Công văn 1336/UBDT-CSDT

Công văn 1336/UBDT-CSDT năm 2016 xác định địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng Nghị định 116/2010/NĐ-CP do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1336/UBDT-CSDT xác định địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn 2016


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1336/UBDT-CSDT
V/v xác định địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đc biệt khó khăn thuộc phạm vi áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại văn bản số 8700/VPCP-KGVX ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn phạm vi thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP; sau khi thống nhất vi Bộ Nội vụ tại văn bản số 5885/BNV-CQĐP ngày 12/12/2016, Ủy ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng căn cứ quy định tại văn bản số 1458/UBDT-VP135 ngày 31/12/2015 của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ đảm bảo đúng đối tượng và hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Các B: NV, LĐTBXH, TC, TP;
- Cổng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, CSDT (3). 77

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG,
PHÓ CHỦ NHIỆM
Đinh Quế Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1336/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1336/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2016
Ngày hiệu lực27/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1336/UBDT-CSDT xác định địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1336/UBDT-CSDT xác định địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1336/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýĐinh Quế Hải
        Ngày ban hành27/12/2016
        Ngày hiệu lực27/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1336/UBDT-CSDT xác định địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1336/UBDT-CSDT xác định địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn 2016

           • 27/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực