Công văn 15015/BTC-TCNH

Công văn 15015/BTC-TCNH về việc tham gia Đề án mua xe ô tô Cửu Long của Công ty cổ phần ô tô TMT do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 15015/BTC-TCNH Đề án mua xe ô tô Cửu Long Công ty cổ phần ô tô TMT


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 15015/BTC-TCNH
V/v: Tham gia Đề án mua xe ô tô Cửu Long của Công ty cổ phần ô tô TMT.

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 3486/UBND-KTTH ngày 21/9/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung tỉnh vào Đề án mua xe ô tô Cửu Long của Công ty cổ phần ô tô TMT và cho hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 1491/QĐ-TTg ngày 08/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Theo Quyết định số 1491/QĐ-TTg ngày 08/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ, chính sách hỗ trợ thay thế xe công nông, xe tải quá niên hạn sử dụng, trước mắt được thực hiện thí điểm tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, sau đó tổng kết đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 về việc hỗ trợ thay thế phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông; trong đó, tỉnh Quảng Nam thuộc nhóm các địa phương được Ngân sách TW hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện.

Đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo thực hiện theo Quyết định số 548/QĐ-TTg để tạo điều kiện hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho chủ sở hữu phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông khi chuyển đổi phương tiện hoặc chuyển đổi nghề. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị địa phương phản ánh về Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ PC, Vụ NSNN;
- Lưu VT, Vụ TCNH (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH CÁC NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Anh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 15015/BTC-TCNH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu15015/BTC-TCNH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2009
Ngày hiệu lực26/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 15015/BTC-TCNH

Lược đồ Công văn 15015/BTC-TCNH Đề án mua xe ô tô Cửu Long Công ty cổ phần ô tô TMT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 15015/BTC-TCNH Đề án mua xe ô tô Cửu Long Công ty cổ phần ô tô TMT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu15015/BTC-TCNH
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Ngọc Anh
        Ngày ban hành26/10/2009
        Ngày hiệu lực26/10/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 15015/BTC-TCNH Đề án mua xe ô tô Cửu Long Công ty cổ phần ô tô TMT

           Lịch sử hiệu lực Công văn 15015/BTC-TCNH Đề án mua xe ô tô Cửu Long Công ty cổ phần ô tô TMT

           • 26/10/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/10/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực