Công văn 1504/TCHQ-GSQL

Công văn số 1504/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc áp mã số và thuế suất đối với mặt hàng giấy nguyên liệu, không tráng, dạng cuộn, mầu vàng

Nội dung toàn văn Công văn 1504/TCHQ-GSQL áp mã số và thuế suất mặt hàng giấy nguyên liệu, không tráng, dạng cuộn, mầu vàng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1504/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC ÁP MÃ SỐ VÀ THUẾ SUẤT ĐỐI VỚI MẶT HÀNG GIẤY NGUYÊN LIỆU, KHÔNG TRÁNG, DẠNG CUỘN, MẦU VÀNG

Kính gửi:  Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai

 

Trả lời công văn số 04/CV-TA ngày 27/3/2006 của Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai về việc áp mã số và thuế suất đối với mặt hàng giấy nguyên liệu, không tráng, dạng cuộn, mầu vàng thuộc tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 3333/NK/KD/LC ngày 24/6/2005 do Công ty Hoa Vinh nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu; kết quả thử nghiệm số 49PTN ngày 23/3/2006 của Viện Công nghệ giấy và Xenlulô do Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai trích dẫn thì:

Mặt hàng "giấy nguyên liệu, dạng cuộn, đã nhuộm màu vàng, không có lớp tráng phủ bề mặt, định lượng 34,8 g/m2, dùng làm giấy đế (nền) cho giấy cuốn đầu lọc thuốc lá để sản xuất thuốc lá điếu – Tipping base paper" thuộc nhóm 4823, mã số 4823.9091, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 20%.

Tổng cục Hải quan trả lời để quý Tòa án được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1504/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1504/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2006
Ngày hiệu lực10/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1504/TCHQ-GSQL áp mã số và thuế suất mặt hàng giấy nguyên liệu, không tráng, dạng cuộn, mầu vàng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1504/TCHQ-GSQL áp mã số và thuế suất mặt hàng giấy nguyên liệu, không tráng, dạng cuộn, mầu vàng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1504/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan, Bộ Tài chính
        Người ký***, Nguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành10/04/2006
        Ngày hiệu lực10/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1504/TCHQ-GSQL áp mã số và thuế suất mặt hàng giấy nguyên liệu, không tráng, dạng cuộn, mầu vàng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1504/TCHQ-GSQL áp mã số và thuế suất mặt hàng giấy nguyên liệu, không tráng, dạng cuộn, mầu vàng

            • 10/04/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/04/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực