Công văn 1326/TTg-NN

Công văn 1326/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1326/TTg-NN 2020 chuyển mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện dự án tỉnh Phú Yên


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1326/TTg-NN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 3262/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19 tháng 6 năm 2020 về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án Vịnh Hòa Emerald Bay Resort tại thị xã Sông Cu, tỉnh Phú Yên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tại văn bản số 132/TTr-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2019 về việc chuyển mục đích sử dụng 38 ha đất rừng phòng hộ sang mục đích phi nông nghiệp như ý kiến thẩm định và trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản nêu trên.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên kiểm tra, rà soát toàn bộ dự án, hiện trạng sử dụng đất, đảm bảo thống nhất số liệu, hồ sơ và thực địa, đảm bảo chỉ tiêu đất rừng phòng hộ đã được Chính phủ phê duyệt; rà soát các nội dung có liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, Luật Quy hoạch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì mới được xem xét, quyết định thực hiện; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ trong việc tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về lâm nghiệp và pháp luật khác có liên quan; đảm bảo công khai, minh bạch, không để xảy ra khiếu kiện phức tạp gây mất trật tự xã hội; thường xuyên kiểm tra để giải quyết các vướng mắc khó khăn và xử lý kịp thời các vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

3. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyn mục đích sử dụng đt rừng phòng hộ nêu tại mục 1 theo đúng quy định./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: NN&PTNT, QP;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ CN;
- Lưu: VT, NN (02
)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1326/TTg-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1326/TTg-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2020
Ngày hiệu lực01/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(18/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1326/TTg-NN

Lược đồ Công văn 1326/TTg-NN 2020 chuyển mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện dự án tỉnh Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1326/TTg-NN 2020 chuyển mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện dự án tỉnh Phú Yên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1326/TTg-NN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành01/10/2020
        Ngày hiệu lực01/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (18/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1326/TTg-NN 2020 chuyển mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện dự án tỉnh Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1326/TTg-NN 2020 chuyển mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện dự án tỉnh Phú Yên

           • 01/10/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/10/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực