Công văn 1636/BHXH-KHTC

Công văn 1636/BHXH-KHTC chấn chỉnh công tác chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản thẻ ATM do Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1636/BHXH-KHTC chấn chỉnh công tác chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1636/BHXH-KHTC
V/v: Chấn chỉnh công tác chi lương hưu, trợ cấp BHXH qua TK thẻ ATM.

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Giám đốc Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã;
- Trưởng các phòng nghiệp vụ

 

Thực hiện Công văn số 4505/BHXH-BC ngày 19/10/2010; Công văn số 1662/BHXH-BC ngày 28/4/2011 của BHXH Việt Nam về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM. Ngày 08/4/2011, BHXH thành phố Hà Nội đã có Công văn số 311/BHXH-KHTC về việc chấn chỉnh công tác chi lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM.

Thực hiện các văn bản trên, thời gian qua đa số cán bộ, công chức, viên chức đã nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng các chế độ BHXH được lựa chọn ngân hàng thuận tiện nhất để mở tài khoản thẻ ATM. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai việc quán triệt nội dung các văn bản trên tại một số BHXH quận, huyên, thị xã chưa triệt để và rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức theo đúng chỉ đạo của Tổng Giám đốc tại Công văn số 4505/BHXH-BC Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong ngành có biểu hiện quan liêu, gây phiền hà, khó khăn trong giải quyết chi trả các chế độ BHXH, đặc biệt một số công chức, viên chức khi làm thủ tục giải quyết chế độ BHXH đã yêu cầu người hưởng mở tài khoản thẻ ATM ở hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng.

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại nêu trên, ngày 17/11/2011 Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có Công văn số 4849/BHXH-BC về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM. Thực hiện các văn bản quy định trên của Tổng giám đốc, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã, Trưởng các phòng nghiệp vụ thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1- Tổ chức họp cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị trước ngày 30/11/2011 để phổ biến quán triệt đầy đủ nội dung các văn bản chỉ đạo của Tổng Giám đốc về thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM tại Công văn số 4505/BHXH-BC; Công văn số 1662/BHXH-BC; Công văn số 4849/BHXH-BC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đặc biệt chỉ đạo công chức, viên chức đáp ứng vô điều kiện nguyện vọng của người hưởng BHXH được mở tài khoản thẻ ATM ở ngân hàng thuận lợi nhất, đủ điều kiện đáp ứng việc chi trả lương qua tài khoản thẻ ATM. Tuyệt đối không được từ chối chi trả cho người hưởng đã có tài khoản thẻ ATM của Ngân hàng khác khi người hưởng có nguyện vọng nhận tiền qua tài khoản đã có. Quán triệt nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

2- Thông báo rộng rãi đến người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và niêm yết công khai Công văn số 4505/BHXH-BC ngày 19/10/2010 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản thẻ ATM tại nơi tiếp dân của trụ sở BHXH các quận, huyện, thị xã và nơi chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

3-Thực hiện nghiêm túc quy trình theo quy định tại quyết định số 590/QĐ-BHXH ngày 19/8/2011 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về việc ban hành hướng dẫn về hồ sơ, quy trình giải quyết và quản lý đối tượng hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. 

4- Phòng Tổ chức cán bộ, phòng Kiểm tra phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của Bảo hiểm xã hội các quận, huyện. thị xã và các phòng nghiệp vụ để phát hiện và xử lý kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

5-Trường hợp BHXH các quận, huyện, thị xã, các phòng nghiệp vụ không tổ chức triển khai thực hiện hoặc để cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH thì điều chuyển ngay làm công việc khác và phải xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định đối với lãnh đạo đơn vị và công chức, viên chức trực tiếp giải quyết.

Yêu cầu Giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã, Trưởng các phòng nghiệp vụ tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung các công văn nêu trên đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức biết, thực hiện và báo cáo kết quả về BHXH thành phố Hà Nội (qua phòng Kế hoạch -Tài chính) trước ngày 02/12/2011 kèm Biên bản họp cơ quan về nội dung nêu trên (theo mẫu) để tổng hợp báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXHVN (để b/ cáo);
- GĐ, PGĐ BHXH TP(chỉ đạo);
- TrangWeb BHXHTP;
- Lưu VT, KHTC.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Huỳnh Thị Mai Phương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1636/BHXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1636/BHXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2011
Ngày hiệu lực22/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1636/BHXH-KHTC

Lược đồ Công văn 1636/BHXH-KHTC chấn chỉnh công tác chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1636/BHXH-KHTC chấn chỉnh công tác chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1636/BHXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýHuỳnh Thị Mai Phương
        Ngày ban hành22/11/2011
        Ngày hiệu lực22/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1636/BHXH-KHTC chấn chỉnh công tác chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1636/BHXH-KHTC chấn chỉnh công tác chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm

           • 22/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực