Chỉ thị 05/2005/CT-UB

Chỉ thị 05/2005/CT-UB tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng do tỉnh Quảng Bình ban hành

Công văn 05/2005/CT-UB tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng Quảng Bình đã được thay thế bởi Quyết định 2571/QĐ-UBND 2018 bãi bỏ các Chỉ thị Ủy ban nhân dân Quảng Bình và được áp dụng kể từ ngày 06/08/2018.

Nội dung toàn văn Công văn 05/2005/CT-UB tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2005/CT-UB

Đồng Hới, ngày 18 tháng 02 năm 2005

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Năm 2004 công tác quản lý quy hoạch xây dựng ở tỉnh ta đã được các cấp, các ngành quan tâm nhiều hơn trước, khối lượng quy hoạch xây dựng được lập và phe duyệt đạt cao nhất từ trước đến nay, đặc biệt là quy hoạch chi tiết xây dựng. Tuy vậy lĩnh vực quản lý xây dựng theo quy hoạch vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh ta trong giai đoạn hiện nay.

Luật xây dựng năm 2003 do Quốc hội ban hành đã quy định cụ thể công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn, từ khâu lập nhiệm vụ, thiết kế, phê duyệt đến công bố quy hoạch. Luật xây dựng cũng đã quy định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với từng loại quy hoạch xây dựng: Quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch xây dựng đô thị bao gồm quy hoạch chung xây dựng đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Nhằm thực hiện tốt Luật xây dựng, đồng thời để khắc phục những yếu kém, bất cập trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh ta trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương có biện pháp tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Rà soát lại quy hoạch chung xây dựng các thị trấn đã được phê duyệt để có kế hoạch lập quy hoạch chung xây dựng điều chỉnh, bổ sung, mở rộng nếu có nhu cầu cần thiết.

2. Có kế hoạch chủ động tổ chức lập các quy hoạch chi tiết xây dựng theo nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương trên cơ sở quy hoạch chung xây dựng đô thị đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

3. Có kế hoạch kịp thời chấn chỉnh, tăng cường công tác cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép được cấp, đặc biệt là đối với những công trình cấp III, cấp IV và nhà ở theo quy định của Luật xây dựng.

4. Có nguồn vốn ưu tiên cho công tác lập quy hoạch, đồng thời chủ động lựa chọn tư vấn có đủ năng lực để nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch xây dựng. Có biện pháp kịp thời công bố công khai, đưa quy hoạch chi tiết được duyệt ra thực địa bằng việc thực hiện cắm mốc lộ giới, vẽ bảng công bố quy hoạch bằng các panô ở những nơi công cộng, giải phóng mặt bằng, tổ chức huy động vốn và vận động nhân dân đóng góp thực hiện quy hoạch./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban TVTU; Để B/c
- TT HĐND; Để B/c
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố;
- Sở Xây dựng;
- Lưu VT, CVXDCB.

TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH
Phan Lâm Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05/2005/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu05/2005/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2005
Ngày hiệu lực18/02/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/08/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05/2005/CT-UB

Lược đồ Công văn 05/2005/CT-UB tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 05/2005/CT-UB tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng Quảng Bình
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu05/2005/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýPhan Lâm Phương
        Ngày ban hành18/02/2005
        Ngày hiệu lực18/02/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/08/2018
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 05/2005/CT-UB tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng Quảng Bình

            Lịch sử hiệu lực Công văn 05/2005/CT-UB tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng Quảng Bình