Công văn 1437/TCHQ-GSQL

Công văn số 1437/TCHQ-GSQL về việc thực hiện công văn số 6690/TCHQ-GSQL do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1437/TCHQ-GSQL thực hiện CV 6690/TCHQ-GSQL hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1437/TCHQ-GSQL
V/v: thực hiện công văn số 6690/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 116/HQTP-NV của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh báo cáo về việc triển khai công văn số 6690/TCHQ-GSQL ngày 28/11/2007 và công văn số 7152/TCHQ-GSQL ngày 24/12/2007 của Tổng cục hướng dẫn tạm thời thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất (DNCX), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

I. Trước mắt, về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của DNCX đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại 02 công văn dẫn trên, các kiến nghị của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh tại công văn 116/HQTP-NV nêu trên, Tổng cục đang xem xét, nghiên cứu đưa vào dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005.

II. Ngoài ra, Tổng cục hướng dẫn rõ thêm một số nội dung sau:

1. Nhất trí với ý kiến đề xuất của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc sử dụng phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu – nhập khẩu tại chỗ nhưng thay từ «nhập khẩu» trong phụ lục bằng từ «xuất khẩu» để tính thuế xuất khẩu trong trường hợp hàng xuất khẩu có thuế.

2. Quyết định 153/2002/QĐ-BTC ngày 17/12/2002 của Bộ Tài chính đã không còn hiệu lực, thủ tục hải quan hiện hành đối với hàng hóa XNK tại chỗ thực hiện theo quy trình ban hành kèm theo Quyết định 928/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006 của Tổng cục Hải quan. Đề nghị Cục Hải quan Thành phố chấn chỉnh ngay việc triển khai, thực hiện các văn bản hiện hành.

Tại điểm 2.1, Mục I, điểm 2, Mục IV, Phần B, công văn 6690/TCHQ-GSQL hướng dẫn: Hàng hóa trao đổi giữa DNCX với DNCX, giữa DNCX với nội địa làm thủ tục hải quan theo các bước và sử dụng tờ khai của loại hình XNK tại chỗ ban hành kèm theo Quyết định 928/QĐ-TCHQ (không yêu cầu phải thỏa mãn các điều kiện về XNK tại chỗ). Tức là không yêu cầu phải thỏa mãn các điều kiện hướng dẫn tại điểm 2, Quyết định 928/QĐ-TCHQ dẫn trên.

Về kiểm tra thực tế hàng hóa đối với hàng hóa trao đổi giữa DNCX với nội địa, giữa DNCX với DNCX: Việc kiểm tra hàng hóa thực hiện theo hướng dẫn tại bước 2, phần II, Quyết định 928/QĐ-TCHQ theo đó cơ quan Hải quan chỉ tiến hành kiểm tra hàng hóa hoặc chứng từ khi có nghi vấn việc giao hàng hóa không đúng khai báo, giao nhận khống.

3. Tại khoản 1, mục IV, phần B, công văn 6690/TCHQ-GSQL hướng dẫn: «Hàng hóa luân chuyển nội bộ trong DNCX không phải làm thủ tục hải quan», được hiểu là hàng hóa luân chuyển trong nội bộ một DNCX, các trường hợp trao đổi hàng hóa giữa các DNCX với nhau thì phải làm thủ tục hải quan theo quy định, không phân biệt DNCX nằm trong hay nằm ngoài khu chế xuất.

Tổng cục trả lời để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1437/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1437/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2008
Ngày hiệu lực28/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1437/TCHQ-GSQL thực hiện CV 6690/TCHQ-GSQL hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 1437/TCHQ-GSQL thực hiện CV 6690/TCHQ-GSQL hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu1437/TCHQ-GSQL
       Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
       Người kýTrịnh Đình Kính
       Ngày ban hành28/03/2008
       Ngày hiệu lực28/03/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 1437/TCHQ-GSQL thực hiện CV 6690/TCHQ-GSQL hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất

          Lịch sử hiệu lực Công văn 1437/TCHQ-GSQL thực hiện CV 6690/TCHQ-GSQL hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất

          • 28/03/2008

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 28/03/2008

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực