Công điện 1995/CĐ-TTg

Công điện 1995/CĐ-TTg năm 2016 về tăng cường công tác quản lý, cai nghiện trong cơ sở cai nghiện ma túy do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công điện 1995/CĐ-TTg tăng cường quản lý cai nghiện trong cơ sở cai nghiện ma túy 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1995/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2016

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CAI NGHIỆN TRONG CÁC CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Thông tấn xã Việt Nam;
- Báo Nhân dân.

 

Thực hiện Nghị quyết số 77/2014/QH13, trong đó có nội dung về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn đnh vào cơ s cai nghiện bắt buộc. Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết: số 98/NQ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2014 về tăng cường, đẩy mạnh công tác kiểm soát và cai nghiện trong tình hình mới; Nghị quyết số 86/NQ-CP số 97/NQ-CP Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và tháng 10 năm 2016 về tăng cường công tác qun lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở cai nghiện. Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2013 về đổi mới công tác cai nghiện ở Việt Nam đến năm 2020; Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2016 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Để công tác quản lý người nghiện và cai nghiện ma túy trên cả nước đạt hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và các cơ quan liên quan thực hiện quản lý chặt chẽ học viên tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn.

2. Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các văn bn: Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016, Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 về việc rà soát, phân loại người nghiện ma túy khi tiếp nhận vào cơ sở cai nghiện; tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở cai nghiện; hoàn thành việc chuyển đổi các cơ sở cai nghiện ma túy trên toàn quốc theo Nghquyết số 98/NQ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ trước ngày 31 tháng 12 năm 2016, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quthực hiện.

3. Bộ Công an, chỉ đạo Công an các địa phương thực hiện tốt việc xác định nơi cư trú của người nghiện ma túy, nhất là người không có nơi cư trú ổn định; phối hợp chặt chẽ với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực có cơ sở cai nghiện ma túy; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật.

4. Bộ Tư pháp chủ trì, phi hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục rà soát những quy định của pháp luật trong việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để có kiến nghị sửa đổi, bổ sung; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân và các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp chặt chẽ vi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cai nghiện ma túy./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Vit Nam;
- Cơ quan Trung ương ca các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, KGVX (3b) vt.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGVũ Đức Đam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1995/CĐ-TTg

Loại văn bảnCông điện
Số hiệu1995/CĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2016
Ngày hiệu lực07/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1995/CĐ-TTg

Lược đồ Công điện 1995/CĐ-TTg tăng cường quản lý cai nghiện trong cơ sở cai nghiện ma túy 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công điện 1995/CĐ-TTg tăng cường quản lý cai nghiện trong cơ sở cai nghiện ma túy 2016
        Loại văn bảnCông điện
        Số hiệu1995/CĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành07/11/2016
        Ngày hiệu lực07/11/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công điện 1995/CĐ-TTg tăng cường quản lý cai nghiện trong cơ sở cai nghiện ma túy 2016

           Lịch sử hiệu lực Công điện 1995/CĐ-TTg tăng cường quản lý cai nghiện trong cơ sở cai nghiện ma túy 2016

           • 07/11/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/11/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực