Công văn 227/SXD-GĐKT

Công văn 227/SXD-GĐKT công bố Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Nội dung toàn văn Công văn 227/SXD-GĐKT công bố Đơn giá xây dựng công trình


UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 227/SXD-GĐKT
V/v Công bố Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Vị Thanh, ngày 24 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã;
- Các tổ chức, cá nhân tham gia trong hoạt động xây dựng.

 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2008 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Công văn số 777/UBND-NCTH ngày 22/4/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang v/v Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 91/2004/QĐ-UB ngày 22/3/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang;

Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang công bố các bộ đơn giá xây dựng công trình, bảng giá ca máy và thiết bị thi công công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang gồm:

- Đơn giá xây dựng công trình của tỉnh Hậu Giang – Phần khảo sát xây dựng.

- Đơn giá xây dựng công trình của tỉnh Hậu Giang – Phần lắp đặt.

- Đơn giá xây dựng công trình của tỉnh Hậu Giang – Phần xây dựng.

- Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng của tỉnh Hậu Giang.

Nội dung các bộ đơn giá trên là toàn bộ nội dung đã được ban hành theo các Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND; số 41/2006/QĐ-UBND; số 42/2006/QĐ-UBND; số 43/2006/QĐ-UBND ngày 13/11/2006 của UBND tỉnh Hậu Giang, nay được công bố kèm theo văn bản này.

Liên Sở Tài chính – Xây dựng tiếp tục thực hiện thông báo giá vật liệu xây dựng theo hình thức công bố.

Áp dụng chỉ số giá xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh theo các công bố chỉ số giá xây dựng của Bộ Xây dựng để áp dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước căn cứ các nội dung công bố trên; các định mức xây dựng, suất vốn đầu tư, chỉ số giá xây dựng của Bộ Xây dựng và các hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình theo mức lương tối thiểu chung của tỉnh để áp dụng thực hiện đúng các quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng các quy định trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- UBND tỉnh (để b/c);
- Các phòng QLĐT, HTKT;
- Các Ban QLDA;
- Lưu: VP, GĐKT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huỳnh Đức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 227/SXD-GĐKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu227/SXD-GĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2008
Ngày hiệu lực24/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 227/SXD-GĐKT

Lược đồ Công văn 227/SXD-GĐKT công bố Đơn giá xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 227/SXD-GĐKT công bố Đơn giá xây dựng công trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu227/SXD-GĐKT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýNguyễn Huỳnh Đức
        Ngày ban hành24/04/2008
        Ngày hiệu lực24/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 227/SXD-GĐKT công bố Đơn giá xây dựng công trình

         Lịch sử hiệu lực Công văn 227/SXD-GĐKT công bố Đơn giá xây dựng công trình

         • 24/04/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 24/04/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực