

Charge payer

5

Charge for service of preserving and supervising the assets of  Closed Funds, Member Funds, Securities Investment Companies (service of preserving and supervising the assets of Open Fund shall conduct collection under agreed price )

Below or equal to 0.15% of the value of the supervised asset

Custodian Bank

Closed Funds, Member Funds, Securities Investment Companies

Article 2. Provisions of implementation

1. This Circular takes effect on February 15, 2014.

2. Other contents related to charges of securities activity applied at security service organizations not mentioned in this Circular shall still comply with provisions in the Circular No. 38/2011/TT-BTC dated 16/3/2011 of the Ministry of Finance.

3. In the course of implementation, any arising problems should be reported to the Ministry of Finance for study and guide.

 

 

FOR. MINISTER OF FINANCE
DEPUTY MINISTER

Vu Thi Mai

 

 

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------
This translation is made by LawSoft, for reference only. LawSoft is protected by copyright under clause 2, article 14 of the Law on Intellectual Property. LawSoft always welcome your comments

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 216/2013/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu216/2013/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2013
Ngày hiệu lực15/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 216/2013/TT-BTC

Lược đồ Circular No. 216/2013/TT-BTC amending Circular No. 38/2011/TT-BTC fees from securities operations


Văn bản bị thay thế

  Văn bản hiện thời

  Circular No. 216/2013/TT-BTC amending Circular No. 38/2011/TT-BTC fees from securities operations
  Loại văn bảnThông tư
  Số hiệu216/2013/TT-BTC
  Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
  Người kýVũ Thị Mai
  Ngày ban hành31/12/2013
  Ngày hiệu lực15/02/2014
  Ngày công báo...
  Số công báo
  Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Chứng khoán
  Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
  Cập nhật7 năm trước

  Văn bản được dẫn chiếu

   Văn bản hướng dẫn

    Văn bản được hợp nhất

     Văn bản gốc Circular No. 216/2013/TT-BTC amending Circular No. 38/2011/TT-BTC fees from securities operations

     Lịch sử hiệu lực Circular No. 216/2013/TT-BTC amending Circular No. 38/2011/TT-BTC fees from securities operations