Công văn 1438/BTTTT-CNTT

Công văn 1438/BTTTT-CNTT về rà soát, báo cáo việc thực hiện đầu tư, mua sắm, sử dụng sản phẩm công nghệ thông tin bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1438/BTTTT-CNTT rà soát, báo cáo việc thực hiện đầu tư, mua sắm


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1438/BTTTT-CNTT
V/v rà soát, báo cáo việc thực hiện đầu tư, mua sắm, sử dụng sản phẩm công nghệ thông tin bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 20/4/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 494/CT-TTg về việc sử dụng vật tư, hàng hóa trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước. Trong bối cảnh tình hình kinh tế vĩ mô có những biểu hiện không ổn định, giá cả trên thị trường thế giới và trong nước có xu hướng tăng, thị trường tài chính, tiền tệ biến động phức tạp, ngày 24/02/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, theo đó một trong những giải pháp được đưa ra là thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu, sử dụng tiết kiệm năng lượng.

Trong lĩnh vực Công nghệ thông tin-Truyền thông, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/7/2006 và Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04/10/2006 sửa đổi một số điều của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg về đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Để cụ thể hóa các văn bản nói trên, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các Thông tư số 41/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 về việc ban hành danh mục các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở đáp ứng được yêu cầu sử dụng trong các cơ quan, tổ chức nhà nước; Thông tư số 42/2009/TT-BTTTT ngày 30/12/2009 quy định về ưu tiên đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

Nhằm thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để hạn chế nhập siêu, chống lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, theo tinh thần các văn bản trên, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu chủ đầu tư dự án công nghệ thông tin thuộc Bộ, ngành hoặc địa phương mình quản lý nghiêm túc thực hiện theo quy định về ưu tiên sử dụng sản phẩm phần mềm mã nguồn mở và sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất được trong nước theo quy định  tại Thông tư 41/2009/TT-BTTTT và Thông tư số 42/2009/TT-BTTTT;

- Rà soát, báo cáo tình hình thực hiện các Thông tư số 41/2009/TT-BTTTT và Thông tư số 42/2009/TT-BTTTT trong từng dự án công nghệ thông tin đã triển khai thực hiện trong các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi mà Quý Bộ, địa phương quản lý trong năm 2010. Nội dung báo cáo đề nghị tập trung vào số lượng và kinh phí đã đầu tư, mua sắm sản phẩm phần cứng, phần mềm trong từng dự án, những sản phẩm phần mềm nguồn mở và sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước được sử dụng, những sản phẩm công nghệ thông tin phải mua của nước ngoài cần nêu rõ lý do mua của nước ngoài.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung trên đây, gửi báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 15 tháng 6 năm 2011 để kịp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở TT&TT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Đơn vị chuyên trách về CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan CP;
- Lưu VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1438/BTTTT-CNTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1438/BTTTT-CNTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2011
Ngày hiệu lực16/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1438/BTTTT-CNTT rà soát, báo cáo việc thực hiện đầu tư, mua sắm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1438/BTTTT-CNTT rà soát, báo cáo việc thực hiện đầu tư, mua sắm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1438/BTTTT-CNTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Minh Hồng
        Ngày ban hành16/05/2011
        Ngày hiệu lực16/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1438/BTTTT-CNTT rà soát, báo cáo việc thực hiện đầu tư, mua sắm

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1438/BTTTT-CNTT rà soát, báo cáo việc thực hiện đầu tư, mua sắm

           • 16/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực