Công văn 1315/BNN-TT

Công văn 1315/BNN-TT năm 2014 về văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 202/2013/NĐ-CP và 187/2013/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1315/BNN-TT năm 2014 văn bản hướng dẫn Nghị định 202/2013/NĐ-CP 187/2013/NĐ-CP


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1315/BNN-TT
V/v văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 202/2013/NĐ-CP và Nghị định số 187/2013/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp công văn số 3302/TCHQ-GSQL ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Ngày 27/11/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón, Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2014. Theo quy định của Nghị định thì Bộ Công Thương chủ trì và quản lý các loại phân bón vô cơ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý phân bón hữu cơ và các loại phân bón khác, hiện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang soạn thảo để ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ và các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan trong phạm vi được giao theo quy định.

Trong thời gian chưa ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 202/2013/NĐ-CP trên cơ sở thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương đã ban hành văn bản số 2114/BCT-HT ngày 19 tháng 3 năm 2014 về việc triển khai thực hiện nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón. Trong đó tại điểm 2 về xuất nhập khẩu phân bón đã hướng dẫn các thủ tục gồm cả phân bón vô cơ và phân bón hữu cơ, phân bón khác thuộc quyền quản lý của hai Bộ, công văn cũng kèm theo hai (02) Phụ lục chi tiết về Danh mục phân bón phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.

Đồng thời ngày 31 tháng 3 năm 2014 Cục Trồng trọt đã ban hành văn bản số 512/TT-QLCL về việc thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy phân bón hữu cơ và phân bón khác theo quy định của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP quy định việc hướng dẫn tạm thời hoạt động chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy phân bón hữu cơ và phân bón khác.

2. Về việc thực hiện Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2014. Hiện nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Thông tư hướng dẫn Nghị định trong phạm vi được giao theo quy định và gửi văn bản xin ý kiến đóng góp đến các Bộ, ban ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin thông báo nội dung trên cho Tổng cục Hải quan biết để phối hợp giải quyết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Lưu: VT, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Thanh Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1315/BNN-TT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1315/BNN-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2014
Ngày hiệu lực22/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1315/BNN-TT năm 2014 văn bản hướng dẫn Nghị định 202/2013/NĐ-CP 187/2013/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Công văn 1315/BNN-TT năm 2014 văn bản hướng dẫn Nghị định 202/2013/NĐ-CP 187/2013/NĐ-CP
    Loại văn bảnCông văn
    Số hiệu1315/BNN-TT
    Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
    Người kýTrần Thanh Nam
    Ngày ban hành22/04/2014
    Ngày hiệu lực22/04/2014
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
    Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
    Cập nhật10 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được căn cứ

      Văn bản hợp nhất

       Văn bản gốc Công văn 1315/BNN-TT năm 2014 văn bản hướng dẫn Nghị định 202/2013/NĐ-CP 187/2013/NĐ-CP

       Lịch sử hiệu lực Công văn 1315/BNN-TT năm 2014 văn bản hướng dẫn Nghị định 202/2013/NĐ-CP 187/2013/NĐ-CP

       • 22/04/2014

        Văn bản được ban hành

        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

       • 22/04/2014

        Văn bản có hiệu lực

        Trạng thái: Có hiệu lực