Công văn 1297/SXD-KTXD

Công văn 1297/SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 10 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Công văn 1297/SXD-KTXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo lương


UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1297/SXD-KTXD
V/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 10 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang, ngày 06 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các tổ chức, cá nhân tham gia trong hoạt động xây dựng.

 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29 tháng 7 năm 2010 của Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Công văn số 1730/BXD-KTXD ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP;

Căn cứ Công văn số 1937/UBND-KT ngày 28 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01 tháng 10 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước của địa phương theo chế độ tiền lương mới từ ngày 01 tháng 10 năm 2011 cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang với các nội dung như sau:

1/ Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình:

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì việc điều chỉnh dự toán công trình do Chủ đầu tư thực hiện nhưng không được vượt tổng mức đầu tư phê duyệt.

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành, Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới đối với những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01/10/2011. Nếu dự toán công trình điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

2/ Hệ số điều chỉnh:

Vùng

 

 

 

 

Hệ số
điều
chỉnh

(K)

Vùng III (mức lương tối thiểu là 1.550.000 đ/tháng) áp dụng tại các địa bàn: Thành phố Vị Thanh, Thị xã Ngã Bảy, các huyện Châu Thành, Châu Thành A

Vùng IV (mức lương tối thiểu là 1.400.000 đ/tháng) áp dụng tại các địa bàn: các huyện Vị Thủy, Long Mỹ, Phụng Hiệp

Bộ đơn giá xây dựng công trình ban hành kèm theo Công văn số 227/SXD-GĐKT ngày 24/4/2008 của Sở Xây dựng Hậu Giang

Bộ đơn giá dịch vụ công ích ban hành kèm theo Công văn số 455/SXD-KTXD ngày 23/6/2009 của Sở Xây dựng Hậu Giang

Bộ đơn giá xây dựng công trình ban hành kèm theo Công văn số 227/SXD-GĐKT ngày 24/4/2008 của Sở Xây dựng Hậu Giang

Bộ đơn giá dịch vụ công ích ban hành kèm theo Công văn số 455/SXD-KTXD ngày 23/6/2009 của Sở Xây dựng Hậu Giang

Hệ số nhân công

(KNC)

4,429

2,385

4,000

2,154

Hệ số máy thi công

(KMTC)

1,884

1,654

1,809

1,591

Hệ số nhân công khảo sát

(KĐCNCKS)

4,429

-

4,000

-

Một số chi phí khác tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán xây dựng công trình được tính theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Trong đó:

- Giá điện theo Quyết định số 269/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năm 2011.

- Giá xăng dầu theo Quyết định số 273/XDHG-QĐG ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Chi nhánh Xăng dầu Hậu Giang về giá bán xăng dầu.

3/ Điều chỉnh giá hợp đồng:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng thực hiện hoàn thành từ ngày 01/10/2011 thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định

của Nhà nước có liên quan.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với Sở Xây dựng để được hướng dẫn và giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để B/C);
- UBND tỉnh (để B/C);
- GĐ Sở (để B/C);
- Các chủ đầu tư;
- Các phòng KTHT, QLĐT;
- Các BQLDA huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VP, KTXD.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huỳnh Đức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1297/SXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1297/SXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2011
Ngày hiệu lực06/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1297/SXD-KTXD

Lược đồ Công văn 1297/SXD-KTXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo lương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1297/SXD-KTXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo lương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1297/SXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýNguyễn Huỳnh Đức
        Ngày ban hành06/12/2011
        Ngày hiệu lực06/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1297/SXD-KTXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo lương

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1297/SXD-KTXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo lương

         • 06/12/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/12/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực